Informacja dotycząca wysyłek

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Klubu Przyrodników w najbliższym czasie mogą występować opóźnienia w wysyłkach zamówień.

Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,

obsługa Sklepu KP.

Przegląd Przyrodniczy (2023) tom XXXIV, zeszyt 3

15,00 zł
15,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2023) tom XXXIV, zeszyt 3

ISSN: 1230–509X

SPIS TREŚCI – TABLE OF CONTENTS

ARTYKUŁY / ARTICLES

OBSERWACJE MYKOLOGICZNE CZŁONKÓW SEKCJI RÓŻNORODNOŚĆ I OCHRONA GRZYBÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO. CZĘŚĆ III.
Mycological records by Fungal Diversity and Conservation Section of the Polish Mycological Society. Part 3.
Michał Gorczak, Grażyna Domian, Barbara Kudławiec, Anna Kujawa, Marcin Lożek, Małgorzata Stasińska, Monika Urbaniak

RÓŻNORODNOŚĆ GRZYBÓW KTOMYKORYZOWYCH W NADMORSKIEJ CIEPŁOLUBNEJ BUCZYNIE STORCZYKOWEJ CEPHALANTHERO RUBRAE-FAGETUM NA TERENIE WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Diversity of ectomycorrhizal fungi in the coastal thermophilous orchid beech forest Cephalantherorubrae-Fagetum in the Wolin National Park
Tomasz Leski, Małgorzata Stasińska, Maria Rudawska, Marta Kujawska, Leszek Karliński, Robin Wilgan

WPŁYW FRAGMENTACJI LASÓW NA LICZEBNOŚĆ PTAKÓW LĘGOWYCH W KRAJOBRAZIE POLNO-LEŚNYM NIZINY POŁUDNIOWOPODLASKIEJ
Effect of forest fragmentation on the abundance of breeding birds in the field-forest landscape of the South Podlasie Lowland (Eastern Poland)
Andrzej Dombrowski

AWIFAUNA LĘGOWA SADÓW POD SIEDLCAMI (NIZINA POŁUDNIOWOPODLASKA)
Breeding bird fauna of orchards near Siedlce (South Podlasie Lowland, Eastern Poland)
Andrzej Dombrowski

WYBRANE ASPEKTY BIOLOGII LĘGÓW SYNANTROPIJNEJ POPULACJI GĘGAWY ANSER ANSER NA JEZIORZE ZBĄSZYŃSKIM W LATACH 2022-2023
Selected aspects of breeding biology of the synanthropic population of Greylag Goose Anser anser on Zbąszyńskie Lake in the years 2022-2023
Andrzej Jermaczek

NOTATKI / NOTES

WYSTĘPOWANIE CYLINDERA (EUGRAPHA) ARENARIA VIENNENSIS (SCHRANK VON PAULA, 1781) (COLEOPTERA: CICINDELIDAE) NA TERENIE WYROBISK KRUSZYWA W OKOLICACH WIERUSZOWA (WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE)
Occurrence of Cylindera (Eugrapha) arenaria viennensis (Schrank von Paula, 1781) (Coleoptera: Cicindelidae) in the area sand quarries near Wieruszów (Łódź Voivodeship)
Sławomir Pawlak

PRZYPADEK ZAWLECZENIA GEKONA DOMOWEGO HEMIDACTYLUS FRENATUS (DUMÉRIL & BIBRON, 1836) DO POLSKI
A case of importation of the common house gecko Hemidactylus frenatus (Duméril & Bibron, 1836) to Poland
Przemysław Żurawlew

STWIERDZENIE WYSTĘPOWANIA KOLONII ROZRODCZEJ MROCZAKA POSREBRZANEGO VESPERTILIO MURINUS W WARSZAWIE
Confirmation of the presence of Vespertilio murinus maternity colony in Warsaw
Marcin M. Granat