Lubuski Przegląd Przyrodniczy (1991) tom II, zeszyt 4

1,00 zł
1,00 zł
b4821e36f281fdcf22a200f3cf02cbf32
Opis

ARTYKUŁY
Jackowiak B., Żukowski W.; Z badań nad rzadkimi i ginącymi gatunkami roślin naczyniowych na Ziemi Lubuskiej; 1991; II; 4; 3-21
Chmiel J., Jackowiak B.; Godne ochrony torfowiska na Ziemi Lubuskiej; 1991; II; 4; 23-28
Lesiński G.; Skład pokarmu płomykówki Tyto alba (Scop.) na Wyżynie Wieluńskiej; 1991; II; 4; 29-35
Lorek G.; Gawron Corvus frugilegus w południowej części województwa leszczyńskiego; 1991; II; 4; 37-41
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Jermaczek A.; Hordowski J. 1991. Rozmieszczenie i liczebność ptaków lęgowych w województwie przemyskim. Wydaw. Zakł. Fizjograf. Arboretum w Bolestraszycach.; 1991; II; 4; 51
Jermaczek A.; Zagrożenie środowiska przyrodniczego w Polsce ? stan i przeciwdziałania. Pr. zbior. 1991. Wydaw. MOŚZNiL, Warszawa.; 1991; II; 4; 51
AKTUALNOŚCI
Jermaczek A.; Parki Narodowe i rezerwaty w Polsce; 1991; II; 4; 49
Jermaczek A.; Nowa kadencja Państwowej Rady Ochrony Przyrody; 1991; II; 4; 49
Jermaczek A.; Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków już działa; 1991; II; 4; 50
Urbańczyk Z.; WWF dla Europy Wschodniej; 1991; II; 4; 48-49
SPRAWOZDANIA
Jermaczek D.; Sprawozdanie z sympozjum ?Zbiory przyrodnicze w Polsce. Dokumentacja i przepływ informacji. Bytom 21-23.11.1991; 1991; II; 4; 45
Osiejuk T.; Obrączkowanie ptaków w rezerwacie Świdwie w 1991 r.; 1991; II; 4; 46-47

Urbańczyk Z.; I Europejskie Warsztaty Detektorowe. 1-5 lipca 1991, Gorssel, Holandia; 1991; II; 4; 43-44