1. Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy w granicach Polski jest prezentowany przed złożeniem zamówienia i zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę. Sklep prowadzi wysyłkę za pomocą usług Poczty Polskiej. Cennik opłat znajduje się na stronie: http://cennik.poczta-polska.pl
  2. Wysyłka zamówionych towarów następuje w ciągu 3-5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
  3. Jeżeli termin ten wyjątkowo nie może być dotrzymany, Sklep poinformuje o tym Klienta e-mailem. Klient może zgodzić się na przedłużony termin realizacji zamówienia albo odstąpić od zamówienia w części lub całości. W przypadku odstąpienia od zamówienia, Sklep niezwłocznie zwróci pobrane płatności.
  4. Jeśli niektóre towary z zamówienia nie mogą być wysłane w terminie, o którym mowa w pkt. 2 i z tego powodu będą wysłane osobno w terminie późniejszym, Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.
  5. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.
  6. W przypadku produktów cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, realizacja zamówienia następuje poprzez niezwłoczne udostępnienie Klientowi linku do pobrania produktu. W przypadku tak pobranych produktów, Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w §6 Regulaminu.
  7. W przypadku produktów cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, Sklep na swojej stronie informuje o minimalnych wymaganiach sprzętowych niezbędnych do uruchomienia kupowanego produktu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w których zakupiony produkt nie może zostać użyty z tytułu niespełnienia przez Klienta tych wymagań.
  8. Sklep realizuje wysyłki towarów poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje w takim przypadku powiększony o opłatę należną przewoźnikowi, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym. Dostawy wewnątrz Unii Europejskiej nie podlegają obowiązkowi celnemu. W przypadku dostaw do krajów pozaunijnych, w szczególności Szwajcarii, obowiązek celny, podatkowy oraz inne mają zastosowanie i dopełnienie ich leży po stronie Klienta.