Roby.

Województwo zachodniopomorskie, gmina Trzebiatów.

Położone wśród łąk, tuż na pd. od wsi Roby, regenerujące się po eksploatacji torfowisko wysokie typu bałtyckiego z mszarnikiem wrzośca bagiennego (Erica tetralix) izaroślami woskownicy (Myrica gale). Obiekt zasługuje na ochronę rezerwatową, co jednak jest utrudnione ze względu na skomplikowane stosunki własnościowe. Poważnym zagrożeniem dla walorów obiektu jest ekspansja brzozy i łozy, zarastającej zarośla woskownicy i mszarnik wrzoścowy. Dla zachowania populacji gatunków chronionych zaplanowano zabieg ochrony czynnej - usuwanie brzozy.

Torfowisko nadaje się do modelowego udostępnienia. Jego centralna część jest dostępna ścieżką biegnącą od wsi Roby, a budowa niewielkiej platformy widokowej umożliwiłaby turystom wgląd w mszarnik wrzoścowy i w zarośla woskownicy. Byłby to atrakcyjny obiekt krajoznawczy położony w pobliżu uczęszczanych nadmorskich miejscowości turystycznych. Zarówno udostępnienie, jak i niezbędne zabiegi ochronne, ujęto w projekcie planu ochrony obszaru Natura 2000.

Obiekt znajduje się w granicach potencjalnego Obszaru o Znaczeniu Wspólnotowym "Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski", zgłoszonego do sieci Natura 2000.