Przegląd Przyrodniczy (2008) tom XIX, zeszyt 3-4

2,00 zł
2,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2008) tom XIX, zeszyt 3-4

Wojciech Adamowski, Anna Bomanowska -
ZMIANY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW NA OBRZEŻACH CENNYCH OBIEKTÓW PRZYRODNICZYCH A WKRACZANIE NIERODZIMYCH GATUNKÓW ROŚLIN
Przegląd Przyrodniczy XIX, 3-4 (2008): 3-17

Błażej Gierczyk, Jacek Soboń -
NOWE STANOWISKA CHRONIONYCH, ZAGROŻONYCH I RZADKO SPOTYKANYCH GATUNKÓW
ROŚLIN NACZYNIOWYCH W POLSCE
Przegląd Przyrodniczy XIX, 3-4 (2008): 19-31

Marta Jermaczek-Sitak -
ROŚLINNOŚĆ ŁĄK I MURAW NA KRAWĘDZI DOLINY ODRY W OWCZARACH (GM. GÓRZYCA)
Przegląd Przyrodniczy XIX, 3-4 (2008): 33-76

Marta Jermaczek-Sitak -
CENNE ELEMENTY SZATY ROŚLINNEJ KOMPLEKSU ŁĄK ZMIENNOWILGOTNYCH W DOLINIE ODRY POD NOWĄ SOLĄ
Przegląd Przyrodniczy XIX, 3-4 (2008): 77-85

Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski -
NOTATKI MIKOLOGICZNE Z OKOLIC OSTRZYC (KASZUBSKI PARK KRAJOBRAZOWY)
Przegląd Przyrodniczy XIX, 3-4 (2008): 87-95

Marcin Stanisław Wilga -
CZARKA AUSTRIACKA SARCOSCYPHA AUSTRIACA (O. BECK EX SACC.) BOUD. W REJONIE GDAŃSKA - OLIWY ? NOWE STANOWISKA
Przegląd Przyrodniczy XIX, 3-4 (2008): 97-107

Marcin Stanisław Wilga -
ANTRAKOFILNE GATUNKI MACROMYCETES W LASACH OLIWSKICH (TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY)
Przegląd Przyrodniczy XIX, 3-4 (2008): 109-118

Zofia Książkiewicz -
SIEDLISKA POCZWARÓWKI ZWĘŻONEJ VERTIGO (VERTILLA) ANGUSTIOR (GASTROPODA, PULMONATA: VERTIGINIDAE) NA TERENIE REGIONALNYCH DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W PILE I ZIELONEJ GÓRZE
Przegląd Przyrodniczy XIX, 3-4 (2008): 119-130

Kamila Misztal -
BIOLOGIA LĘGOWA WROCŁAWSKIEJ POPULACJI KOWALIKA SITTA EUROPAEA L. W UJĘCIU GRADIENTU URBANIZACJI ORAZ PORÓWNANIA Z TERENAMI NATURALNYMI
Przegląd Przyrodniczy XIX, 3-4 (2008): 131-164

NOTATKI - NOTES

Przemysław Żurawlew -
Nowe stanowisko pełnika europejskiego Trollius europaeus L. na Wysoczyźnie Tureckiej

Kamila Misztal -
Morski ptak w górach, czyli stwierdzenie biegusa morskiego (Calidris maritima) w Sudetach Środkowych

Sławomir Rubacha -
Pierwsze stwierdzenie lęgu żołny Merops apiaster w województwie lubuskim