Jeziorka Chośnickie.

Województwo pomorskie, gmina  Parchowo i Sulęczyno, nadleśnictwo Lipusz.

Dobrze zachowany kompleks przestrzenny torfowiska wysokiego i 7 jeziorek dystroficznych. W szacie roślinnej bezwzględnie dominują bory i brzeziny bagienne, w różnym stanie zachowania, są jednak także płaty przejściowotorfowiskowych otwartych mszarów, skupiające się wokół jeziorek i w potorfiach. Przecięcie rowem odwadniającym spowodowało przesuszenie i uruchomiło osiadanie torfowiska. W 2001 r. opracowano plan ochrony, a jego ustalenia są od 2002 r. realizowane: na rowie zbudowano drewniane zastawki hamujące odpływ wody, a z płatów boru bagiennego usuwa się nadmiernie rozrastający się podrost brzozowy i świerkowy.

Od 1985 r. obiekt jest rezerwatem przyrody o powierzchni 213 ha. Został również zgłoszony do sieci Natura 2000 jako potencjalny Obszar o Znaczeniu Wspólnotowym.