Przegląd Przyrodniczy (2009) tom XX, zeszyt 3-4

2,00 zł
2,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2009) tom XX, zeszyt 3-4
ISSN 1230-509X

ARTYKUŁY:

OCHRONA PRZYRODY - MIĘDZY UTOPIĄ A PRAGMATYZMEM -
Nature conservation - between utopia and pragmatism -
Andrzej Jermaczek
Przegląd Przyrodniczy XX, 3-4 (2009): 3-11

PROPOZYCJA WSKAŹNIKÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZYRODY W ŚWIETLE ANALIZY DOKUMENTÓW POLITYKI EKOLOGICZNEJ -
A proposal for indicators of nature conservation efficiency in the light of an assessment of environmental policy documents -
Mariusz Kistowski, Anna Szczypińska, Katarzyna Michałowska
Przegląd Przyrodniczy XX, 3-4 (2009): 13-41

RESTYTUCJA ROŚLINNOŚCI TORFOWISKOWEJ PO PRZEMYSŁOWYM WYDOBYCIU TORFU - ZAŁOŻENIA, DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I WYNIKI -
Restoration of bog flora in former peat excavation areas: assumptions, previous experience and results -
Maria Herbichowa, Paulina Ćwiklińska, Agnieszka Sadowska
Przegląd Przyrodniczy XX, 3-4 (2009): 43-53

STAN ZACHOWANIA WYBRANYCH TORFOWISK NAKREDOWYCH POLSKI PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ -
Conservation status of selected chalk-bed peatbogs in North-West Poland -
Piotr Waloch
Przegląd Przyrodniczy XX, 3-4 (2009): 55-70

WALORY FLORY NACZYNIOWEJ JEZIORA DOŁGIE WIELKIE (SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY) NA TLE JEJ HISTORYCZNYCH NOTOWAŃ -
The values of vascular flora in Lake Dołgie Wielkie (Słowiński National Park) against historical ratings -
Jakub Grabowski, Emilia Kil, Adam P. Kubiak, Piotr Niedźwiedzki, Marta Turtoń, Izabela Zając
Przegląd Przyrodniczy XX, 3-4 (2009): 71-78

PERSPEKTYWY OCHRONY CENNYCH GATUNKÓW I SIEDLISK NA OBSZARZE NATURA 2000 "ŁĄKA W BĘCZKOWICACH" -
The outlook for protection of precious species and habitats at Natura 2000 site 'Łąka w Bęczkowicach' -
Błazej Chmielecki, Anna Halladin-Dąbrowska, Piotr Niedźwiedzki, Natalia Ratajczyk
Przegląd Przyrodniczy XX, 3-4 (2009): 79-86

STAN ZACHOWANIA I SPOSOBY OCHRONY RZADKICH SKŁADNIKÓW FLORY GÓRZNIEŃSKO-LIDZBARSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO -
Conservation status and protection methods of rare flora's elements of Górzno-Lidzbark Landscape Park -
Tomasz Załuski, Dorota Gawenda-Kempczyńska, Iwona Paszek, Iwona Łazowy-Szczepanowska
Przegląd Przyrodniczy XX, 3-4 (2009): 87-104

NOTATKI:

EFEKTYWNOŚĆ OCHRONY W REZERWATACH PRZYRODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO -
Efficiency of conservation in nature reserves of Wielkopolskie Province -
Arkadiusz Gawroński, Agnieszka Gawronska
Przegląd Przyrodniczy XX, 3-4 (2009): 105-110