Przegląd Przyrodniczy (2016) tom XXVII, zeszyt 3

12,00 zł
12,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2016) tom XXVII, zeszyt 3

ISSN: 1230-509X

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS

 

Anna Kujawa, Błażej Gierczyk

 

Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013
Register of protected and endangered fungi in Poland. Part IX. A list of species recorded in 2013
Grzegorz Dubiel
Wstępne dane na temat występowania owadomorkowców (Entomophthorales) w Beskidzie Śląskim
Preliminary data on the occurence of Entomophthorales in Beskid Śląski Mts.
Tomasz Krzyśków, Andrzej Jermaczek
Awifauna lęgowa Drawieńskiego Parku Narodowego w latach 2012-2014
Breeding avifauna of Drawieński National Park in the years 2012-2014
 
NOTATKI / NOTES
Łukasz Komsta
Pomurnik lekarski Parietaria officinalis L. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Puławach
The upright pellitory Parietaria officinalis L. in Czartoryski Palace and Park Complex in Puławy, Poland
Mikołaj Kaczmarski, Kornelia Knioła
Wyjątkowo duża samica żaby śmieszki Pelophylax ridibundus - obserwacja z południowo zachodniej Wielkopolski
Exceptionally large female Marsh Frog Pelophylax ridibundus - an observation from south-western Wielkopolska