Stramniczka.

Województwo zachodniopomorskie, gmina Dygowo, nadleśnictwo Gościno.

Średniej wielkości torfowisko wysokie, które wykształciło się na dziale wodnym Parsęty. Charakteryzuje się grubym pokładem torfów mszarnych.  Torfowisko to zostało przed laty w znacznym stopniu wyeksploatowane. Obecnie występują zarastające mszarami potorfia i fitocenozy leśne, głównie bór bagienny i brzezina bagienna, a na obrzeżu płaty olsu porzeczkowego oraz olsu torfowcowego. W północnej części torfowiska czytelna jest wyraźnie wyniesiona kopuła torfowa. Na mszarach zarastających potorfia występuje liczna populacja wrzośca bagiennego (Erica  tetralix).

Torfowisko jest chronione jako użytek ekologiczny. Projektuje się utworzenie rezerwatu przyrody. Konieczna będzie ochrona czynna przez zablokowanie odpływu kilkoma rowami. Obiekt ma być włączony do sieci Natura 2000 przez ujęcie w granicach Obszaru o Znaczeniu Wspólnotowym "Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski".