Informacja dotycząca wysyłek

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Klubu Przyrodników w najbliższym czasie mogą występować opóźnienia w wysyłkach zamówień.

Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,

obsługa Sklepu KP.

Dajdok Z. - Szata roślinna liniowych środowisk marginalnych w krajobrazie rolniczym w zależności od ich struktury, funkcji i cech otoczenia

38,00 zł
38,00 zł
Opis

Seria: Studia Naturae, Tom 63

Rok wydania: 2020

ISSN: 0081-6760

Format: B 5 (17 x 24 cm)

Oprawa: miękka

Liczba stron: 380 + 21 załączników


Opracowanie stanowi szczegółową charakterystykę szaty roślinnej liniowych środowisk marginalnych (pasm śródpolnych) w warunkach rolniczego krajobrazu Polski południowo- zachodniej. Środowiska te obejmują od wąskich miedz z dominacją roślinności zielnej, przez struktury wzdłuż dróg polnych i szlaków kolejowych z kępami krzewów, po szpalery drzew towarzyszące ciekom. Dane terenowe zebrano z 70 odcinków pasm o długości 500 m (łącznie 35 km). Dla każdego z nich określano skład gatunkowy flory naczyniowej, identyfikowano zbiorowiska roślinne oraz kilkanaście zmiennych środowiskowych dotyczących ich struktury i otoczenia. Pod kątem charakterystyki szaty roślinnej w każdym paśmie wyznaczano po trzy transekty poprzeczne, a w nich strefy roślinności związane z różnymi częściami pasm (np. z brzegiem rowu, poboczem drogi, skarpą nasypu itp.), w każdej ze stref wykonano zdjęcie fitosocjologiczne.

W końcowej części pracy wskazano problemy ochrony pasm śródpolnych w Polsce, w tym: zmniejszanie ich szerokości lub całkowita ich likwidacja, karczowanie drzew i krzewów, przenoszenie (dryf) środków ochrony roślin i nawozów z pól oraz nadmierne zabiegi związane z utrzymaniem cieków. Wobec tych zagrożeń sformułowano wytyczne do zarządzania pasmami śródpolnymi, wynikające z przeprowadzonych badań.

Uzyskane wyniki stanowią uzupełnienie danych na temat roli i zróżnicowania liniowych środowisk marginalnych w aspekcie botanicznym. Dotychczas bowiem wskazywano przede wszystkim na znaczenie tych środowisk dla różnych grup zwierząt. Uzyskane wyniki mogą być użyteczne w zarządzaniu pasmami z uwzględnieniem świadczonych przez nie usług ekosystemowych i ogólnego znaczenia w kształtowaniu bioróżnorodności obszarów rolnych.


Abstrakt: www.iop.krakow.pl/artykuly_1_548.html?wydawnictwo_id=371