Przegląd Przyrodniczy (2001) tom XII, zeszyt 1-2

2,00 zł
2,00 zł
Opis
ARTYKUŁY

 

Fudali E.; Mszaki miejskich parków i cmentarzy Wrocławia; 2001; XII; 1-2; 3-20

 

Popek R., Czarnota P.; Róże Gorców; 2001; XII; 1-2; 21-29

 

Wachowiak B., Kujawa K., Kujawa A.; Stan populacji listery jajowatej Listera ovata (L.) R. Br. w parku przypałacowym w Turwi (Wielkopolska); 2001; XII; 1-2; 31-38

 

Zieliński S.; Wstępna analiza fauny kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) Drawieńskiego Parku Narodowego; 2001; XII; 1-2; 39-60

 

Malkiewicz A., Kokot A.; Nowe i rzadko spotykane miernikowce (Lepidoptera: Geometridae) w polskich Sudetach; 2001; XII; 1-2; 61-68

 

Ciechanowski M., Garbalewski A., Kowalczyk J. K., Ożarowski D.; Waloryzacja faunistyczna wybranych dolin Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; 2001; XII; 1-2; 69-91

 

Wieczorek G.; Ptaki lęgowe rezerwatów leśnych ?Jodły Ostrzeszowskie? i ?Pieczyska? w latach 1998 i 1999; 2001; XII; 1-2; 93-100

 

Ważna A.; O celowości osiedlania bobra europejskiego Castor fiber L. w Sudetach ? przykład Gór Bystrzyckich; 2001; XII; 1-2; 101-108

 

Buřič Z., Furmankiewicz J., Telatyński S.; Jaskinia Niedźwiedzia jako jedno z najcenniejszych stanowisk nietoperzy na Dolnym Śląsku; 2001; XII; 1-2; 109-114

 

Mysłajek R. W.; Możliwości rozwoju różnych form turystyki w zachodniej części Karpat - na przykładzie Nadleśnictwa Węgierska Górka; 2001; XII; 1-2; 115-126

 

Łęcki R.; Wykorzystanie zadrzewień śródpolnych przez drobne ssaki; 2001; XII; 1-2; 127-134

 

Gąbka M., Kokociński M.; Jezioro Borówie (Puszcza Zielonka) ? ocena hydrobotaniczna w aspekcie antropopresji; 2001; XII; 1-2; 135-146

 

NOTATKI

 

Bacieczko W., Jurzyk S.; Nowe stanowisko Wolffia arrhiza (L.) Wimm. w mezoregionie Równina Pyrzycko-Stargardzka; 2001; XII; 1-2; 147-150

 

Michoński G.; Tygrzyk paskowany Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) w Ińskim Parku Krajobrazowym (Pomorze Zachodnie); 2001; XII; 1-2; 150-151

 

Neubauer G., Brauze T., Lamentowicz M.; Występowanie kląskawki Saxicola torquata w Kotlinie Toruńskiej i Płockiej w latach 1990-2000; 2001; XII; 1-2; 151-155

 

Neubauer G., Zagalska M.; Nowe stanowisko wodniczki Acrocephalus paludicola na Równinie Kurpiowskiej; 2001; XII; 1-2; 156-157

 

Czechowski P., Sidelnik M.; Obserwacja czajki towarzyskiej Vanellus gregarius na Ziemi Lubuskiej; 2001; XII; 1-2; 157-158

 

Czechowski P., Bocheński M., Jędro G., Kajzer Z., Sidelnik M.; Obserwacje rzadkich ptaków drapieżnych na Ziemi Lubuskiej w 2000 roku; 2001; XII; 1-2; 158-159

 

Czechowski P.; Przelot ptaków drapieżnych jesienią 2000 r. w okolicach Gądkowa Wielkiego (woj. lubuskie); 2001; XII; 1-2; 159-161

 

Ciechanowski M.; Stanowisko rzęsorka mniejszego Neomys anomalus Cabrera 1907 (Insectivora: Soricidae) w rezerwacie przyrody ?Źródliska Czarnej Wody? na Pobrzeżu Kaszubskim; 2001; XII; 1-2; 162-163

 

Czechowski P., Jędro G.; Intensywny przelot szponiastych w dolinie Odry k. Czerwieńska (pow. zielonogórski); 2002; XIII; 1-2; 273-274

 

PRZEGLĄD WYDAWNICTW

 

Wołejko L.; Succow M., Joosten H. (Hrsg.) 2001. Landschaftsoekologische Moorkunde. 2e Aufl. E. Schweizerbart, sche Verlagsbuchhandkung, Stuttgart.; 2001; XII; 1-2; 164-165