W czerwcu 2010 roku, po uzyskaniu stosownych zezwoleń od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, członkowie Wolsztyńskiego Koła Klubu Przyrodników przebywali w oddziałach 224b,c,d Leśnictwa Przemęt (Nadleśnictwo Kościan) w celu usunięcia okazów niecierpka drobnokwiatowego Impatiens parviflora będącego gatunkiem inwazyjnym.

W wyniku przeprowadzonych działań usunięto okazy niecierpka drobnokwiatowego z powierzchni ok. 1 ha, gdzie występował łanowo oraz z powierzchni ok. 2 ha, gdzie występował w rozproszeniu. Niestety w wyznaczonym przez RDOŚ terminie nie udało się usunąć wszystkich okazów tego inwazyjnego gatunku na Wyspie Konwaliowej. Pozostał ok. 2 ha obszar wyspy, gdzie niecierpek nadal występuje. Podjęte działania wpłyną zapewne na ograniczenie populacji niecierpka w kolejnych latach w rezerwacie przyrody "Wyspa Konwaliowa". Niezbędne jednak będą podobne działania w kolejnych latach.

Niecierpek występował pierwotnie w północno-wschodniej i centralnej Azji. Do Europy trafił w XIX w. sprowadzony do Ogrodu Botanicznego w Genewie. W XIX wieku zdziczały z ogrodów botanicznych zadomowił się w prawie całej Europie. Obecnie rozpowszechniony w całej Polsce. Niecierpek drobnokwiatowy jest rośliną jednoroczną, dorasta do 50 cm wysokości, jego kwiaty są bladożółte, a owocem jest gwałtownie pękająca torebka, rozrzucająca nasiona na znaczne odległości. Występuje w różnych siedliskach, preferuje żyzne, cieniste lasy liściaste, często nad brzegami wód. Wkraczając w siedliska naturalne praktycznie całkowicie eliminuje naturalną roślinność runa.