Lubuski Przegląd Przyrodniczy (1992) tom III, zeszyt 2-3

2,00 zł
2,00 zł
c51b5636eb858476df88fdcb304b4ebc2
Opis
ARTYKUŁY
Kasprzak K.; Utworzenie i problemy ochrony Sierakowskiego Parku Krajobrazowego; 1992; III; 2-3; 3-12
Czwałga T.; Awifauna lęgowa miasta Sulechowa w latach 1988-89; 1992; III; 2-3; 13-40
Jermaczek A., Czwałga T., Jermaczek D., Nowak A., Stańko R., Schneider G., Żegliński G.; Ptaki lęgowe miasta Gorzowa w roku 1989; 1992; III; 2-3; 41-69
Kuźniak S., Lorek G., Stępniewski J.; Rzadkie nielęgowe gatunki ptaków obserwowane w okolicach Leszna w latach 1981-1990; 1992; III; 2-3; 71-78
Czeraszkiewicz R., Kalisiński M., Niedźwiecki S., Staszewski A.; Sprawozdanie z liczeń ptaków wodnych na Pomorzu Zachodnim w sezonie 1991/1992; 1992; III; 2-3; 79-86
Osiejuk T. S., Żejmo J.; Przelotne ptaki wodno-błotne odstojników wapna przy cukrowni ?Kluczewo? w Stargardzie Szczecińskim; 1992; III; 2-3; 87-97
NOTATKI
Jermaczek D., Wojciechowski L.; Rzadkie i chronione gatunki roślin w dolinie Leniwej Obry; 1992; III; 2-3; 99
Jermaczek D., Wojciechowski L.; Stanowisko pełnika europejskiego Trollius europaeus L. koło Świebodzina; 1992; III; 2-3; 100
Faber A., Faber M.; Obserwacja maskonura Fratercula arctica na polskim wybrzeżu środkowym; 1992; III; 2-3; 100-101
Rudawski W.; Gniazdowanie czapli siwej Ardea cinerea w trzcinach; 1992; III; 2-3; 101-102
Czeraszkiewicz R., Staszewski A.; Obserwacja przelotu rybitwy czarnej Chlidonias niger i mewy małej Larus minutus nad Zalewem Szczecińskim; 1992; III; 2-3; 102
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Pawlaczyk P.; Anders P., Łęcki W., Maluśkiewicz P. (Eds.). 1992. Słownik krajoznawczy Wielkopolski. PWN, Warszawa.; 1992; III; 2-3; 111-112
Pawlaczyk P.; Okarma H. 1992. Wilk. Monografia przyrodniczo-łowiecka. Białowieża.; 1992; III; 2-3; 112-113
Jermaczek A.; Głowaciński Z. (Ed.). 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa.; 1992; III; 2-3; 113-114
Tryjanowski P.; Pinowski J., Kavanagh B. P., Górski W. (Eds.). 1991. Nestling moryality of granivorus birds due to microorganismis and toxic substances. PWN, Warszawa.; 1992; III; 2-3; 114-115
Tryjanowski P.; ?Ornis Svecica? ? nowe pismo ornitologiczne.; 1992; III; 2-3; 115-116
Pawlaczyk P.; Raport ?Las?. 1991. Stacja Eduk. Ekol. Bielsko-Biała. Edukacja ekologiczna. 1992. Stacja Eduk. Ekol. Bielsko-Biała. Bioregion ?W?. Numer 1. 1992. Stacja Eduk. Ekol. Bielsko-Biała.; 1992; III; 2-3; 116-117
KORESPONDENCJE
Mielcarek R.; Ochrona przyrody w Królestwie Tonga (Polinezja); 1992; III; 2-3; 103-106
AKTUALNOŚCI
Jermaczek A.; Program ?rozwoju? leśnictwa; 1992; III; 2-3; 109
Jermaczek A.; Projekt zmian strukturalnych w Ministerstwie Ochrony Środowiska; 1992; III; 2-3; 109
Jermaczek A.; XI Zjazd przyrodników Ziemi Lubuskiej; 1992; III; 2-3; 109
Jermaczek A.; Wystawy przyrodnicze; 1992; III; 2-3; 109