Zapraszamy do zapoznania się z naszymi podstawowymi wydawnictwami - Przeglądem Przyrodniczym, Monografiami Przyrodniczymi oraz Boćkiem. Szereg pozostałych różnorodnych publikacji znajdą Państwo w zakładce pozostałe

 

img ppPrzegląd Przyrodniczy

jest recenzowanym kwartalnikiem naukowym poświęconym przyrodzie Polski oraz problemom jej ochrony, wydawanym od roku 1990. Publikujemy w nim prace o charakterze dokumentacji fizjograficznej, artykuły poświęcone aktualnym problemom ochrony przyrody, materiały z organizowanych przez Klub sesji naukowych oraz recenzje wydawnictw. Misją Przeglądu jest wspieranie amatorskiego ruchu przyrodniczego oraz integracja przyrodników różnych specjalności.

Wieland P. Sok 51028d50352d0Monografie przyrodnicze

są opracowaniami naukowymi, napisanymi w oparciu o najnowsze materiały, przedstawiały gatunek/grupę w sposób interesujący, przystępny u zrozumiały dla laika. Poszczególne zeszyty odzwierciedlają nie tylko wiedzę, ale i styl i poglądy Autorów. Opracowania zawierają podstawowe informacje o występowaniu i liczebności gatunków na świecie oraz w Polsce, ich biologii i ekologii, zagrożeniach, problemach i metodach ochrony.

bociek100sBociek

Ukazuje się drukiem od roku 1983. Od kilku lat jest ogólnodostępny, w barwnej okładce. Obok artykułów dotyczących najważniejszych problemów ochrony przyrody i spraw organizacyjnych Klubu, zawiera, artykuły i notatki przyrodnicze, przeglądy wydawnictw, recenzje. Dla czynnych Członków Klubu jest wysyłany pocztą w ramach członkostwa.