Przegląd Przyrodniczy (2002) tom XIII, zeszyt 3

1,00 zł
1,00 zł
3485f0fabae4f0a9e2cf1b97f9f4676d
4e66c584bdc1e9b609a161da76362abf
Opis
Zeszyt zawiera materiały z konferencji herpetologicznej.

 

ARTYKUŁY

 

Mitrus S., Zemanek M.; Dotychczasowe wyniki czynnej ochrony żółwia błotnego w dolinie rzeki Zwolenki; 2002; XIII; 3; 3-8

 

Sołtys M.; Aktywna ochrona żółwia błotnego w Lasach Sobiborskich w 2001 r.; 2002; XIII; 3; 9-28

 

Grynczel I.; Potencjalne miejsca występowania i rozrodu żółwia błotnego Emys orbicularis L. na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi; 2002; XIII; 3; 29-38

 

Maciantowicz M.; Problemy ochrony i zachowania puli genowej izolowanych populacji żółwia błotnego Emys orbicularis; 2002; XIII; 3; 39-46

 

Mitrus S.; Mechanizm temperaturowej determinacji płci a problem ochrony żółwia błotnego; 2002; XIII; 3; 47-52

 

Grynczel I., Świerubska T.; Czynna ochrona płazów w Suwalskim Parku Krajobrazowym; 2002; XIII; 3; 53-62

 

Baldy K.; Płazy Gór Stołowych i ich ochrona w latach 1998-2001; 2002; XIII; 3; 63-76

 

Rybacki M.; Czynna ochrona płazów w Pienińskim Parku Narodowym; 2002; XIII; 3; 77-86

 

Rybacki M., Krupa A.; Wstępny raport na temat śmiertelności płazów na drogach parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego; 2002; XIII; 3; 87-94

 

Rybacki M.; Metody ochrony szlaków migracji płazów; 2002; XIII; 3; 95-120

 

Basta G., Guzik M., Zamachowski W.; Zasiedlanie przez płazy nowopowstałych zbiorników wodnych; 2002; XIII; 3; 121-128

 

Guzik M., Kozik R.; Rola sztucznych, ogrodowych stawków wodnych w ochronie płazów i gadów; 2002; XIII; 3; 129-132

 

Guzik M., Kozik R., Schimscheiner L., Wojtaś W., Zakrzewski M., Zamachowski W., Zyśk A., Zyśk B.; Czynna ochrona płazów na terenie użytku ekologicznego ?Polichty - Sucha Góra? (Pogórze Rożnowsko-Ciężkowickie); 2002; XIII; 3; 133-136

 

Życzyński A.; Ochrona herpetofauny w warszawskim kompleksie parkowym Pola Mokotowskie; 2002; XIII; 3; 137-140

 

Formicka A., Formicki G.; Czy promieniowanie ultrafioletowe stanowi zagrożenie dla płazów? Przegląd metod badawczych; 2002; XIII; 3; 141-146

 

Spanowicz M., Życzyński A.; Projekt zasilania lokalnej populacji Lampropeltis alterna w rejonie Limpia Canyon (płd.-wsch. Teksas); 2002; XIII; 3; 147-150