Kurze Grzędy

Województwo pomorskie, gmina Kartuzy, nadleśnictwo Kartuzy.

Średniej wielkości torfowisko położone w kompleksie leśnym Lasów Mirachowskich, w północnej części Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Przekazy historyczne podają stąd bezleśne mszary. Nie eksploatowano stąd torfu, jednak w wyniku prowadzonych od ok. 100 lat odwodnień i zalesień niemal cała roślinność uległa silnym zmianom. Dziś jest to kompleks borów bagiennych (miejscami przesuszonych) oraz 4 jezior dystroficznych w obrębie kopuły, z właściwą dla nich nieleśną roślinnością na brzegach. Rozpoczęta kilkanaście lat temu renaturalizacja, polegająca na zablokowaniu odpływu przez zabudowanie rowów zastawkami, zaczęła przynosić efekty w postaci wyraźnie widocznej regeneracji. Było to jedno z pierwszych torfowisk wysokich w Polsce, na których podjęto takie działania ochrony czynnej. W 2005 r. opracowano plan ochrony, planując znaczne zagęszczenie sieci zastawek, co ma wkrótce zostać zrealizowane.

Rezerwat o powierzchni ok. 40 ha utworzono tu już w 1916 r, a powtórnie – w 1957 r. (o powierzchni ok. 83 ha); wówczas było to ważne w skali regionu miejsce lęgowe głuszca (stąd nazwa rezerwatu). Do obecnej powierzchni prawie 171 ha, obejmującej całe złoże torfu, rezerwat powiększono w 1989 r.  Obiekt został również zgłoszony do sieci Natura 2000 jako potencjalny Obszar o Znaczeniu Wspólnotowym.