Przegląd Przyrodniczy (2016) tom XXVII, zeszyt 1

12,00 zł
12,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2016) tom XXVII, zeszyt 1

ISSN: 1230-509X

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS


Piotr Kobierski, Roman Ryś
Rozmieszczenie gatunków namuliskowych z klasy Isoëto-Nanojuncetea na obszarze powiatu żarskiego
Distribution of silt species of the class Isoëto-Nanojuncetea in the district of Żary

Łukasz Bryl, Szymon Jusik, Ryszard Staniszewski, Krzysztof Achtenberg
Charakterystyka roślinności wodnej zbiornika Szumirad (woj. opolskie) w 2014 roku, ze szczególnym uwzględnieniem kotewki orzecha wodnego Trapa natans L. 1753
Characteristics of vegetation in water reservoir Szumirad (Opole province) in 2014, with particular emphasis on water caltrop Trapa natans L. 1753

Szymon Jusik, Marta Natalia Nowacka
Zmiany roślinn ości jeziora Mieliwo w latach 1971-2011
Changes in vegetation of Lake Mieliwo in the years 1971?2011

Lilianna Graczyk, Jan Mazurkiewicz, Róża Kruszyna, Wojciech Andrzejewski, Janusz Golski
Występowa nie i stan popula cji cierniczka Pungitius pungitius, Linnaeus 1758 w wybra nych ciekach środkowo-zachodniej Polski
Distribution and status of the ninespine stickleback Pungitius pungitius, Linnaeus 1758 in selected watercourses in mid-western Poland

Paweł Czechowski, Andrzej Wąsicki, Sławomir Rubacha, Marcin Bocheński, Michał Leszczyński
Rzadkie gatunki ptaków obs erw owa ne w województwie lubuskim w la tac h 2010-2014
Rare species of birds observed in Lubuskie Province in the years 2010-2014

NOTATKI / NOTES

Łukasz Krajewski, Katarzyna Topolska
Liczne występowanie lepnicy litewskiej Silene lituanica Zapał. 1911 koło Hańska (Polesie, E Polska)
The abundant occurrence of Sweet William catchfly Silene lituanica Zapał. 1911 near Hańsk (Polesie, E Poland)

Joanna Przybylska
Nowe stanowiska poczwarówki zwężonej Vertigo angustior Jeffreys, 1830 i poczwarówki jajowatej V. moulinsiana (Gastropoda, Stylommatophora) w Wielkopolsce
New sites of the Narrow-mouthed Whorl Snail Vertigo angustior Jeffreys, 1830 and Desmoulin?s Whorl Snail V. moulinsiana (Dupuy, 1849) (Gastropoda, Stylommatophora) in Wielkopolska

Barbara Waldon-Rudzionek, Bogdan Rudzionek
Nowe stanowisko szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) w Dolinie Noteci (Wielkopolska)
New locality of the Chinese Huge Mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) in the River Noteć valley (Wielkopolska Province, Poland)

Przemysław Żurawlew, Seweryn Grobelny
Występowanie Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) (Orthoptera: Tettigoniidae) w Polsce
The distribution of Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) (Orthoptera: Tettigoniidae) in Poland

Paulina Kozina, Rafał Łopucki
Nowe stanowisko modliszki zwyczajnej Mantis religiosa (Mantodea: Mantidae) na Polesiu Lubelskim
New locality of the European Mantis Mantis religiosa (Mantodea: Mantidae) in the Polesie Lubelskie

Małgorzata Goc, Grzegorz Jędro
Lęg łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus w Słowińskim Parku Narodowym
Whooper Swan Cygnus cygnus breeding in the Słowiński National Park