Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 1

12,00 zł
12,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 1

ISSN: 1230-509X

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS


Piotr Kobierski, Roman Ryś

Rozmieszczenie wybranych taksonów roślin naczyniowych na obszarze powiatu żarskiego (Zachodnia Polska)
Distribution of selected taxa of vascular plants in Żary District (Western Poland)
Krzysztof Spałek
Żabiniec trawolistny Alisma gramineum Lej. w stawach hodowlanych południowo-zachodniej Polski - rozmieszczenie, warunki występowania
Alisma gramineum Lej. in the fishponds of south-western Poland - distribution, occurrence conditions
Krzysztof Spałek
Szuwar sitowia korzenioczepnego Scirpetum radicantis Hejný in Hejný et Husák 1978 w Słowińskim Parku Narodowym
Scirpetum radicantis Hejný in Hejný et Husák 1978 in the Słowiński National Park (N Poland)
Błażej Gierczyk, Tomasz Ślusarczyk, Andrzej Szczepkowski, Anna Kujawa
XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej 22st Exhibition of Fungi of the Białowieża Forest. Materials to the knowledge of mycobiota of the Białowieża Primeval Forest.
Paweł Buczyński, Małgorzata Kłonowska-Olejnik, Andrzej Łabędzki, Janusz Majecki
Materiały do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera) potoków i torfowisk Karkonoskiego Parku Narodowego
Materials to the knowledge of aquatic beetles (Coleoptera) of streams and peat bogs in the Karkonosze National Park
Marek Miłkowski
Przyczynek do poznania chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Parku Zdrojowego w Nałęczowie
Contribution to the knowledge of beetles (Insecta: Coleoptera) of the Health Resort Park in Nałęczów
Przemysław Stolarz, Jarosław Stolarz, Grzegorz Lesiński
Sezonowa zmienność pokarmu uszatki Asio otus w dolinie dolnej Pilicy
Seasonal changes in the diet of the Long-eared Owl Asio otus in the lower Pilica River valley
 
NOTATKI / NOTES
Paweł Czechowski, Krzysztof Gajda
Obserwacje lecichy białoznacznej Orthetrum albistylum (Selys, 1848) (Odonata: Libellulidae) w Województwie Lubuskim
The records of the White-tailed Skimmer Orthetrum albistylum (Selys, 1848) (Odonata: Libellulidae) in Lubuskie Province
Rafał Bobrek, Monika Górska
Wysoko położone stanowisko biegacza urozmaiconego Carabus (Hygrocarabus) variolosus Fabricius, 1787 (Coleoptera: Carabidae) w Beskidzie Żywieckim (Karpaty Zachodnie)
High-altitude locality of the ground beetle Carabus (Hygrocarabus) variolosus Fabricius, 1787 (Coleoptera: Carabidae) in the Beskid Żywiecki (Western Carpathians)
Przemysław Żurawlew, Stanisław Czachorowski, Edyta Buczyńska
Materiały do poznania chruścików (Trichoptera) Powidzkiego Parku Krajobrazowego
Materials to the knowledge of caddisflies (Trichoptera) of the Powidz Landscape Park
Paulina Kozina, Rafał Łopucki
Kolejne stanowisko modliszki zwyczajnej Mantis religiosa religiosa na terenie Polesia Lubelskiego
Another site of the Praying Mantis Mantis religiosa religiosa in Polesie Lubelskie
Paweł Czechowski, Alicja Dubicka
Późna obserwacja dymówki Hirundo rustica na Ziemi Lubuskiej
Late record of the Barn Swallow Hirundo rustica in Ziemia Lubuska
RECENZJE / REVIEWS
Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Grzegorz Jędro, Sławomir Rubacha, Andrzej Wąsicki. 2016. Ptaki powiatu zielonogórskiego. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 219 ss., cena: 35 zł.
Krzysztof Dudek, Leszek Jerzak, Piotr Tryjanowski. Zwierzęta konfliktowe w miastach. 2016. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. ISBN 978-83-63564-02-5, 229 ss., 122 kolorowe fotografie, kilkadziesiąt rycin, tabele, bogata bibliografia.