Informacja dotycząca wysyłek

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby Klubu Przyrodników w najbliższym czasie mogą występować opóźnienia w wysyłkach zamówień.

Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiamy,

obsługa Sklepu KP.

Przegląd Przyrodniczy (2018) tom XXIX, zeszyt 1

12,00 zł
12,00 zł
Opis

Przegląd Przyrodniczy (2018) tom XXIX, zeszyt 1

ISSN: 1230-509X

SPIS TREŚCI – TABLE OF CONTENTS

Piotr Kobierski, Jacob Koopman, Andrzej Ryś, Roman Ryś
ROZMIESZCZENIE Carex ×boenninghausiana W POLSCE
Distribution of Carex ×boenninghausiana in Poland

Katarzyna Górka, Luiza Dawidowicz, Sławomir Sokół, Marek Siwulski, Grażyna Naser
DWA NOWE STANOWISKA TWARDZIAKA PUCHAROWATEGO NEOLENTINUS CYATHIFORMIS W POLSCE
Two new localities of Neolentinus cyathiformis in Poland

Marcin S. Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski
GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE I ŚLUZOWCE OGRODU ROŚLIN LECZNICZYCH GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Macrofungi and slime molds of the Medical University of Gdańsk Medicinal Plant Garden

Mateusz Bocian, Klaudia Nowacka, Patrycja Radke
MYKOBIOTA LASÓW ŁĘGOWYCH NAD JEZIOREM PORTOWYM (SZCZECIN, MIĘDZYODRZE) – WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ
Mycobiota of alluvial forests by the Portowe Lake (Szczecin, Międzyodrze) – preliminary results

Grzegorz Gierlasiński, Karol Szawaryn, Grzegorz Hebda, Tomasz Rutkowski
NOWE DANE O WYSTĘPOWANIU LĄDOWYCH PLUSKWIAKÓW RÓŻNOSKRZYDŁYCH (HEMIPTERA: HETEROPTERA) NA POBRZEŻU BAŁTYKU
New data on the occurrence of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) from the Polish Baltic Coast

Jarosław Bury
Motyle dzienne (Rhopalocera: Hesperioidea i Papilionoidea) Hyżniańsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Nad Husowem” (PLH180025) sieci Natura 2000
Butterflies (Rhopalocera: Hesperioidea & Papilionoidea) of the Hyżne-Gwoźnica Protected Landscape Area and the Natura 2000 Special Area of Conservation “Nad Husowem” PLH180025 (SE Poland)

Maciej Romański, Maciej Szewczyk, Natalia Niedźwiecka, Sabina Nowak, Robert W. Mysłajek
MONITORING WILKÓW (CANIS LUPUS) Z WYKORZYSTANIEM FOTOPUŁAPEK I ANALIZ GENETYCZNYCH W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM, 2013-2017
Monitoring of wolves (Canis lupus) by camera trapping and genetic analysis in Wigry National Park, 2013-2017

NOTATKI / NOTES

Katarzyna Patejuk, Wojciech Pusz
WYSTĘPOWANIE PUCCINIA KOMAROVII TRANZSCHEL W WYBRANYCH LOKALIZACJACH WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
The occurrence of Puccinia komarovii Tranzschel in selected locations of Wigry National Park

Daria Zarabska-Bożejewicz
NOWE STANOWISKO PUSTUŁKI OPRÓSZONEJ HYPOGYMNIA FARINACEA ZOPF NA NIZINIE WIELKOPOLSKO-KUJAWSKIEJ
New locality of Hypogymnia farinacea Zopf in the Wielkopolska-Kujawy Lowland

Anna Kujawa, Łukasz Grewling
Nowe stanowisk o gwiazdosza prążkowanego Geastrum striatum DC. w Wielkopolsce
New locality of Geastrum striatum DC. in Wielkopolska

Eugeniusz Markiewicz
NOWE STANOWISKO PAŁECZNICY RURKOWATEJ TYPHULA FISTULOSA (HOLMSK.) OLARIAGA W POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSCE
New site of Typhula fistulosa (Holmsk.) Olariaga in southern Wielkopolska

Przemysław Żurawlew, Robert Hybsz
NOWE STWIERDZENIA ZMIERZCHNICY TRUPIEJ GŁÓWKI ACHERONTIA ATROPOS (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA : SPHINGIDAE) W WIELKOPOLSCE
New records of the Death’s-head Hawk-moth Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Sphingidae) in Wielkopolska

Przemysław Żurawlew
NOWE STANOWISKO SZCZEŻUI CHIŃSKIEJ SINANODONTA WOODIANA (LEA, 1834) (BIVALVIA: UNIONIDAE) W WIELKOPOLSCE
New site of the Chinese Pond Mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae) in Wielkopolska

Sławomir Mielczarek, Seweryn Grobelny
STANOWISKA SINICY NADBRZEŻNEJ AIOLOPUS THALASSINUS (FABRICIUS, 1781) (ORTHOPTERA, ACRIDIDAE) WE WSCHODNIEJ WIELKOPOLSCE
Localities of the Slender Green-winged Grasshopper Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) (Orthoptera, Acrididae) in the eastern Wielkopolska (Poland)

RECENZJE / REVIEWS

Lech i Anna Krzysztofiak. Czynna ochrona płazów. Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda. Krzywe 2016. ISBN 978-83-60115-70-1. Strony 66. Wydano w ramach projektu „Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce” LIFE12 NAT/PL/000063. Wigierski Park Narodowy, Pracownia Naukowo-Edukacyjna.