Przegląd Przyrodniczy (2015) tom XXVI, zeszyt 3

12,00 zł
12,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2015) tom XXVI, zeszyt 3
ISSN: 1230-509X

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS


Paweł Pluciński, Piotr Chmielewski
Nowe stanowiska zarazy bladokwiatowej Orobanche pallidiflora Wimm . et Grab. (Orobanchaceae) w województwach zachodniopomorskim i lubelskim
New localities of pale thistle broomrape Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab. (Orobanchaceae) in Zachodniopomorskie and Lubelskie provinces

Błażej Gierczyk, Anna Kujawa, Andrzej Szczepkowski, Tomasz Ślusarczyk, Maciej Kozak, Piotr Mleczko
XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej
21st Exhibition of Fungi of the Białowieża Forest. Materials to the knowledge of mycobiota of the Białowieża Primeval Forest

Andrzej Jermaczek
Występowa nie ślimaków Gastropoda a zasoby rozkładającego się drewna, na przykładzie lasów liściastych Drawieńskiego Parku Narodowego
The occurrence of Gastropoda snails and deposits of coarse woody debris exemplified by the study of broadleaf forests in Drawieński National Park

Grzegorz Wojtaszyn, Rafał Ruta, Kamil Kryza, Artur Stanilewicz, Tomasz Rutkowski, Daniel Lisek
Nowo powołany rezerwat "Nietoperze w Starym Browarze" w Pile - historia i walory przyrodnicze
A newly established nature reserve "Bats in the Old Brewery" in Piła - history and natural values

NOTATKI / NOTES

Andrzej Szczepkowski, Błażej Gierczyk, Tomasz Olenderek
Pierwsze stwierdzenie na otwartej przestrzeni pieczarki brązowej Agaricus subrufescens Peck w Posce
First recording of the almond mushroom Agaricus subrufescens Peck in Poland from an outdoor site

Przemysław Żurawlew
Nowe stanowiska Scythris sinensis (Felder & Rogenhofer, 1875) (Lepidoptera: Scythrididae) w Polsce
New locations of Scythris sinensis (Felder & Rogenhofer, 1875) (Lepidoptera: Scythrididae) in Poland

Przemysław Żurawlew
Nowe stanowiska Ledra aurita (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Cicadomorpha: Cicadellidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej
New sites of Ledra aurita (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Cicadomorpha: Cicadellidae) in the Wielkopolsko-Kujawska Lowland

Krzysztof Kolenda, Magdalena Szyszka
Ochrona szlaku migracji ropuchy szarej Bufo bufo w Ostrowie Wielkopolskim
Protection of the common toad Bufo bufo migration route in Ostrów Wielkopolski town

Marcin Warchałowski, Tomasz Gottfried, Iwona Gottfried
Ochrona kolonii rozrodczej nocków dużych Myotis myotis w Łazach Małych w Dolinie Baryczy (Dolny Śląsk)
Protection of the greater mouse-eared bat Myotis myotis roost in Łazy Małe in the Barycz Valley (Lower Silesia)

RECENZJE / REVIEWS

David Lindo. 2015. Tales from Concrete Jungles. Urban birding around the world. Bloomsbury Natural History, London, 240 ss., cena: 14.99 pounds

Acta Universitatis Prešoviensis. Prírodné Vedy. Folia Oecologica. 2015. Ročník 7., číslo 2.