Informacja dotycząca wysyłek

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Klubu Przyrodników w najbliższym czasie mogą występować opóźnienia w wysyłkach zamówień.

Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,

obsługa Sklepu KP.

Przegląd Przyrodniczy (2018) tom XXIX, zeszyt 3

12,00 zł
12,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2018) tom XXIX, zeszyt 3

ISSN: 1230-509X

SPIS TREŚCI – TABLE OF CONTENTS

Piotr Kobierski, Roman Ryś
MATERIAŁY DO POZNANIA ROZMIESZCZENIA TURZYC Z SEKCJI AMMOGLOCHIN W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Materials for the recognition of sedge from the Ammoglochin section in the south-west part of the Lubuskie voivodeship

Anna Kujawa, Marlena Michalak, Judyta Konik
Dęby w krajobrazie rolniczym jak o siedlisko zastępcze dla ozorka dębowego Fistulina hepatica (Schaeff.) With.
Oaks in agricultural landscape as substitute habitat for Fistulina hepatica (Schaeff.) With.

Barbara Fojcik
Mszaki Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu (województwo śląskie)
Bryophytes of Municipal Botanical Garden in Zabrze (Śląskie Province)

Przemysław Żurawlew
GADY (REPTILIA) POWIATU PLESZEWSKIEGO (WIELKOPOLSKA)
Reptiles of Pleszew district (Wielkopolska)

Grzegorz Apoznański, Tomasz Kokurewicz, Marcin Rusiński, Monika Gorska
Zmiany liczebności nietoperzy w podziemiach obszaru Natura 2000 PLH 080003 „Nietoperek” poza okresem hibernacji i problemy ochrony największego zimowiska tych ssaków w Polsce
Changes in bat number in the undergrounds of Natura 2000 PLH 080003 „Nietoperek” outside hibernation season and problems related with conservation of the largest hibernation site of those mammals in Poland

Rafał Szkudlarek, Krzysztof Piksa, Anna Bator-Kocoł, Zbigniew Hryniuk, Łukasz Niedźwiedź, Renata Paszkiewicz, Łukasz Płoskoń, Marcin Warchałowski, Jolanta Węgiel, Andrzej Węgiel, Tomasz Brzuskowski
Kolonie rozrodcze nocka orzęsionego Myotis emarginatus w okolicach Krakowa
Breeding colonies of Geoffroy’s bat Myotis emarginatus near Cracow

Tomasz Ekiert, Radosław Jaros, Grzegorz Wojtaszyn
Nietoperze parku-arboretum w Gołuchowie
Bats of arboretum in Gołuchów

Robert W. Mysłajek, Przemysław Stachyra, Maciej Szewczyk, Michał Figura, Robert Stefański, Natalia Niedźwiecka, Sabina Nowak
Wilk Canis lupus i Ryś Lynx lynx w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2016-2017
Wolf Canis lupus and lynx Lynx lynx in Roztocze National Park, 2016-2017

NOTATKI / NOTES

Natalia Stokłosa
Nowe stanowisko berłóweczki zimowej Tulostoma brumale Pers. oraz frędzelkowanej T. fimbriatum Fr. w rezerwacie „Skarpy Ślesińskie”
New stand of Tulostoma brumale Pers. and T. fimbriatum Fr. in the „Skarpy Ślesińskie” nature reserve

Wojciech Pusz, Maciej Romański
GRZYBY MIKROSKOPIJNE POWIETRZA NOR BORSUCZYCH W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM
The microscopic fungi in the air of badger burrow in the Wigry National Park

Paweł Czechowski, Marek Adamski, Alicja Dubicka, Elżbieta Wasylków
Kolejne obserwacje Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) (Orthoptera, TETT IGON IIDAE) w województwie lubuskim
Further observations of Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) (Orthoptera, Tettigoniidae) in Lubuskie region

Magdalena Marzec, Izabela Okrągła
Raki wybranych jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego
Crayfishes in selected lakes of the Suwalski Landscape Park

Przemysław Żurawlew, Zbigniew Kwieciński, Michał Gruss, Krzysztof Jelonek, Paweł Kostuj
NOWE STWIERDZENIA PUSZCZYKA URALSKIEGO STRIX URALENSIS W WIELKOPOLSCE
New stands of ural owl Strix uralensis in Wielkopolska

Ewa Zyśk-Gorczyńska
Jastrząb Accipiter gentilis i sierpówka Streptopelia decaocto – ofiary kolizji z szybą domu jednorodzinnego w miejscowości Brynica
Northern goshawk Accipiter gentilis and Eurasian collared dove Streptopelia decaocto – victims of collision with house window in Brynica

Magdalena Hadwiczak, Jolanta Kurjańczyk, Grzegorz Jędro, Małgorzata Goc, Bogusław Kotlarz
INTERESUJĄCE OBSERWACJE GĘSI MAŁYCH ANSER ERYTHROPUS W SŁOWIŃSKIM PARKU NARODOWYM
Interesting observations of the Lesser White-fronted Geese Anser erythropus in Slowinski National Park

Marcin Warchałowski, Monika Pietraszko, Tomasz Jonderko
Nowe kryjówki podkowca małego w pobliżu obszaru Natura 2000 „Kościół w Górkach Wielkich”
The new bat roosts of lesser horseshoe bat in the vicinity Natura 2000 site “Kościół w Górkach Wielkich”

Maciej Romański, Robert W. Mysłajek
Nowe stwierdzenia rysia euroazjatyckiego Lynx lynx w Wigierskim Parku Narodowym
New records of Eurasian lynx Lynx lynx in Wigry National Park

RECENZJE / REVIEWS

Peter Senn. 2015. Motyle dzienne Gdyni – atlas rozmieszczenia.
The butterflies of Gdynia a distribution – atlas. Wyd. Studio FM Elżbieta Deja.
ISBN 978-83-941944-0-6, 206 pp.

Pinowski J.K. 2018. Z ptakami przez życie. Autobiografia ornitologa – ekologa.
Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa. ISBN 978-83-88147-20-3, 610 pp.