Łazy.

Województwo zachodniopomorskie, gminy Mielno i Sianów, nadleśnictwo Karnieszewice.

Duży kompleks torfowy położony na zapleczu wydm nadmorskich, pomiędzy jeziorami Bukowo i Jamno. Północna część to torfowisko niskie, tylko z cienką warstwą torfów przejściowych i wysokich w stropie. Porastają ją stare drzewostany sosnowe i brzozowe, a w miejscach z płytkim torfem - doskonale wykształcone płaty pomorskiego lasu brzozowo-dębowego (Betulo-Quercetum). Południowa część to torfowisko wysokie, dawniej eksploatowane. Zachowały się pozostałości dawnej kopuły, choć przesuszone i porośnięte trzęślicą, a także rozległe kompleksy potorfi, zarastających łozą, brzozami i olszą. W części zachodniej są otwarte mszary z zaroślami woskownicy europejskiej (Myrica gale). Młode torfowcowe olsy na potorfiach w części pd-wsch. gromadzą jedną z największych na Pomorzu populację storczyka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii). Na wyspach mineralnych rosną stare drzewostany bukowe.

W 2004 i 2005 r. z inicjatywy Nadleśnictwa Karnieszewice i Klubu Przyrodników, wykonano niezbędne zabiegi ochrony czynnej (sfinansowane przez Program Małych Dotacji GEF) - odsłonięcie zarośli woskownicy zarastającej olszą i łozą. W południowej części obiektu planowane jest utworzenie rezerwatu florystycznego o powierzchni ok. 220 ha. Obiekt ma także być zgłoszony do sieci Natura 2000 jako część Obszaru o Znaczeniu Wspólnotowym "Mierzeje jezior Jamno i Bukowo".