Świdne Bagno.

Województwo zachodniopomorskie, miasto Świnoujście, nadleśnictwo Międzyzdroje.

Silnie przekształcone, dawne torfowisko wysokie, położone na północnym brzegu Zalewu Szczecińskiego. Chronione jako Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Świdny Las". W obecnej szacie roślinnej dominują olsy torfowcowe, dawniej były tu jednak również bory i brzeziny bagienne. W końcu XIX w. notowano tu jedno z najdalej wysuniętych na zachód stanowisko maliny moroszki (Rubus chamaemorus). Dziś w bagiennych lasach rośnie długosz królewski (Osmunda regalis).

Obiekt znajduje się w granicach potencjalnego Obszaru o Znaczeniu Wspólnotowym "Wolin i Uznam"., zgłoszonego do sieci Natura 2000.