Przegląd Przyrodniczy (2000) tom XI, zeszyt 4

1,00 zł
1,00 zł
Opis
ARTYKUŁY

 

Kucharczyk M.; Programy czynnej ochrony zagrożonych gatunków roślin - doświadczenia ośrodka lubelskiego; 2000; XI; 4; 3-12

 

Bernacki L.; Program badawczy ORPOL (Orchidaceae poloniae) - próba stworzenia zobiektywizowanych naukowych podstaw ogólnokrajowej ochrony zasobów storczykowatych w Polsce; 2000; XI; 4; 13-30

 

Łachacz A., Olesiński L.; Przyrodnicze walory użytku ekologicznego ?Brzeźno Mazurskie?; 2000; XI; 4; 31-36

 

Łachacz A., Olesiński L.; Interesujące torfowisko na Tatarskiej Górze (Pojezierze Mazurskie); 2000; XI; 4; 37-42

 

Bacieczko W.; Walory przyrodnicze źródliskowego obszaru Doliny Płoni - fragmentu Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego; 2000; XI; 4; 43-52

 

Włosik-Bieńczak E.; Zmiany w faunie mięczaków Mollusca zbiorników powyrobiskowych w dolinie Strumienia Junikowskiego w Poznaniu w latach 1996-99; 2000; XI; 4; 53-63

 

Szewczyk M., Oświecimska-Piasko Z.; Chronione, rzadkie i zagrożone gatunki roślin w dolinie górnej Narwi; 2000; XI; 4; 65-70

 

Sołowiej M.; Gawron Corvus frugilegus L. na Pomorzu Zachodnim; 2000; XI; 4; 71-77

 

Lorenc M.; Ornitologiczne atrakcje Wysp Owczych; 2000; XI; 4; 79-88

 

NOTATKI

 

Blaik T., Majer D.; Nowe dla Śląska i rzadko spotykane gatunki motyli (Lepidoptera) stwierdzone na Opolszczyźnie; 2000; XI; 4; 89-93

 

Barabasz B., Florczyk I.; Nowe południowo-wschodnie stanowisko tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi Scop.; 2000; XI; 4; 94-96

 

Zieliński S., Kowalczyk J. K.; Stwierdzenie występowania łucznika Stenocorus meridianus L. (Coleoptera: Cerambycidae) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym a niedostatki holistycznego spojrzenia na przyrodę w Regionie Gdańskim; 2000; XI; 4; 97-99

 

Stańko R., Żegliński G.; Liczebność pójdźki Athene noctua w dolinie Warty koło Głuchowa na Ziemi Lubuskiej; 2000; XI; 4; 100-102

 

Stańko R.; Stwierdzenie lęgu szczudłaka Himantopus himantopus w dolinie Warty koło Kołczyna na Ziemi Lubuskiej; 2000; XI; 4; 102-103

 

Mündt J.; Zimowa obserwacja dropi Otis tarda w północno-zachodniej Polsce; 2000; XI; 4; 104-105

 

Jermaczek D., Rudawski W.; Zimowe obserwacje siniaka Columba oenas na Ziemi Lubuskiej; 2000; XI; 4; 105-106

 

Furmankiewicz J., Telatyński S.; Nowe stanowiska nocka orzęsionego Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) na Dolnym Śląsku; 2000; XI; 4; 106-109

 

Wojtaszyn G., Dąbrowska A., Stephan W.; Nowe stanowisko zimowania mopka Barbastella barbastellus (Schreber 1774) na pobrzeżu Bałtyku; 2000; XI; 4; 109-110

 

Piksa K.; Nowe stanowiska nocka orzęsionego Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) w polskiej części Karpat; 2000; XI; 4; 111-112

 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW

 

Jermaczek A.; Przyroda Sudetów Zachodnich, rocznik 1998, 1999. Wyd. Muzeum Przyr. w Jeleniej Górze i Zachodniosud. Towarz. Przyr.; 2000; XI; 4; 113-114

 

Stańko R.; Tobolski K. 2000. Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych. Seria Vademecum Geobotanicum. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.; 2000; XI; 4; 114-115

 

Pawlaczyk P.; Faliński J. B. 2000. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. Seria Vademecum Geobotanicum. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.; 2000; XI; 4; 115-116