Bagno Kusowo.

Województwo zachodniopomorskie, gmina Szczecinek, nadleśnictwo Szczecinek.

Duże kopułowe torfowisko, położone na północ od Szczecinka, a na wsch. od wioski Kusowo. Zajmuje powierzchnię ponad 300 ha, porośniętych mszarami torfowcowymi i borem bagiennym. W północnej części torfowiska jest doskonale zachowana typowa kopuła torfowa, z bezleśną częścią centralną, pokryta mszarami z wełnianeczką darniową i karłowatą sosną. Rośnie tu między innymi obficie wełnianeczka darniowa (Baeothryon caespitosum) oraz typowe rośliny torfowiskowe (rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia), przygiełka biała (Rhynchospoda alba), bażyna czarna (Empetrum nigrum). W północnej części obiektu znane jest stanowisko turzycy bagiennej (Carex limosa). Dawniej podawano stąd także wrzosiec bagienny (Erica tetralix) i widłaczka torfowego (Lycopodiella innudata), występowania tych dwóch gatunków nie udało się jednak potwierdzić.

Miejscami na kopule wykształcają się tu płytkie, torfowe sadzawki, co jest ewenementem na polskich torfowiskach.  Na stokach kopuły występują dobrze zachowane bory bagienne.

W południowej części torfowisko było dawniej eksploatowane, jednak potorfia są doskonale zregenerowane i zarośnięte płem torfowcowym, a na grzędach między nimi występuje bór bagienny. Cały obiekt należy do najpiękniej wykształconych i najlepiej zachowanych torfowisk typu bałtyckiego w Polsce.

Jeszcze niedawno istniało niebezpieczeństwo, że to jedno z najpiękniejszych torfowisk bałtyckich w Polsce zostanie przeznaczone pod eksploatację torfu. Apetyt inwestorów budziła przede wszystkim 9-metrowa warstwa czystego torfu sfagnowego w centralnej części kopuły (ewenement na polskich torfowiskach wysokich).  Utworzenie rezerwatu przyrody i zgłoszenie torfowiska do sieci Natura 2000 oddaliły to niebezpieczeństwo.

Mimo że odwadniające kopułę rowy są stosunkowo nieliczne, planuje się budowę zastawek, które zahamowałyby odwadnianie kopuły. W 2006 r. w południowej, silniej przekształconej części obiektu planowana jest też budowa ścieżki przyrodniczej, która umożliwi każdemu zobaczenie choć fragmentu Bagna Kusowo.W 2005 r. dla ochrony obiektu został utworzony rezerwat przyrody o powierzchni ponad 300 ha. Obiekt został też zgłoszony do sieci Natura 2000, w granicach proponowanego Obszaru o Znaczeniu Wspólnotowym "Jeziora Szczecineckie".