Ciemińskie Bagna (Bagna Izbickie)

Województwo pomorskie, gmina Główczyce, nadleśnictwo Damnica i Słowiński Park Narodowy.

Wielkie torfowisko na pd. od jeziora Łebsko. Częściowo przekształcone na łąki; lepiej zachowane są tylko dwa fragmenty.

Fragment zachodni leży na granicy Słowińskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Damnica i jest porośnięty głównie borami i brzezinami bagiennymi. Wśród nich występują jednak otwarte przestrzenie wrzosowisk oraz mszarników wrzośca bagiennego (Erica tetralix). Zagrożeniem dla wrzosowisk i mszarników wrzoścowych jest silna ekspansja brzozy. Bagna w Nadleśnictwie Damnica uznano za użytki ekologiczne. W 2004 r. z inicjatywy Nadleśnictwa Damnica i Klubu Przyrodników przeprowadzono zabieg ochronny - usuwanie nalotów brzozy (sfinansowany przez Program Małych Dotacji GEF). Także Słowiński Park Narodowy w 2005 r. rozpoczął odsłanianie mszarników wrzoścowych na swojej części torfowiska.

Fragment wschodni, leżący na pd. od wsi Izbica, objęty jest granicami rezerwatu przyrody "Bagna Izbickie" (281 ha, utw. 1982 r.). W centralnej części torfowiska występują mszary torfowcowe i mszarniki wrzoścowe. Mszary torfowcowe wypełniają też istniejące tu płytkie potorfia. Także w tej części w 2004 r. z inicjatywy Nadleśnictwa Damnica i Klubu Przyrodników usunięto naloty brzozy i sosny. Obrzeża torfowiska są zajęte przez brzeziny bagienne i olszyny. Rezerwat przecięty jest groblą,  którą biegnie asfaltowa szosa z Izbicy do Ciemina; przy niej znajduje się parking z informacją o obiekcie.

Całość obiektu została zgłoszona do sieci Natura 2000 - część w granicach Słowińskiego Parku Narodowego stanowi potencjalny Obszar o Znaczeniu Wspólnotowym "Pobrzeże Słowińskie", a pozostała, większa część torfowiska - obszar "Bagna Izbickie".