Informacja dotycząca wysyłek

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Klubu Przyrodników w najbliższym czasie mogą występować opóźnienia w wysyłkach zamówień.

Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,

obsługa Sklepu KP.

Lasy Cedyńskiego Parku Kraj.

Jolanta Kujawa - Pawlaczyk, Paweł Pawlaczyk
5,00 zł
5,00 zł
Opis
Treścią płytki jest operat ochrony ekosystemów leśnych Cedyńskiego Parku Krajobrazowego opracowany do Planu Ochrony Parku. Zamieszczono szczegółową analizę przyrodniczych uwarunkowań gospodarki leśnej, wraz z zestawieniem i charakterystyką 1241 taksonów roslin naczyniowych wystepujących w CPK oraz ponad 200 taksonów drzew i krzewów. Scharakteryzowano ponad 100 zbiorowisk roślinnych związanych z lasem (leśne, oszyjkowe, okrajkowe, porębowe, dróg leśnych itp.). Przeanalizowano historię gospodarki leśnej i jej aktualne założenia. W części planistycznej zaproponowano modyfikację tych zasad. Użytkownik znajdzie na płytce między innymi:
  • kompletne mapy, w tym mapę roślinności potencjalnej oraz mapę walorów i zagrożeń lasów, przygotowane w GIS-owym programie MapInfo i dostępne dzięki freeware'owej przeglądarce MapInfo ProViewer (do zainstalowania z płyty)
  • tabelaryczne i opisowe charakterystyki poszczególnych gatunków roślin oraz składników dendroflory
  • przykłady szczegółowych rozwiązań planistycznych, w tym między innymi zasady ochrony siedlisk kserotermicznych w gospodarce leśnej, zalecane składy gatunkowe, zasady zabudowy granicy lasu, zasady ochrony pamiątek kultury leśnej, zasady obiegu informacji, propozycje lokalnej ochrony gatunkowej i wiele innych
  • zalecenia planistyczne adresowane do poszczególnych fragmentów lasów parku
  • dostęp do historycznych map topograficznych z końca XIX wieku
  • historyczny artykuł D. Keudela z 1936 r., poswięcony gospodarce w lasach Puszczy Piaskowej
  • ponad 100 zdjęć roślin i krajobrazów
Opracowanie niniejsze wykonane zostało na zlecenie Biura Konserwacji Przyrody w Szczecinie, na podstawie umowy 8 0P zawartej w dniu 27 lipca 1998 r., jako operat ochrony ekosystemów leśnych do Planu Ochrony Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.