Lubuski Przegląd Przyrodniczy (1992) tom III, zeszyt 4

1,00 zł
1,00 zł
db631dd34f062ebfef1a43751e2ac6754
Opis
ARTYKUŁY
Lorek G.; Awifauna lęgowa miasta Ponieca; 1992; III; 4; 3-10
Tryjanowski P., Potworowski P.; Liczebność i miejsca gnieżdżenia remiza Remiz pendulinus w okolicach Wolsztyna (Wielkopolska); 1992; III; 4; 11-19
Fuglewicz E., Fuglewicz S.; Obserwacje nad występowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków motyli południowej części Ziemi Lubuskiej; 1992; III; 4; 21-24
Gólski Z., Urbańczyk Z.; O ochronę zimowiska nietoperzy w Kostrzynie nad Odrą; 1992; III; 4; 25-28
NOTATKI

 

Gólski Z.; Zimowisko nietoperzy w Świeciu; 1992; III; 4; 29-30
Jermaczek D., Jermaczek A.; Nowe stanowiska tygrzyka paskowanego Argyope bruennichi Scop. na Ziemi Lubuskiej; 1992; III; 4; 30-31
PRZEGLĄD WYDAWNICTW
Tryjanowski P.; Ryszkowski L., Bałazy S. (Eds.). 1991. Strategia ochrony żywych zasobów przyrody w Polsce. ZBŚRiL PAN, Poznań.; 1992; III; 4; 43-44
Jermaczek A.; Pawlaczyk P., Łukaszewski D. 1992. Drawą przez Drawieński Park Narodowy. Kajakowy przewodnik turystyczny. Wyd. PTTK ?Kraj?, Warszawa.; 1992; III; 4; 44
Jermaczek A.; Terra Sana ? nowe pismo przyrodnicze; 1992; III; 4; 45
KORESPONDENCJE
Mielcarek R.; Komodo ? kraina smoków; 1992; III; 4; 32-36
AKTUALNOŚCI
Jermaczek A.; Obszary i obiekty chronione w Polsce; 1992; III; 4; 39
Jermaczek A.; Wydawnictwa Lubuskiego Klubu Przyrodników; 1992; III; 4; 40
Jermaczek A.; Projekt drogi wodnej wschód-zachód a ptaki; 1992; III; 4; 40
Jermaczek A.; Powiększenie Łagowskiego Parku Krajobrazowego; 1992; III; 4; 41
Jermaczek A.; Rezerwat ?Jezioro Wielkie?; 1992; III; 4; 41
SPRAWOZDANIA
Staszewski A.; Liczenia orlika krzykliwego Aquila pomarina na Pomorzu Zachodnim; 1992; III; 4; 37-38