Przegląd Przyrodniczy (2000) tom XI, zeszyt 2-3

2,00 zł
2,00 zł
Opis
Zeszyt zawiera materiały z konferencji: ?Metody ochrony populacji i gatunków zagrożonych wyginięciem?, 5-7.05.00, Łagów Lub., Lubuski Klub Przyrodników

 

ARTYKUŁY

 

Jermaczek A.; Dokąd płynie Arka Noego - dylematy ochrony gatunków; 2000; XI; 2-3; 3-9

 

Kistowski M., Kistowska M; Użytki ekologiczne jako obszary konserwatorskiej ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem - próba krytycznego podejścia na przykładzie województwa pomorskiego; 2000; XI; 2-3; 11-27

 

Fudali E.; Parki miejskie Wrocławia i Szczecina jako ostoje różnorodności florystycznej mchów - spektrum ekologiczne brioflory i proponowane metody ochrony; 2000; XI; 2-3; 29-41

 

Ratyńska H., Boratyński A.; Czynna ochrona roślin i zbiorowisk segetalnych i ruderalnych; 2000; XI; 2-3; 43-56

 

Wilbrandt B., Marcysiak K.; Ocena skuteczności pomnikowej ochrony przyrody na przykładzie Arboretum w Bydgoszczy; 2000; XI; 2-3; 57-64

 

Czarnecka J.; Obszary silnie przekształcone szansą dla widłaczka torfowego Lycopodiella inundata; 2000; XI; 2-3; 65-72

 

Jakubska A.; Nowoczesne metody rozmnażania ginących gatunków storczyków w Polsce i na świecie; 2000; XI; 2-3; 73-78

 

Kwiatkowski P.; Czerwona lista roślin naczyniowych Kalifornii - modelowy program ochrony flory w Stanach Zjednoczonych; 2000; XI; 2-3; 79-83

 

Kwiatkowski P.; Najbardziej zagrożone wyginięciem rośliny naczyniowe Sudetów - problemy ochrony populacji regionalnych; 2000; XI; 2-3; 85-96

 

Skowronek A.; Chronione gatunki roślin wybranych obszarów gminy Karpacz; 2000; XI; 2-3; 97-98

 

Pawlaczyk P.; Polityka względem gatunków drzew i krzewów jako element planów ochrony obszarów leśnych; 2000; XI; 2-3; 99-112

 

Danielewicz W., Zielińksi J.; Ochrona sosny błotnej Pinus uliginosa A. Neumann na terenie Borów Dolnośląskich; 2000; XI; 2-3; 113-124

 

Kamiński D., Kamińska A. M., Załuski T.; Populacja brzozy niskiej Betula humilis Schrank na terenie projektowanego rezerwatu ?Ostoje Koszelewskie? w Welskim Parku Krajobrazowym; 2000; XI; 2-3; 125-131

 

Szymkowiak P.; Szanse zachowania rzadkich gatunków pająków (Aranei) na terenie rezerwatu przyrody ?Bielinek?; 2000; XI; 2-3; 133-138

 

Czachorowski S., Buczyński P., Walczak U., Pakulnicka J.; Gatunki osłonowe (parasolowe) w ochronie owadów; 2000; XI; 2-3; 139-148

 

Rejt Ł.; Miasta - szansa czy pułapka dla sokoła wędrownego Falco peregrinus; 2000; XI; 2-3; 149-160

 

Kamieniarz R.; Aktywna ochrona szansą dla cietrzewia Tetrao tetrix; 2000; XI; 2-3; 161-170

 

Kitowski I.; Populacja pójdźki Athene noctua na Zamojszczyźnie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku - występowanie i ocena zagrożeń; 2000; XI; 2-3; 171-178

 

Jakubiec-Benroth D.; Wpływ motoryzacji i rozbudowy sieci dróg na populacje ssaków; 2000; XI; 2-3; 179-194

 

Gabryś G.; Rola ogrodów zoologicznych w ochronie gatunkowej zwierząt; 2000; XI; 2-3; 195-213

 

NOTATKI

 

Popek R.; Nowe stanowiska rzadkiego gatunku róży węgierskiej Rosa zalana Wiesb. w północno-zachodniej Polsce; 2000; XI; 2-3; 215-217

 

Mleczak M.; Pierwsze stwierdzenie skandynawskiego podgatunku pluszcza Cinclus cinclus cinclus na Ziemi Lubuskiej; 2000; XI; 2-3; 217-218

 

Czwałga T., Waielewski H.; Obserwacje pluszcza Cinclus cinclus L. 1758 w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym; 2000; XI; 2-3; 218-219

 

Zieliński J.; Nietypowe zachowanie krzyżówki Anas platyrhynchos; 2000; XI; 2-3; 219-220

 

Czwałga T., Wasielewski H.; Zimowy nalot siniaka Columba oenas L. 1758 na Ziemi Lubuskiej; 2000; XI; 2-3; 221