Bagno Ciemino.

Województwo zachodniopomorskie, gmina Borne Sulinowo, nadleśnictwo Szczecinek.

Duże torfowisko bałtyckie, leżące na pn. brzegu jeziora Ciemino, na pd-zach od Szczecinka. Silnie przekształcone: praktycznie w całości zarośnięte jest sosnowym borem bagiennym oraz brzezinami bagiennymi, tylko w centralnej części, w pobliżu szczytu kopuły torfowej, nieco rozluźnionymi. Bardzo obficie występuje borówka bagienna (Vaccinium uliginosum) i widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum). Poza nielicznymi i niewielkimi potorfiami, torfowisko nie nosi śladów eksploatacji.

Aby zapobiec postępującemu przesuszaniu borów bagiennych, od 2003 r. prowadzone są zabiegi ochrony czynnej - zbudowano zastawki na odwadniających torfowisko sztucznych rowach, usuwane są też nadmiernie rozrastające się w wyniku przesuszenia, i dodatkowo wzmagające transpirację, podszyty i podrosty brzozowe w borach bagiennych. Zabiegi te przyniosły już pewną poprawę stanu boru bagiennego - poziom wody w torfowisku podniósł się nieco, a pod sosnowy drzewostan miejscami powróciły torfowce.

Od 1999 r. jest to rezerwat przyrody o powierzchni ponad 460 ha. Planuje się zgłoszenie obiektu do sieci Natura 2000, w ramach potencjalnego Obszaru o Znaczeniu Wspólnotowym "Bagno i Jezioro Ciemino"