Przegląd Przyrodniczy (2016) tom XXVII, zeszyt 2

12,00 zł
12,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2016) tom XXVII, zeszyt 2

ISSN: 1230-509X

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS

 

Eliza Grabowska

 

Flora rezerwatu "Skarpa Ursynowska" pod wpływem antropopresji
The flora of "Skarpa Ursynowska" nature reserve influenced by human impact
Rafał Ruta, Ryszard Orzechowski, Oleg Aleksandrowicz, Jerzy Borowski, Lech Buchholz, Karol Komosiński, Krzysztof Lubecki, Marek Przewoźny
Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego
Beetles (Insecta: Coleoptera) of Gryżyński Landscape Park
Sławomir Mielczarek
Motyle dzienne (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) okolic Konina (Wielkopolska)
Diurnal butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) in the area of Konin (Wielkopolska)
Robert Rozwałka, Ryszard Orzechowski, Tomasz Rutkowski
Występow aniegryziela zachodniego Atypus affinis Eichwald, 1830 (Araneae: Atypidae) w Polsce
Distribution of purseweb spider Atypus affinis Eichwald, 1830 (Araneae: Atypidae) in Poland
Joanna Przybylska, Andrzej Jermaczek
Liczne występowanie wałkówki trójzębnej Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774) wzdłuż linii kolejowej Oleśnica - Gniezno w Wielkopolsce
The abundant occurrence of the Three-toothed Bulin Snail Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774) along the Oleśnica - Gniezno railway in Wielkopolska
 
NOTATKI / NOTES
Przemysław Żurawlew, Eugeniusz Markiewicz, Aneta Itczak, Artur Skitek
Nowe stanowiska pocota personata (Harris, 1780) (Diptera: Syrphidae) w Polsce
New localities of hoverfly pocota personata (Harris, 1780) (Diptera: Syrphidae) in Poland
Rafał Ruta, Katarzyna Żuk
Nowe stanowisko chlubka lipowca Lamprodila rutilans (Fabricius, 1777) (Coleoptera: Buprestidae) we Wrocławiu
A new locality of Lamprodila rutilans (Fabricius, 1777) (Coleoptera: Buprestidae) in Wrocław
Łukasz Krajewski, Przemysław Kurek, Marcin Kutera, Tomasz Święciak
Nowe stwierdzenia szablaka przepasanego Sympetrum pedemontanum (O. F. Müller in Allioni, 1766) na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej (Południowa Polska)
New recordings of the Banded Darter Sympetrum pedemontanum (O. F. Müller in Allioni, 1766) in the Silesia-Cracow Upland (S Poland)
Dariusz Sobczyk, Sylwia Sobczyk
Nowe stanowisko pokątnika Blaps lethifera Marsham w Polsce
A new locality of Blaps lethifera Marsham in Poland
Michał E. Skóra
Pierwsza obserwacja jesiotra syberyjskiego Acipenser baerii w Redze
The first observation of the Siberian sturgeon Acipenser baerii in the River Rega
Michał Mięsikowski, Wojciech Urynowicz, Zbigniew Strzelecki
Obserwacje żółwia czerwonolicego Trachemys scripta elegans w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie)
The observations of the Red-eared Slider Trachemys scripta elegans in Toruń (Kujawsko-Pomorskie Voivodeship)