Wiadomości KP

Na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego opublikowano projekt nowej ustawy o gatunkach obcych:
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315105

Ustawa ma zastąpić dotychczasowe przepisy o gatunkach obcych, zawarte obecnie w art. 120 ustawy o…

Czytaj więcej...

29 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego opublikowano zarządzenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Mechowisko Manowo”. Zarządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od…

Czytaj więcej...

Miesiąc temu media obiegła informacja o wypowiedzi Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka na spotkaniu z mieszkańcami Mławy 1 lipca 2018 r. Minister powiedział m. in. „Żyjemy w czasach nadmiernej wrażliwości w…

Czytaj więcej...

Kilka dni temu weszło w życie zarządzenie RDOŚ w Szczecinie z 11 lipca 2018 r., tworzące kolejny rezerwat przyrody w województwie zachodniopomorskim – „Wapienny Las” w gminach Polanów i Bobolice,…

Czytaj więcej...

Europejska Agencja Ochrony Środowiska opublikowała przegląd stanu europejskich wód:
www.eea.europa.eu/publications/state-of-water/#tab-data-visualisations

90-stronicowy raport podsumowuje oceny stanu ekologicznego i chemicznego tzw. jednolitych części wód, dokonane w poszczególnych państwach UE w…

Czytaj więcej...

Dziś, 19 lipca 2018 r., Komisja Europejska skierowała do władz polskich tzw. Formalne Ostrzeżenie, wszczynające formalną procedurę o naruszenie prawa Unii Europejskiej, a dotyczące polskiego prawa leśnego.

Komisja zarzuca…

Czytaj więcej...

Wśród wielu już wyroków sądów karnych, uniewinniających kolejne osoby od zarzutów naruszenia porządku publicznego przez blokowanie harwesterów prowadzących cięcia w Puszczy Białowieskiej, na uwagę jasnością przedstawionej wykładni zasługuje wyrok Sądu…

Czytaj więcej...

Od pierwszych dni czerwca 2018 r. mamy w Polsce pierwszy fragment morza (a konkretnie morskich wód wewnętrznych Zatoki Puckiej) objęty ochroną jako rezerwat przyrody. Zarządzeniem z 26 kwietnia 2018 r.…

Czytaj więcej...

Od 1 czerwca 2018 r. obowiązki Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pełni decyzją premiera, Andrzej Szweda-Lewandowski, który w latach 2006-2007 oraz 2015-2018 był przy J. Szyszko podsekretarzem stanu – głównym konserwatorem przyrody.

Oficjalny komunikat:
www.gdos.gov.pl/andrzej-szweda-lewandowski-generalnym-dyrektorem-ochrony-srodowiska

Czytaj więcej...

Ministerstwo Środowiska opublikowało opracowanie „Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania”:
www.mos.gov.pl/fundusze-srodowiskowe/poiis/aktualnosci/szczegoly/news/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych/

Zgodnie z deklaracją Ministerstwa, „Opracowanie jest przewodnikiem…

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję prezentującą doświadczenia i wyniki realizacji dwóch projektów LIFE dotyczących ochrony torfowisk alkalicznych – w północnej i południowej – Polsce, które realizowane były…

Czytaj więcej...

Koalicja Ratujmy Rzeki (KRR), w ramach grantu udzielonego przez Fundację im. Stefana Batorego, uruchomiła Biuro Interwencji mające na celu pomoc osobom i organizacjom zaangażowanym w ochronę rzek przed różnego typu…

Czytaj więcej...

Podkategorie