Informacja dotycząca wysyłek

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Klubu Przyrodników w najbliższym czasie mogą występować opóźnienia w wysyłkach zamówień.

Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,

obsługa Sklepu KP.

Przegląd Przyrodniczy (2022) tom XXXIII, zeszyt 3

15,00 zł
15,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2022) tom XXXIII,  zeszyt 3

ISSN: 1230–509X

SPIS TREŚCI – TABLE OF CONTENTS

ARTYKUŁY / ARTICLES

MATERIAŁY DO ZNAJOMOSCI MYKOBIOTY PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINA SŁUPI -
Contribution to the knowledge of mycobiota of Słupia Valley Landscape Park –
Tomasz Ślusarczyk

CHRZASZCZE (INSECTA: COLEOPTERA) ZADRZEWIEN SRÓDMIEJSKICH KAMIENNEJ GÓRY W GDYNI –
Beetles (Insecta: Coleoptera) of downtown woodlots of Kamienna Góra in Gdynia –
Dariusz Konopko, Jan Krzysztof Kowalczyk

LICZEBNOSC KACZEK ANATINAE W OKRESIE LEGOWYM NA STAWACH RYBNYCH W POLSCE W LATACH 2019-€2021 –
Abundance of Anatinae ducks in the breeding seasons 2019-2021 on fish ponds in Poland –
Michał Jantarski

POPULACJA GAWRONA CORVUS FRUGILEGUS NA TERENIE WIERUSZOWA (WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE) W LATACH 1986-2020 €-
Breeding population of the Rook Corvus frugilegus in Wieruszów (Łódz Province) in 1986-2020 –
Sławomir Pawlak

LICZEBNOSC, ROZMIESZCZENIE I WYBIÓRCZOSC SRODOWISKOWA LEGOWYCH POPULACJI DZIECIOŁÓW PICIDAE W ROLNICZO €LESNYM KRAJOBRAZIE POGRANICZA WIELKOPOLSKI I ZIEMI LUBUSKIEJ (ZACHODNIA POLSKA) €-
Abundance, distribution and habitat preferences of the breeding woodpecker Picidae populations in an agro-forested landscape of the Wielkopolska and Ziemia Lubuska borderland (western Poland) –
Andrzej Jermaczek

NOTATKI / NOTES

NOWE STWIERDZENIE KAŁUZNIKA ZÓŁTONOGIEGO HYDROCHARA FLAVIPES (STEVEN) (COLEOPTERA: HYDROPHILIDAE) NA WYZYNIE LUBELSKIEJ €-
A new record of Hydrochara flavipes (Steven) (Coleoptera: Hydrophilidae) in Lublin Upland –
Nikola Góral, Piotr Mikołajczuk

OBROSTKA CIEMNONOGA DASYPODA ARGENTATA PANZER, 1809 W WARSZAWIE –
Silvery pantaloon bee Dasypoda argentata Panzer, 1809 in Warsaw –
Justyna Kierat

LEGI GAGOŁA BUCEPHALA CLANGULA W SIEDLISKACH ANTROPOGENICZNYCH NA TERENACH PODMIEJSKICH WŁOCŁAWKA W LATACH 2018-2022 –
Confirmed broods of goldeneye Bucephala clangula in anthropogenic habitats in suburban areas of Włocławek in 2018-2022 –
Piotr Kłonowski