Rezerwaty przyrody w woj. łódzkim

30,00 zł
30,00 zł
rez lodz
rez ł 1-2(1)
Opis

Monografia pod redakcją Józefa Kurowskiego i Pauliny Grzelak

Rezerwaty przyrody w województwie łódzkim
- przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.

Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2020
Format 15x21 cm, 450 stron, okładka miękka.
ISBN
978-83-63426-35-4

Książka ta jest trzecią monografią z serii prezentującej wyniki  społecznej akcji „Rezerwaty przyrody – czas na comeback!” prowadzonej przez Klub Przyrodników przy współpracy kilkunastu organizacji przyrodniczych i licznego grona przyrodników w całym kraju.

Celem publikacji jest prezentacja wartości przyrodniczych kilkudziesięciu obiektów, które w wyniku badań naukowych, opracowań studialnych, m.in. do planów ochrony parków krajobrazowych i planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 oraz waloryzacji sozologicznej zostały wyróżnione jako centra różnorodności biologicznej i refugia zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt lub grzybów – zasługujące w pełni na ochronę w formie rezerwatu przyrody.