Prof. dr hab. Jacek Herbich
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Mariusz Kistowski
Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Krzysztof Kujawa
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Dr Paweł Czechowski
Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. inż. Tadeusz Mizera
Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. Rafał Ruta
Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko
Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr hab. Michał Żmihorski
Instytut Biologii  Ssaków PAN w Białowieży

Dr hab inż. Robert W.  Mysłajek
Uniwersytet Warszawski