Przegląd Przyrodniczy (2010) tom XXI, zeszyt 3

1,00 zł
1,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2010) tom XXI, zeszyt 3
ISSN: 1230-509X


ARTYKUŁY:
EKSPANSJA DŁAWISZA OKRAGŁOLISTNEGO (CELASTRUS ORBICULATUS THUNB.) NA CENTRALNYM ODCINKU MIEDZYRZECKIEGO REJONU UMOCNIONEGO - The expansion of Oriental Bittersweet Celastrus orbiculatus in the central segment of Miedzyrzecz Fortified Zone - Andrzej Purcel
Przegląd Przyrodniczy XXI, 3 (2010): 3-14
NOWE STANOWISKA RZADKICH I CHRONIONYCH GATUNKÓW ROSLIN POD SWIEBODZINEM W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM I PROPOZYCJE OCHRONY - New localities of rare and protected plant species near Swiebodzin in Lubuskie province and proposals of conservation - Mateusz Konrad Wójcik
Przegląd Przyrodniczy XXI, 3 (2010): 15-19
CHRONIONE I ZAGROZONE GRZYBY POJEZIERZA KASZUBSKIEGO ORAZ PRZYLEGŁYCH OKOLIC - Protected and endangered species of fungi in Kaszubskie Lakeland (northern Poland) and its vicinity - Grzegorz Kołodziejczak
Przegląd Przyrodniczy XXI, 3 (2010): 20-28
SIATKOBLASZEK MACZUGOWATY GOMPHUS CLAVATUS (PERS.: FR.) S. F. GRAY - NOWY GATUNEK GRZYBA W REJONIE WEJHEROWA (POMORZE GDANSKIE) - Violet chanterelle Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) S. F. Gray - a new fungus species in Wejherowo region (Gdanskie Pomerania) - Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski
Przegląd Przyrodniczy XXI, 3 (2010): 29-34
RZADKIE GATUNKI PTAKÓW OBSERWOWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W LATACH 2005-2009 - Rare species of birds observed in Lubuskie Province in the years 2005-2009 - Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Grzegorz Jędro, Sławomir Rubacha, Andrzej Wšsicki
Przegląd Przyrodniczy XXI, 3 (2010): 35-57
AWIFAUNA LEGOWA PRZEMECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W 2008 ROKU - Avifauna of the Przemecki Landscape Park in 2008 - Przemysław Wylegała, Andrzej Batycki, Adam Kasprzak
Przegląd Przyrodniczy XXI, 3 (2010): 58-68

NOTATKI:
GNIAZDA I LĘG STRZYŻYKA TROGLODYTES TROGLODYTES W GNIEŹDZIE DYMÓWKI HIRUNDO RUSTICA The nests and hatching of the Winter Wren Troglodytes troglodytes in the nest of Barn Swallow Hirundo rustica - Paweł Czechowski, Marcin Bocheński
Przegląd Przyrodniczy XXI, 3 (2010): 69-71