Informacja dotycząca wysyłek

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Klubu Przyrodników w najbliższym czasie mogą występować opóźnienia w wysyłkach zamówień.

Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,

obsługa Sklepu KP.

Zalesiać czy nie zalesiać?

Opracowanie zbiorowe pod red. Andrzeja Jermaczka
Opis
Wydawnictwo Klubu Przyrodników
Rok wydania: 2008
Format 21x15 cm
Liczba stron: 224 
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-87846-98-5

 

Współczesnej ochronie przyrody po drodze z zalesianiem, ale nie zawsze! Współczesna ochrona przyrody to także ochrona bioróżnorodności, ginących gatunków, naturalnych procesów, półnaturalnych ekosystemów, zachowanie i kształtowanie funkcjonowania ekosystemów i krajobrazów. Postępujący obecnie proces wyłączania z produkcji rolnej kilku milionów hektarów gruntów to bez wątpienia szansa dla przyrody i jej ochrony. Ta książeczka ma podpowiedzieć jak z niej skorzystać.
Zasadnicze, sformułowane w jednym zdaniu, przesłanie tej książki brzmi "nie wszystko co można zalesić należy zalesiać, część gruntów porzucanych przez rolnictwo należy nadal ekstensywnie użytkować, część świadomie pozostawić samej przyrodzie".
Adresaci książki to służby ochrony przyrody - konserwatorzy przyrody, pracownicy parków narodowych i krajobrazowych, leśnicy opracowujący lub opiniujący plany zalesień, osoby wykonujące oceny oddziaływania zalesień na środowisko, zainteresowane zalesianiem własnych gruntów, planiści przygotowujący studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, członkowie organizacji społecznych zajmujących się ochroną przyrody, szczególnie krajobrazu rolniczego.