Przegląd Przyrodniczy (1997) tom VIII, zeszyt 4

1,00 zł
1,00 zł
Opis
ARTYKUŁY
Chmielewski T. J., Sielewicz B.; Zmiany struktury ekologicznej krajobrazu w rejonie Polskiego Parku Narodowego w ciągu ostatnich 40 lat; 1997; VIII; 4; 3-10
Ratyńska H., Szwed W.; Kształtowanie szaty roślinnej na poboczach autostrad w prowincji Noord Holland (Holandia); 1997; VIII; 4; 11-22
Osadowski Z., Wołejko L.; Możliwości optymalizacji ochrony ekosystemów źródliskowych doliny Chocieli koło Bobolic (Pomorze Zachodnie); 1997; VIII; 4; 23-35
Bożętka B.; Postrzeganie Drawieńskiego Parku Narodowego przez turystów i społeczność lokalną; 1997; VIII; 4; 37-46
Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W.; Geobotaniczna charakterystyka Parku Krajobrazowego ?Dolina Jezierzycy? na Dolnym Śląsku; 1997; VIII; 4; 47-64
Kluza M.; Interesujące stanowisko grzybów w Poznaniu; 1997; VIII; 4; 65-68
Ziarnek K., Fudali E.; Brioflorystyczne zróżnicowanie śródleśnych torfowisk mszarnych w okolicach Głodzina pod Białogardem; 1997; VIII; 4; 69-78
Ziarnek K.; Notatki florystyczne z Pomorza Zachodniego; 1997; VIII; 4; 79-84
Jermaczek D.; Nowe stanowiska roślin chronionych na Ziemi Lubuskiej; 1997; VIII; 4; 85-90
Bacieczko W.; Kserotermiczna roślinność na krawędziach doliny Płoni na Pojezierzu Myśliborskim; 1997; VIII; 4; 91-94
Włosik-Bieńczak E.; Mięczaki Mollusca wybranych jezior Pojezierza Drawskiego; 1997; VIII; 4; 95-112
Czachorowski S., Moroz M.; Materiały do znajomości chruścików Trichoptera Białorusi; 1997; VIII; 4; 113-120
Harmata W.; Wyniki zasiedlania przez ptaki, ssaki i owady skrzynek lęgowych z trocinobetonu w Puszczy Niepołomickiej; 1997; VIII; 4; 121-128
Sobieralska R., Pająkowski J., Przybysz J.; Awifauna rezerwatu ?Miedzino?; 1997; VIII; 4; 129-142
Wysocki D.; Awifauna lęgowa łęgu olszowo-jesionowego Wyspy Puckiej w Szczecinie; 1997; VIII; 4; 143-150
Krupa A.; Zmiany liczebności par oraz rozmieszczenie lęgowisk siewkowców Charadrii na stałej powierzchni w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym; 1997; VIII; 4; 151-162
Sosnowski J., Chmielewski S.; Spadek liczebności kraski Coracias garrulus w zachodniej części Mazowsza i na Kielecczyźnie; 1997; VIII; 4; 163-172
Nowak A.; Obserwacje nad zimowaniem sowy uszatej Asio otus w Polsce Zachodniej; 1997; VIII; 4; 173-180
Bereszyński A., Kasprzak K., Skrobała D.; Z polskimi wilkami do zjednoczonej Europy; 1997; VIII; 4; 181-212
NOTATKI
Krupa A., Kopija K.; Stanowisko ozorka dębowego Fistulina hepatica w okolicach Imielna w woj. konińskim; 1997; VIII; 4; 213
Krupa A.; Kolejne stanowiska wolfii bezkorzeniowej Wolffia arrhiza w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym; 1997; VIII; 4; 214
Kopija K., Krupa A.; Obserwacje tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym; 1997; VIII; 4; 215
Grzybek J., Kaleta T., Mielczarek S., Wałecki R.; Intensywny przelot rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus w okolicach Koła; 1997; VIII; 4; 216-217