Informacja dotycząca wysyłek

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Klubu Przyrodników w najbliższym czasie mogą występować opóźnienia w wysyłkach zamówień.

Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,

obsługa Sklepu KP.

Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej. Ujęcie proekologiczne

Maciej Przewoźniak, Jarosław T. Czochański

Książka pokazuje, że możliwe jest w środkowej Europie proekologiczne gospodarowanie w przestrzeni, kształtowanie funkcjonalności zagospodarowania z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz będącego ich syntezą krajobrazu.
67,00 zł
67,00 zł
Opis
Wydawnictwo: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania: 2020
Format: 30 cm x 21,5 cm

Ilość stron: 414, w tym 104 barwne rysunki i 90 barwnych fotografii

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7986-265-8

 

Spis treści:

Od autorów

CZĘŚĆ I. ELEMENTY TEORII

1.  Przyroda a gospodarka przestrzenna

2.  Zrównoważony rozwój – idea, teoria i rzeczywistość

CZĘŚĆ II. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

3.  Struktura środowiska przyrodniczego

4.  Środowisko przyrodnicze w antropocenie

5.  Zasoby użytkowe środowiska przyrodniczego

6.  Informacja o środowisku przyrodniczym i geoinformacja

Część III. KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

7.  Ochrona przyrody i krajobrazu

8.  Elementy proekologicznej gospodarki wodnej

9.  Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki leśnej

10.  Kształtowanie środowiska przyrodniczego obszarów rolniczych

11.  Podstawy ekologii miasta

12.  Systemy przyrodniczo-rekreacyjne

CZĘŚĆ IV. METODYKA OPRACOWAŃ PRZYRODNICZYCH UWARUNKOWANYCH PRAWNIE

13.  Opracowania ekofizjograficzne

14.  Plany ochrony przyrody

15.  Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Posłowie

Literatura

Spis tabel

Spis rysunków

Spis fotografii

Indeks rzeczowy