Przez kilkanaście lat do lasu nieopodal Zakrzewa (gm. Siedlec) mieszkańcy okolicznych miejscowości wywozili śmieci komunalne. Wśród wyrzuconych odpadów można było znaleźć m.in. meble, lodówki, ubrania, zabawki, opakowania szklane, ale również "urządzenie do termicznej utylizacji odpadów domowej konstrukcji". Niestety proceder spalania odpadów z tworzyw sztucznych jest dość powszechny w gminie Siedlec. Świadczą o tym urządzenia, które często można zobaczyć przy wielu zabudowaniach - patrz fotografia.

Dnia 4 maja 2010 roku członkowie Wolsztyńskiego Koła Klubu Przyrodników oraz Koła Łowieckiego "Odyniec" Belęcin brali udział w likwidacji dzikiego wysypiska śmieci w Zakrzewie. W akcję usuwania śmieci włączyli się także pracownicy Zakładu Usług Leśnych, którzy sprzątali teren Leśnictwa Belęcin na zlecenie Nadleśnictwa Wolsztyn. W realizację powyższego zadania zaangażowała się również gmina Siedlec, która zapewniła odbiór zebranych odpadów. Likwidacja tego dzikiego wysypiska śmieci była doskonałym przykładem współpracy kilku podmiotów przy sprzątaniu lasów. Liczę na kolejne takie wspólne inicjatywy w przyszłości, które przyczynią się do poprawy jakości środowiska przyrodniczego gminy Siedlec.

Tekst: Małgorzata Buda