Wierzchucińskie Błota.

Województwo pomorskie, gmina Krokowa, nadleśnictwo Choczewo.

Torfowisko wysokie położone nieopodal pn. brzegu jeziora Żarnowieckiego, w pobliżu rzeki Piaśnicy i szosy Krokowa - Choczewo. Otoczone zmeliorowanymi łąkami, leży w krajobrazie pociętym rowami melioracyjnymi i samo jest przecięte tranzytowym kanałem odwadniającym. Większość obiektu zajmują zdegradowane postaci boru bagiennego i brzeziny bagiennej, z  gęstymi łanami widłaka jałowcowatego (Lycopodium annotinum), do 1,5 ha powierzchni . Jest to jedna z największych populacji widłaka w województwie pomorskim. W pobliżu kanału rośnie kilkadziesiąt osobników długosza królewskiego (Osmunda regalis). W pn.-wsch narożniku obiektu znajdują się liczne potorfia,  zarośnięte  przez dobrze zregenerowane zbiorowiska mszarne..

Obiekt jest chroniony jako rezerwat przyrody "Długosz Królewski w Wierzchucinie". Planuje się także zgłoszenie go do sieci Natura 2000, w ramach powiększenia granic potencjalnego Obszaru o Znaczeniu Wspólnotowym "Piaśnickie Łąki".