Przegląd Przyrodniczy (1998) tom IX, zeszyt 4

1,00 zł
1,00 zł
Opis
ARTYKUŁY
Przybylska K., Zięba S.; Przyrodnicza waloryzacja lasów Parku Krajobrazowego Gór Słonnych; 1998; IX; 4; 3-18
Bożętka B.; Wyspa środowiskowa ?Ołobok? w warunkach zmiennej antropopresji; 1998; IX; 4; 19-32
Skrzypczak A.; Łąkowy użytek ekologiczny w obrębie aglomeracji szczecińskiej; 1998; IX; 4; 33-37
Szyp E., Gugnacka-Fiedor W.; Monitoring populacji Dictamnus albus L. w rezerwacie Kulin ? wstępne wyniki badań; 1998; IX; 4; 39-42
Włosik-Bieńczak E.; Mięczaki Mollusca stawów hodowlanych w Podlesiu i Raszewach; 1998; IX; 4; 43-48
Najbar B.; Kózkowate Coleoptera: Cerambycidae Ziemi Lubuskiej; 1998; IX; 4; 49-75
Sidło P. O.; Awifauna rezerwatu Ługi (woj. święto-krzyskie) w roku 1997 i jej ochrona; 1998; IX; 4; 77-85
NOTATKI
Krupa A., Krupa K.; Smardz jadalny Morchella esculenta w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym; 1998; IX; 4; 87-88
Sidło P. O.; Wyniki wstępnych badań nad ptakami i ich zagrożeniami na terenie stawów hodowlanych w Maleszowej (woj. świętokrzyskie); 1998; IX; 4; 88-93
Krupa A.; Obserwacje nad gnieżdżeniem się śmieszki Larus ridibundus nad środkową Wartą; 1998; IX; 4; 93-96
Mielczarek S., Grzybek J.; Ponowna obserwacja płatkonoga szydłodziobego Phalaropus lobatus oraz pierwsze stwierdzenie lęgu gągoła Bucephala clangula nad środkową Wartą; 1998; IX; 4; 97-98
Mielczarek S.; Próba lęgu kormorana Phalacrocorax carbo oraz pierwsze stwierdzenie lęgów rybitwy rzecznej Sterna hirundo w dolinie Neru; 1998; IX; 4; 98-99
Ciechanowski M.; Przyczynek do znajomości drobnych ssaków Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; 1998; IX; 4; 100-102
Dawidowicz D., Muniowski P.; Stanowisko jenota Nyctereutes procyonoides na wyspie; 1998; IX; 4; 102