Przegląd Przyrodniczy (2010) tom XXI, zeszyt 1

1,00 zł
1,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2010) tom XXI, zeszyt 1
ISSN 1230-509X

ARTYKUŁY:

PONOWNE ODKRYCIE KOŚLACZKA STOŻKOWATEGO ANACAMPTIS PIRAMIDALIS - GATUNKU STORCZYKA UZNANEGO ZA WYMARŁY W POLSCE -
Rediscovery of pyramidal orchid Anacamptis piramidalis - a species of orchid recognized as extinct in Poland -
Paweł Pluciński
Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 3-7

REJESTR GATUNKÓW GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH W POLSCE. CZĘŚĆ III. WYKAZ GATUNKÓW PRZYJĘTYCH DO REJESTRU W ROKU 2007 -
Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part III. A list of species recorded in 2007 -
Anna Kujawa, Błażej Gierczyk
Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 8-53

NOWE STANOWISKA SUCHOGŁÓWKI KOROWEJ PHLEOGENA FAGINEA (FR.: FR.) LINK W OKOLICY SAMBOROWA (TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY) -
New localities of Phleogena faginea (Fr.: Fr Link) in the vicinity of Samborowo (Trójmiejski Landscape Park) -
Marcin Stanisław Wilga
Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 54-59

NOWE STANOWISKA GNOJANKI RÓŻOWAWEJ BOLBITIUS COPROPHILUS (PECK) HONGO W POLSCE -
New localities of Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo in Poland -
Barbara Kudławiec, Anna Kujawa, Tomasz Ślusarczyk, Błażej Gierczyk
Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 60-64

ZAGĘSZCZENIE ORAZ CHARAKTERYSTYKA MIEJSC LĘGOWYCH DZIĘCIOŁA CZARNEGO DRYOCOPUS MARTIUS I SINIAKA COLUMBA OENAS W PARKU MUŻAKOWSKIM (WOJ. LUBUSKIE) W ROKU 2004 -
Density and characteristics of breeding sites of Black Woodpecker Dryocopus martius and Stock Pigeon Columba oenas in Mużakowski Park (Lubuskie Province) in the year 2004 -
Joanna Jeleń
Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 65-75

PTAKI LĘGOWE REZERWATÓW BUCZYNA SZPROTAWSKA I ANNABRZESKIE WĄWOZY (WOJ. LUBUSKIE) -
The breeding birds in nature reserves Buczyna Szprotawska and Annabrzeskie Wąwozy (Lubuskie Province) -
Andrzej Jermaczek
Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 76-82

NOTATKI:

NOTATKI MIKOLOGICZNE Z OKOLIC OSTRZYC (KASZUBSKI PARK KRAJOBRAZOWY) ? UZUPEŁNIENIE -
A supplement to the mycological notes from the area of Ostrzyce (Kaszubski Landscape Park) -
Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski
Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 83-85

NOWE STANOWISKO PHASIA AURIGERA (EGGER, 1860) W PÓŁNOCNEJ POLSCE (UTM XA 25) -
A new locality of Phasia aurigera (Egger, 1860) in northern Poland (UTM XA 25) -
Jan Jakubczyk
Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 85-86

WSPOMNIENIA:

Marian Lewandowski 24.05.1946 - 21.03.2010
Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 87-88

RECENZJE:

Zamachowski W. (red.) 2006. Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny. VIII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 27-28 września. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, ss. 210+VI.
Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 89-90