Informacja dotycząca wysyłek

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Klubu Przyrodników w najbliższym czasie mogą występować opóźnienia w wysyłkach zamówień.

Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,

obsługa Sklepu KP.

Przegląd Przyrodniczy (2023) tom XXXIV, zeszyt 1

15,00 zł
15,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2023) tom XXXIV, zeszyt 1

ISSN: 1230–509X

SPIS TREŚCI – TABLE OF CONTENTS

ARTYKUŁY / ARTICLES

REJESTR GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH W POLSCE. CZĘŚĆ XI. WYKAZ GATUNKÓW PRZYJĘTYCH DO REJESTRU W ROKU 2015
Register of protected and endangered fungi in Poland. Part XI. A list of species added in 2015
Błażej Gierczyk, Anna Kujawa

LICZEBNOŚĆ PERKOZÓW Z RODZAJU PODICEPS W OKRESIE LĘGOWYM NA STAWACH RYBNYCH W POLSCE W LATACH 2016–2018 I 2019–2021
Abundance of Podiceps grebes in the breeding season on the fish ponds in Poland in the years 2016–2018 and 2019–2021
Michał Jantarski

NIETOPERZE ZIMUJĄCE W SYSTEMIE PTASIEJ STUDNI W TATRACH W SEZONIE 2022/2023
Bats wintering in the Ptasia Studnia Cave System in Tatra Mts during the 2022/2023 season
Jakub Nowak

MAŁY STRYCH, ISTOTNA DLA ZACHOWANIA GATUNKU KOLONIA ROZRODCZA PODKOWCA MAŁEGO RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS – KAPLICA W RADZIECHOWACH
A small attic, a breeding colony of the lesser horseshoe bat Rhinolophus hipposideros important for the preservation of the species - a chapel in Radziechowy
Marcin Warchałowski, Monika Pietraszko–Warchałowska

PLAN JOHANNA SCHMIEDICKEGO Z 1815 R. JAKO ŹRÓDŁO DO HISTORII LASÓW POŁOŻONYCH NA PÓŁNOC OD PIŁY (NW POLSKA)
A plan by Johann Schmiedicke from 1815 as a source on the history of forests situated north of Piła (NW Poland)
Rafał Ruta

NOTATKI / NOTES

NOWE DANE O WYSTĘPOWANIU CHRZĄSZCZY (COLEOPTERA) Z WYBRANYCH RODZIN NA TERENIE MIASTA GDYNI
New data on the occurrence of beetles (Coleoptera) from selected families in the city of Gdynia
Dariusz Konopko, Jan Krzysztof Kowalczyk