Jeżeli masz już konto w naszym sklepie, wpisz proszę dane logowania.

Nazwa SKU Cena Ilość Rabat Suma
 
Cena produktu
   

Wybierz metodę wysyłki

Proszę wybrać metodę wysyłki

Nie mogliśmy dopasować metody wysyłki. Prosimy o uzupełnienie danych adresowych.

 
Suma:
0,00 zł
Adres dostawy
Adres dostawy taki sam jak w danych klienta  
Dodaj inny adres dostawy

Regulamin zakupów w Sklepie internetowym Klubu Przyrodników - Akceptuję

Warunki sprzedaży

Regulamin zakupów
w sklepie internetowym Klubu Przyrodników

§1 Zakres Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy Klubu Przyrodników prowadzony przez Stowarzyszenie Klub Przyrodników z siedzibą w Owczarach (Owczary 17, 69-113 Górzyca), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000022399, o numerze NIP 927-15-06-791, dalej zwany „Sklepem”.

§2 Zamówienie

 1. Klient wybiera towar z oferty Sklepu prezentowanej na stronie internetowej www.kp.org.pl i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej.
 2. Klikając na przycisk "Twój koszyk", wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.
 3. Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk "zamówienie". W następnym kroku zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres email i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.
 4. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia Klient jest kierowany na stronę, na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki.
 5. Zamówienie zostaje odesłane poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdzenie Zamówienia" oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona..
 6. Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy w granicach Polski jest prezentowany przed złożeniem zamówienia i zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.
 7. Z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.
 8. Zamówienia można dokonywać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
 9. Sklep potwierdzi dokonanie zamówienia e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierającym informacją o przyjęciu zamówienia, oraz, wpłynięciu należnej kwoty (ceny) na konto Sklepu. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić Sklep za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pod numerem tel.: +48 694 206 670.
 10. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy ze Sklepem.

§3 Realizacja zamówienia

 1. Wysyłka zamówionych towarów następuje w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia
 2. Jeżeli termin ten wyjątkowo nie może być dotrzymany, Sklep poinformuje o tym Klienta emailem. Klient może zgodzić się na przedłużony termin realizacji zamówienia albo odstąpić od zamówienia w części lub całości. W przypadku odstąpienia od zamówienia, Sklep niezwłocznie zwróci pobrane płatności.
 3. Jeśli niektóre towary z zamówienia nie mogą być wysłane w terminie o którym mowa w pkt 1 i z tego powodu będą wysłane osobno w terminie późniejszym, Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.
 4. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.
 5. W przypadku produktów cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, realizacja zamówienia następuje poprzez niezwłoczne udostępnienie Klientowi linku do pobrania produktu. W przypadku tak pobranych produktów, klient nie ma prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w §6.
 6. W przypadku produktów cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, Sklep na swojej stronie informuje o minimalnych wymaganiach sprzętowych niezbędnych do uruchomienia kupowanego produktu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w których zakupiony produkt nie może zostać użyty z tytułu niespełnienia przez Klienta tych wymagań.
 7. Sklep realizuje wysyłki towarów poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje w takim przypadku powiększony o opłatę należną przewoźnikowi, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym. Dostawy wewnątrz Unii Europejskiej nie podlegają obowiązkowi celnemu. W przypadku dostaw do krajów pozaunijnych, w szczególności Szwajcarii, obowiązek celny, podatkowy oraz inne mają zastosowanie i dopełnienie ich leży po stronie Klienta.

§4 Płatności

 1. Sklep oferuje trzy formy płatności za zamówione towary:
  a) za pobraniem – cenę towaru oraz opłatę należną za dostawę towaru Klient płaci przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym.
  b) przelewem - towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Sklepu (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).
  Numer rachunku bankowego Sklepu:
  Santander Bank o/Świebodzin 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
  c) przelewem on-line za pomocą serwisu Przelewy24 – Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po udanej autoryzacji transakcji.
 2. Na życzenie Klienta Sklep wystawia fakturę VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie przez Klienta danych: imię i nazwisko, adres, numer NIP lub (w przypadku osób fizycznych) PESEL.

§5 Odstąpienie od umowy kupna/sprzedaży

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.
 2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Sklep zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru do odbiorcy.
 3. Klient ponosi koszty odesłania towaru do Sklepu.
 4. Pouczenie i formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu jest wysyłany do Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta. Jest on także dostępny do pobrania w postaci pliku MS Word i PDF na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin.

§6 Reklamacje

 1. W przypadku reklamacji towaru Klient niezwłoczne przesyła wadliwy towar do Sklepu. Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Sklep zwróci należność za reklamowany towar.
 4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych, jednakże Sklep podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

§7 Ochrona i wykorzystywanie danych osobowych

 1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych Klubu Przyrodników wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 2. Każdy Klient ma między innymi prawo wglądu do swoich danych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą.
 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. Klient może w dowolnym momencie wycofać tę zgodę.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 2. Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do

        a. Biuro Klubu Przyrodników
            Owczary 17
           69–113 Górzyca
            e-mail: klub.przyrodnikow.kp(at)gmail.com; tel. +48 694 206 670 w godz. 8.00–15.00 (pon. – pt.)

        b. Stacja Terenowa Klubu Przyrodników 
           Owczary 17
           69–113 Górzyca
           e-mail: owczary(at)kp.org.pl; tel. +48 694 206 397  w godz. 9.00–16:00 (pon. – pt.)

 

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba, otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie Sklep telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (Klub Przyrodników, Biuro Zarządu, Owczary 17, 69-113 Górzyca, tel. +48 694 206 670 w godz. 8.00 - 15:00 (pon. - pt.); e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez Sklep, standardowa usługa kurierska), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła płatność - z wyjątkiem płatności za pobraniem. W takim przypadku Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

Zwroty należy kierować na adres:
Biuro Zarządu Klubu Przyrodników
Owczary 17
69-113 Górzyca

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

Klient ponosi koszty zwrotu towaru oraz ewentualne koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

 • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
 • które zostały nieodwracalnie uszkodzone już po doręczeniu.
 • produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku których udostępnienie ich Klientowi następuje przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:

Sklep Internetowy
Klubu Przyrodników
Owczary 17
69-113 Górzyca
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży następujących towarów:

Numer zamówienia: ...................................................................

Data zamówienia: ......................................................................

Data odbioru: ............................................................................

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Adres konsumenta(-ów)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

 

Podpis konsumenta(-ów)

Data:

 

Pobierz regulamin i formularz w wersji PDF

Uwagi klienta