Zaleskie Bagna.

Województwo pomorskie, gmina Ustka, nadleśnictwo Ustka.

Torfowisko o powierzchni ok. 350 ha, położone za pasem wydm nadmorskich. Na ok. 1,5-2 m warstwie torfu niskiego zalega kilkudziesięciocentymetrowa warstwa torfów przejściowych i wysokich, tworząca niską, niewyraźną kopułę. Torfowisko w przeszłości było zmeliorowane i odwodnione, co niekorzystnie wpłynęło na jego stan, dziś jednak rowy w większości zarosły.

Powierzchniowo dominują bory i brzeziny bagienne w różnym stanie zachowania. Najbardziej wypiętrzoną część kopuły zajmuje kilkudziesięciohektarowy, otwarty mszar z nielicznymi pojedynczymi drzewami sosny i brzozy i z masowym występowaniem przygiełki białej (Rhynchospora alba). W kilku potorfiach zachowało się otwarte lustro wody. Cechą charakterystyczną obiektu jest występowanie gęstych zarośli budowanych przez woskownicę europejską (Myrica gale), niekiedy tworzących jednorodne kilkuhektarowe powierzchnie. Cennym elementem flory jest stanowisko maliny moroszki (Rubus chamaemorus).

Wskutek niemal całkowitego zarośnięcia dawnych rowów, ochrona czynna nie wydaje się obecnie potrzebna. Także zarośla woskownicy znajdują się w dobrej kondycji i nie są zagrożone.

Planuje się uznanie obiektu za rezerwat przyrody. Torfowisko zostało zgłoszone do sieci Natura 2000, w granicach potencjalnego Obszaru o Znaczeniu Wspólnotowym "Przymorskie Błota".