Rezerwaty przyrody w woj. łódzkim (PDF)

pod redakcją Józefa Kurowskiego i Pauliny Grzelak
20,00 zł
20,00 zł
Towar wirtualny

Rezerwaty woj. łódzkiego.pdf

Rezerwaty woj. łódzkiego.pdf
rez lodz
rez ł 1-2(1)
Opis

Monografia pod redakcją Józefa Kurowskiego i Pauliny Grzelak

Rezerwaty przyrody w województwie łódzkim
- przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.

Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2020
Format 15x21 cm, 450 stron,

TOWAR WIRTUALNY - pdf do pobrania
ISBN
978-83-63426-35-4

Książka ta jest trzecią monografią z serii prezentującej wyniki  społecznej akcji „Rezerwaty przyrody – czas na comeback!” prowadzonej przez Klub Przyrodników przy współpracy kilkunastu organizacji przyrodniczych i licznego grona przyrodników w całym kraju.

Celem publikacji jest prezentacja wartości przyrodniczych kilkudziesięciu obiektów, które w wyniku badań naukowych, opracowań studialnych, m.in. do planów ochrony parków krajobrazowych i planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 oraz waloryzacji sozologicznej zostały wyróżnione jako centra różnorodności biologicznej i refugia zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt lub grzybów – zasługujące w pełni na ochronę w formie rezerwatu przyrody.