Zeszyt 3/2023
PP nr 3 2023 okladka

Artykuły i Notatki ZESZYT 3/2023

Zeszyt 2/2023
PP nr 2 2023 okladka

Artykuły i Notatki ZESZYT 2/2023

Zeszyt 1/2023
PP nr 1 2023 okladka

Artykuły i Notatki ZESZYT 1/2023

Zeszyt 4/2022
PP nr 4 2022 okladka

Artykuły i Notatki ZESZYT 4/2022

Zeszyt 3/2022
PP nr 3 2022 okladka

Artykuły i Notatki ZESZYT 3/2022

Zeszyt 2/2022
PP nr 2 2022 okladka

Artykuły i Notatki ZESZYT 2/2022

Zeszyt 1/2022
PP nr 1 2022 okladka

Artykuły i Notatki ZESZYT 1/2022

Zeszyt 4/2021
PP nr 4 2021 okladka

Artykuły i Notatki ZESZYT 4/2021

Zeszyt 3/2021
PP nr 3 2021 okladka

Artykuły i Notatki ZESZYT 3/2021

Zeszyt 2/2021
PP nr 3 2020 okladka

Artykuły i Notatki ZESZYT 2/2021

Zeszyt 1/2021
PP nr 3 2020 okladka

Artykyły i notatki ZESZYT 1/2021

Zeszyt 4/2020
PP nr 3 2020 okladka

Artykuły i notatki ZESZYT 4/2020

Zeszyt 3/2020
PP nr 3 2020 okladka

Artykuły i notatki ZESZYT 3/2020

Zeszyt 2/2020
PP nr 2 2019 okladka

Artykuły i notatki ZESZYT 2/2020

Zeszyt 1/2020
PP nr 2 2019 okladka

Artykuły i notatki ZESZYT 1/2020

Zeszyt 4/2019
PP nr 2 2019 okladka

Artykuły i notatki ZESZYT 4/2019

Zeszyt 3/2019
PP nr 2 2019 okladka

Artykuły i notatki ZESZYT 3/2019

Zeszyt 2/2019
PP nr 2 2019 okladka

Artykuły/Papers

 

Błażej Gierczyk, Tomasz Ślusarczyk, Andrzej Szczepkowski, Anna Kujawa

XXIV WYSTAWA GRZYBÓW PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. MATERIAŁY DO POZNANIA MYKOBIOTY PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

24th Exhibition of Fungi of the Białowieża Forest. Materials for recognition of mycobiota of the Białowieża Primeval Forest

 

Łukasz Ławicki, Dominik Marchowski

ROZMIESZCZENIE I PROBLEMY OCHRONY GRZYBIEŃCZYKA WODNEGO NYMPHOIDES PELTATA W DOLINIE DOLNEJ ODRY

Distribution and prospects for protection of the fringed waterlily Nymphoides peltata in the Lower Odra river valley

 

Krzysztof Spałek

FITOCENOZY MANNICY ODSTAJĄCEJ I SOLIRODU ZIELNEGO PUCCINELLIO DISTANTIS-SALICORNIETUM BRACHYSTACHYAE (WILKOŃ-MICHALSKA 1963) R. TX. 1974 W REZERWACIE PRZYRODY CIECHOCINEK – DONIESIENIE O JEGO AKTUALNYM ROZMIESZCZENIU

Puccinellio distantis-Salicornietum brachystachyae (Wilkoń-Michalska 1963) R. Tx. 1974 in Ciechocinek nature reserve (N Poland) – report on current distribution

 

Przemysław Żurawlew, Seweryn Grobelny, Eugeniusz Markiewicz

NOWE DANE O SKORKACH (DERMAPTERA), PROSTOSKRZYDŁYCH (ORTHOPTERA), KARACZANACH (BLATTODEA) I MODLISZKACH (MANTODEA) POWIATU PLESZEWSKIEGO (NIZINA WIELKOPOLSKO–KUJAWSKA)

New data on the common earwigs (Dermaptera), orthopterans (Orthoptera), cockroaches (Blattodea) and mantises (Mantodea) in the Pleszew poviat (Greater Poland-Kuyavian Lowland)

 

Magdalena Jędro, Grzegorz Jędro, Małgorzata Goc

NADMORSKIE ZAGŁĘBIENIE MIĘDZYWYDMOWE JAKO SPECYFICZNE SIEDLISKO WAŻEK (ODONATA) W SŁOWIŃSKIM PARKU NARODOWYM

Coastal dune slacks – a distinctive dragonfly (Odonata) habitat in the Słowiński National Park

 

Jarosław Bury

MOTYLE DZIENNE (RHOPALOCERA: HESPERIOIDEA I PAPILIONOIDEA) SIENIAWSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU ORAZ SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK "LASY SIENIAWSKIE” (PLH180054) SIECI NATURA 2000

Butterflies (Rhopalocera: Hesperioidea & Papilionoidea) of the Sieniawa Landscape Protected Area (SE Poland) and the Special Area of Conservation “Lasy Sieniawskie” (PLH180054) in the Natura 2000 network

 

Tomasz Skawiński, Krzysztof Kolenda, Bartłomiej Zając, Mikołaj Kaczmarski

PRZEGLĄD DONIESIEŃ O WYSTĘPOWANIU JASZCZURKI ZIELONEJ LACERTA VIRIDIS W POLSCE

A review of data on the occurrence of the European green lizard Lacerta viridis in Poland

 

Marcin Warchałowski, Monika Pietraszko-Warchałowska, Tomasz Jonderko, Czesław Szura, Sebastian Słonina

ROZMIESZCZENIE NOCKA ORZĘSIONEGO MYOTIS EMARGINATUS (GEOFFROY, 1806) W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Distribution of Geoffroy’s bat Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) in the southern part of the Silesian Voivodeship

 

Notatki/Notes

 

Tomasz Jonderko, Tomasz Beczała

NOWE STANOWISKO GNIDOSZA ROZESŁANEGO PEDICULARIS SYLVATICA L.W BESKIDZIE ŚLĄSKIM

New locality of common lousewort Pedicularis sylvatica L. in the Silesian Beskid Mountains

Jacek Dołęga, Maciej Bonk

STWIERDZENIE PISKORZA MISGURNUS FOSSILIS (LINNAEUS, 1758) W ZBIORNIKU POEKSPLOATACYJNYM W LASACH RADŁOWSKICH (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

Occurrence of the weatherfish Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) in a post-minig reservoir in Radłów Forest (Małopolska voivodeship)

Tomasz Beczała, Tomasz Jonderko, Agata Starzecka

NOWE OBSERWACJE GNIEWOSZA PLAMISTEGO CORONELLA AUSTRIACA LAURENTIS 1768 NA POGÓRZU ŚLĄSKIM

New observations of the smooth snake Coronella austriaca Laurentis 1768 in the Silesian Foothill

Zeszyt 1/2019
Przegląd Przyrodniczy Tom XXX Zeszyt 1

Artykuły/Papers

 

Tomasz Ślusarczyk

GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE GRYŻYŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
Macromycetes of the Gryżyna Landscape Park

Paweł Czechowski, Alicja Dubicka, Magdalena Hadwiczak, Grzegorz Jędro

NOWE STANOWISKO ŻAGNICY TORFOWISKOWEJ AESHNA SUBARCTICA WALKER 1908 (ODONATA: AESHNIDAE) W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
New stan of Aeshna Subarctica Walker, 1908 (Odonata: Aeshnidae) in southern part of Lubuskie voievodship

Jerzy Romanowski, Marcin Ptaszyński, Piotr Ceryngier

BIEDRONKOWATE (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) CMENTARZA PÓŁNOCNEGO W WARSZAWIE
Ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of the Northern Cementery in Warsaw

Przemysław Żurawlew, Wiaczesław Michalczuk, Sylwester Aftyka, Igor Długosz, Waldemar Gargoła, Katarzyna Kusal, Bartłomiej Kusal, Jacek Mazepa, Szymon Mazgaj, Sławomir Mielczarek, Łukasz Przybyłowicz, Paweł Szymański

WYSTĘPOWANIA SZARAŃCZY WĘDROWNEJ LOCUSTA MIGRATORIA (LINNAEUS, 1758) (ORTHOPTERA:ACIRIDIDAE) W POLSCE W LATACH 2001 - 2017
Occurence of Migratory locust Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Acrididae) in 2001-2017 in Poland

Notatki/Notes

 

Andrzej Szczepkowski, Łukasz Skomurucha

HOLAWAYA MUCIDA (ASCOMYCOTA, HELOTIALES) NA MAZOWSZU
Holwaya mucida in the Mazovia region

Mateusz Bocian, Patrycja Radke

NOWE STANOWISKO ŁOPATNICY ŻÓŁTAWEJ SPATHULARIA FLAVIDA NA POJEZIERZU LITEWSKIM
New stand of Spathularia flavida in the Lithuanian Lake District

Łukasz Ławicki, Dominik Marchowski

ROZSZERZANIE ZASIĘGU POPULACJI KOTEWKI ORZECHA WODNEGO TRAPA NATANS W DOLINIE DOLNEJ ODRY
Extending of the range of the population of the Water Caltrop Trapa natans in the Lower Odra River Valley

Barbara Kilińska

NOWE STWIERDZENIE SMUKWY BIAŁOPLAMEJ NA NIZINIE WIELKOPOLSKO-KUJAWSKIEJ
New record of Scolia sexmaculata in Wielkopolska-Kujawy Lowland

Alicja Dubicka, Paweł Czechowski

TRZMIELEC PÓŁNOCNY BOMBUS FLAVIDUS EVERSMANN, 1852 (HYMENOPTERA: APIDAE) WYKAZANY NA ZACHODZIE POLSKI
Cuckoo Bumblebee Bombus flavidus Eversmann, 1852 (Hymenoptera: Apidae) Recorded in Western Poland

Przemysław Żurawlew, Eugeniusz Markiewicz

STWIERDZENIE CYDALIMA PERSPECTALIS (WALKER, 1859) (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE) W POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSCE
Observations of Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) in southern Wielkopolska

Aleksander Dorda, Marek Fiedor

WYSTĘPOWANIE ZGNIOTKA CYNOBROWEGO CUCUJUS CINNABERINUS SCOPOLI, 1763 (COLEOPTERA, CUCUJIDAE) NA POGÓRZU ŚLĄSKIM (KARPATY ZACHODNIE)
Ocurrence of Cucujus Cinnaberinus Scopoli, 1763 (Coleoptera, Cucujidae) on Silesian Foothill (Western Carpathians)

Rafał Bobrek

STANOWISKO ROZRODCZE ŻABY MOCZAROWEJ RANA ARVALIS NILSSON, 1842 W KOTLINIE ORAWSKIEJ
Breeding site of the Moor Frog Rana arvalis Nilsson, 1842 in the Orava Basin

Grzegorz Wojtaszyn, Jan Stanisław Boratyński, Michał Sykut, Leszek Koziróg

CENNE ZIMOWISKO NIETOPERZY W BYDGOSZCZY
Valuable bat hibernaculum in Bydgoszcz City

Łukasz Misiuna, Grzegorz Gołębniak

PIERWSZE ZIMOWE STWIERDZENIE MROCZKA POZŁOCISTEGO EPTESICUS NILLSONII (KEYSERLING & BLASIUS, 1839) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
First record of the Northern bat Eptesicus nillsonii (Keyserling & Blasius, 1839) in Świętokrzyskie voivodeship

Małgorzata Goc

STANOWISKO POPIELICY SZAREJ GLIS GLIS W SŁOWIŃSKIM PARKU NARODOWYM
The record of the Edible dormouse Glis glis in the Slowinski National Park

Robert W. Mysłajek, Michał Figura, Przemysław Stachyra, Sabina Nowak

STWIERDZENIE SZOPA PRACZA PROCYON LOTOR W ROZTOCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM
Record of the raccoon Procyon lotor in Roztocze National Park

 

Zeszyt 4/2018
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIX Zeszyt 4
Dariusz Trocha
CZY IDEA EKOLOGICZNA MOŻE BYĆ ATRAKCYJNA DLA NIEEKOLOGÓW? CO PODPOWIADA NAM PSYCHOLOGIA? OD DYSONANSU I ZAANGAŻOWANIA, PRZEZ SYTUACJĘ I JĘZYK, DO WPŁYWU SPOŁECZNEGO
Can an ecological idea be attractive to non-ecologists? What does psychology tell us? From dissonance and commitment, through situation and language, to social influence

Andrzej Jermaczek
CO POLKI I POLACY WIEDZĄ O PRZYRODZIE ORAZ SĄDZĄ O JEJ OCHRONIE?
What Poles know about nature and think about its protection?
Katarzyna Bojarska, Elizabeth Gosling, Ralph Kuehn, Roman Gula
JAK LEŚNICY I MIESZKAŃCY MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI POSTRZEGAJĄ WILKI?
How do foresters and residents of rural areas perceive wolves?
Marcin Rechciński, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Tusznio
KONFLIKT Y WOKÓŁ POLSKICH OBSZARÓW CHRONIONYCH W ARTYKUŁACH NAUKOWYCH O MIĘDZYNARODOWYM ZASIĘGU. ILOŚCIOWY SYSTEMATYCZNY PRZEGLĄD LITERATURY
Protected area conflicts in scientific articles of international recognition. A quantitative systematic literature review.
Kazimierz Walasz
ROLA KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO DO SPRAW ŚRODOWISKA W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W GMINACH
The role of civil dialogue committees for environmental affairs in shaping the natural environment in communes
Dorota Horabik, Robert Stańko, Katarzyna Kotowska
OCHRONA PRZYRODY NA GRUNTACH PRYWATNYCH – DO ŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PROJEKTU OCHRONY TORFOWISK ALKALICZNYCH W POLSCE POŁUDNIOWEJ
Nature protection on private lands - experience from implementation project for the protection of alkaline fens in southern Poland
Mariusz Kistowski
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU JAKO PROBLEM POLSKIEJ OCHRONY PRZYRODY ORAZ PRÓBY JEGO ZŁAGODZENIA NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W LATACH 2014-2018 I ICH IMPLIKACJE SPOŁECZNE
The landscape protection areas as problem of Polish nature protection and attempts of their mitigation on the examples of the activities from Pomeranian Voivodeship in 2014-2018 and their social implications
Joanna Szmuc
SPOŁECZEŃSTWO WOBEC PRZYRODY – ZWIĄZKI PRZYRODY Z CZŁOWIEKIEM W ZWYCZAJACH LUDOWYCH W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH EUROPY
Society towards nature - relationships between nature and people in folk customs in Poland and selected European countries

 

Zeszyt 3/2018
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIX Zeszyt 3
Piotr Kobierski, Roman Ryś
MATERIAŁY DO POZNANIA ROZMIESZCZENIA TURZYC Z SEKCJI AMMOGLOCHIN W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Materials for the recognition of sedge from the Ammoglochin section in the south-west part of the Lubuskie voivodeship

Anna Kujawa, Marlena Michalak, Judyta Konik
DĘBY W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM JAK O SIEDLISKO ZASTĘPCZE DLA OZORKA DĘBOWEGO Fistulina hepatica (Schaeff.) With.
Oaks in agricultural landscape as substitute habitat for Fistulina hepatica (Schaeff.) With.
Barbara Fojcik
MSZAKI MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU (WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE)
Bryophytes of Municipal Botanical Garden in Zabrze (Śląskie Province)
Przemysław Żurawlew
GADY (REPTILIA) POWIATU PLESZEWSKIEGO (WIELKOPOLSKA)
Reptiles of Pleszew district (Wielkopolska)
Grzegorz Apoznański, Tomasz Kokurewicz, Marcin Rusiński, Monika Gorska
ZMIANY LICZEBNOŚCI NIETOPERZY W PODZIEMIACH OBSZARU NATURA 2000 PLH 080003 „NIETOPEREK” POZA OKRESEM HIBERNACJI I PROBLEMY OCHRONY NAJWIĘKSZEGO ZIMOWISKA TYCH SSAKÓW W POLSCE
Changes in bat number in the undergrounds of Natura 2000 PLH 080003 „Nietoperek” outside hibernation season and problems related with conservation of the largest hibernation site of those mammals in Poland
Rafał Szkudlarek, Krzysztof Piksa, Anna Bator-Kocoł, Zbigniew Hryniuk, Łukasz Niedźwiedź, Renata Paszkiewicz, Łukasz Płoskoń, Marcin Warchałowski, Jolanta Węgiel, Andrzej Węgiel, Tomasz Brzuskowski
KOLONIE ROZRODCZE NOCKA ORZĘSIONEGO MYOTIS EMARGINATUS W OKOLICACH KRAKOWA
Breeding colonies of Geoffroy’s bat Myotis emarginatus near Cracow
Tomasz Ekiert, Radosław Jaros, Grzegorz Wojtaszyn
NIETOPERZE PARKU-ARBORETUM W GOŁUCHOWIE
Bats of arboretum in Gołuchów
Robert W. Mysłajek, Przemysław Stachyra, Maciej Szewczyk, Michał Figura, Robert Stefański, Natalia Niedźwiecka, Sabina Nowak
WILK CANIS LUPUS I RYŚ LYNX LYNX W ROZTOCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM W LATACH 2016-2017
Wolf Canis lupus and lynx Lynx lynx in Roztocze National Park, 2016-2017

 

Zeszyt 2/2018
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIX Zeszyt 2
Dariusz Tlałka, Jerzy Kruk
WYSTĘPOWANIE PODEJŹRZONA POJEDYNCZEGO BOTRYCHIUM SIMPLEX E. HITCHC. (OPHIOGLOSSACEAE) NA HISTORYCZNYCH STANOWISKACH W POLSCE
Occurrence of the Little Grapefern Botrychium simplex E. Hitchc. (Ophioglossaceae) on historical sites in Poland

Błażej Gierczyk, Tomasz Ślusarczyk, Andrzej Szczepkowski, Anna Kujawa
XXIII Wystawa Grzybow Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej
23th Exhibition of Fungi of the Białowieża Forest. Materials to the knowledge of mycobiota of the Białowieża Primeval Forest

Piotr Chachuła
GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE DŁUBNIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ
Macrofungi in the Dłubnia Landscape Park – preliminary results

Krzysztof Gajda, Paweł Czechowski
WYSTĘPOWANIE MODRASZKA NAUSITOUSA PHENGARIS NAUSITHOUS I MODRASZKA TELEJUSA PHENGARIS TELEIUS W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W LATACH 2005-2016
Distribution of the Dusky Large Blue Phengaris nausithous and the Scarce Large Blue Phengaris teleius in Lubuskie Province in 2005-2016

Przemysław Żurawlew, Andrzej Melke
KÓZKOWATE (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) POWIATU PLESZEWSKIEGO (NIZINA WIELKOPOLSKO–KUJAWSKA)
The longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Pleszew District (Wielkopolska-Kujawy Lowland)

Grzegorz Lesiński, Grzegorz Błachowski, Adam Dejnarowicz, Justyna Kaczyk, Łukasz Karabowicz, Emilia Kielan, Marek Kowalski
ZIMOWANIE NIETOPERZY W PRZYDOMOWYCH PIWNICACH W NADBUŻAŃSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM I NA TERENACH PRZYLEGŁYCH
Bat wintering in small cellars in the Nadbużański Landscape Park and adjacent area

Krzysztof Piksa, Tomasz Brzuskowski, Jan Cichocki, Justyna Ślęzak, Agnieszka Ważna
Pierwsze stwierdzenia podkowca małego, nocka Bechsteina i nocka Alkatoe na terenach leśnych w polskiej części Tatr
First records of the Lesser Horseshoe Bat, Bechstein’s Bat and Alcathoe Bat in the forests of the Polish part of the Tatra Mountains

 

Zeszyt 1/2018
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIX Zeszyt 1
Piotr Kobierski, Jacob Koopman, Andrzej Ryś, Roman Ryś
ROZMIESZCZENIE Carex ×boenninghausiana W POLSCE
Distribution of Carex ×boenninghausiana in Poland

Katarzyna Górka, Luiza Dawidowicz, Sławomir Sokół, Marek Siwulski, Grażyna Naser
DWA NOWE STANOWISKA TWARDZIAKA PUCHAROWATEGO NEOLENTINUS CYATHIFORMIS W POLSCE
Two new localities of Neolentinus cyathiformis in Poland

Marcin S. Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski
GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE I ŚLUZOWCE OGRODU ROŚLIN LECZNICZYCH GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Macrofungi and slime molds of the Medical University of Gdańsk Medicinal Plant Garden

Mateusz Bocian, Klaudia Nowacka, Patrycja Radke
MYKOBIOTA LASÓW ŁĘGOWYCH NAD JEZIOREM PORTOWYM (SZCZECIN, MIĘDZYODRZE) – WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ
Mycobiota of alluvial forests by the Portowe Lake (Szczecin, Międzyodrze) – preliminary results

Grzegorz Gierlasiński, Karol Szawaryn, Grzegorz Hebda, Tomasz Rutkowski
NOWE DANE O WYSTĘPOWANIU LĄDOWYCH PLUSKWIAKÓW RÓŻNOSKRZYDŁYCH (HEMIPTERA: HETEROPTERA) NA POBRZEŻU BAŁTYKU
New data on the occurrence of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) from the Polish Baltic Coast

Jarosław Bury
MOTYLE DZIENNE (RHOPALOCERA: HESPERIOIDEAi> I PAPILIONOIDEA) HYŻNIAŃSKO-GWOŹNICKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU ORAZ SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK „NAD HUSOWEM” (PLH180025) SIECI NATURA 2000
Butterflies (Rhopalocera: Hesperioideai> & Papilionoidea) of the Hyżne-Gwoźnica Protected Landscape Area and the Natura 2000 Special Area of Conservation “Nad Husowem” PLH180025 (SE Poland)

Maciej Romański, Maciej Szewczyk, Natalia Niedźwiecka, Sabina Nowak, Robert W. Mysłajek
MONITORING WILKÓW (CANIS LUPUS) Z WYKORZYSTANIEM FOTOPUŁAPEK I ANALIZ GENETYCZNYCH W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM, 2013-2017
Monitoring of wolves (Canis lupus) by camera trapping and genetic analysis in Wigry National Park, 2013-2017

 

Zeszyt 4/2017
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVIII Zeszyt 4
Andrzej Jermaczek
WALKA POSTU Z KARNAWAŁEM, CZYLI PRZYGODY "EKOTERRORYSTÓW" W KRAINIE "HYDROBETONU"
The Fight between Lent and Carnival, or the adventures of "eco-terrorists" in the land of "waterproof concrete"

Paweł Pawlaczyk
EKOLOGICZNE PROBLEMY OCHRONY RZEK W POLSKICH OBSZARACH NATURA 2000
Ecological problems of river conservation in Polish Natura 2000 sites

Krzysztof Okrasiński
WYBRANE UWARUNKOWANIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA STAN WÓD
Selected determinants of water environmental impact assessment

Paweł Pawlaczyk
MARTWE DREWNO JAKO ELEMENT EKOSYSTEMU RZECZNEGO
Deadwood as an element of the river ecosystem

Kazimierz Walasz
JAK CHRONIĆ RZEKI I POTOKI W GMINACH
How to protect rivers and streams at the organisational level of a commune

Wojciech Jankowski
SKUTECZNOŚĆ RÓŻNYCH METOD OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ I ICH WPŁYW NA PRZYRODĘ
Efficiency of different methods of flood protection and their impact on nature

Wojciech Jankowski
PRZYRODNICZE SKUTKI BUDOWY I FUNKCJONOWANIA ZBIORNIKÓW SUCHYCH I WIELOFUNKCYJNYCH - DOŚWIADCZENIA Z OCENY WYBRANYCH ZBIORNIKÓW
Impact of building and functioning of the dry dams and multi-purpose dams on nature, experience on some dams

Józef Jeleński
KU NAJLEPSZYM PRAKTYKOM REWITALIZACJI I UTRZYMANIA RZEK
Towards the best practice in river rehabilitation and maintenance

Marek Jelonek, Grzegorz Zygmunt
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU "PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI KORYTARZA EKOLOGICZNEGO DOLINY RZEKI BIAŁA TARNOWSKA"
"Restoring connectivity of the ecological corridor of the Biała Tarnowska River valley" - project implementation report

Piotr Sobieszczyk
LIKWIDACJA BARIER MIGRACYJNYCH W ZLEWNI WISŁOKI ORAZ CZĘŚCIOWE ODTWORZENIE ŻWIROWYCH SIEDLISK DLA LITOFILNYCH GATUNKÓW RYB NA ODCINKU WISŁOKI OD JAZU W MOKRZCU DO MIEJSCOWOŚCI PUSTKÓW
Migration barriers removal in the Wisłoka River catchment area and partial restoration of gravel habitats for lithophilous fish along the Wisłoka River reach from the weir in Mokrzec to Pustków

Józef Jeleński
REWITALIZACJA RZEK GÓRSKICH NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU "TARLISKA GÓRNEJ RABY"
"The upper Raba River spawning grounds" project as an example of mountain river restoration

Marcin Przesmycki, Szymon Jusik, Krzysztof Achtenberg
PILOTAŻOWE WDROŻENIE HYDROMORFOLOGICZNEGO INDEKSU RZECZNEGO (HIR) DO OCENY WÓD PŁYNĄCYCH W RAMACH PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA (PMŚ)
Pilot implementation of the Hydromorphological Index for Rivers (HIR) for assessing watercourses as part of the State Environmental Monitoring (PMŚ)

Paweł Szczerbik
MONITORING ICHTIOFAUNY W RZEKACH - PROBLEMY, BŁĘDY, NIEDOSKONAŁOŚCI
Fish monitoring in rivers - problems, mistakes and imperfections

Ewa Leś
RATOWANIE RZEK - POWRÓT DO ŹRÓDEŁ, PROBLEMY WCIĄŻ TE SAME
Saving rivers - back to the roots, still the same problems

Kamil Kędra, Anna Gazda
KRAJOBRAZ RZECZNY, JEGO ELEMENTY, POSTRZEGANIE I OCHRONA - NA PRZYKŁADZIE STAROMIEJSKIEGO ODCINKA DOLINY WISŁY W KRAKOWIE
River landscape: elements, perception and conservation - a case study of the old-town Vistula River valley in Krakow

Grażyna Jaszewska
WYNIKI BADAŃ POPULACJI LĘGOWEJ ZIMORODKA ALCEDO ATTHIS W ZABORSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM W LATACH 2013-2016
Results of the research on the Kingfisher Alcedo atthis breeding population in the Zaborski Landscape Park in 2013-2016

Joanna Szmuc
EKOSYSTEMY WODNE W OBRZĘDOWOŚCI I KULTURZE - WYBRANE ASPEKTY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PODKARPACIA
Water ecosystems in rituals and culture - selected aspects with particular reference to the Podkarpacie Region

 

Zeszyt 3/2017
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVIII Zeszyt 3
Łukasz Ławicki, Dominik Marchowski, Krzysztof Ziarnek
Powrót kotewki orzecha wodnego Trapa natans do Doliny Dolnej Odry
Return of the Water Caltrop Trapa natans to the Lower Odra River Valley

Krzysztof Spałek
Widłaczek torfowy Lycopodiella inundata (L.) Holub w stawach hodowlanych na Śląsku
The Marsh Clubmoss Lycopodiella inundata (L.) Holub in fishponds of Silesia

Paweł Czyryca
Zagrożenie inwazyjnymi gatunkami roślin obcego pochodzenia w zlewni Jeziora Gardno (Woliński Park Narodowy)
Threats from invasive alien plant species in the Gardno Lake catchment area (Woliński National Park)

Sebastian Piskorski
Grzyby podstwkowe związane z drewnem na terenie lasów ochronnych miasta Łodzi i gminy Nowosolna - badania wstępne
Wood-associated basidiomycetes in protective forests of Łódź and Nowosolna Commune - a preliminary study

Dariusz Konopko, Jan Krzysztof Kowalczyk, Karol Komosiński, Paweł Sienkiewicz, Oleg Aleksandrowicz, Marek Przewoźny, Szymon Konwerski, Zbigniew Mocarski, Robert Lasecki, Lech Buchholz
Materiały do znajomości chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Kępy Redłowskiej w Gdyni
Materials to the knowledge of beetles (Insecta: Coleoptera) of the Kępa Redłowska in Gdynia

Mikołaj Kaczmarski
Kolekcja płazow w polskich ogrodach zoologicznych
Amphibian collections in Polish Zoos

Tomasz Postawa, Maurycy Ignaczak
Miejsca rojenia nietoperzy na Wyżynie Częstochowskiej i Wyżynie Wieluńskiej
Bats swarming roosts on the Częstochowa Upland and the Wieluń Upland

 

Zeszyt 2/2017
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVIII Zeszyt 2
Aleksander Dorda
Ile warte są drzewa - przed i po wycince?
What is the value of trees - before and after felling?

Daria Zarabska-Bożejewicz
Nowe stanowisko obrostnicy rzęsowatej Anaptychia ciliaris (L.) Körb. na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej
New locality of Anaptychia ciliaris (L.) Körb. in the Wielkopolska-Kujawska Lowland

Mateusz Bocian
Nowe stanowisko kępkowca jasnobrązowego Lyophyllum decastes (Fr.) Singer na Pomorzu Zachodnim
New locality of the Clustered Domecap Lyophyllum decastes (Fr.) Singer in Western Pomerania

Przemysław Żurawlew, Seweryn Grobelny, Ryszard Orzechowski
Ekspansja długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Poda, 1791) (Orthoptera: Tettigoniidae) w Polsce
Expansion of the Sickle-bearing Bush-cricket Phaneroptera falcata (Poda, 1791) (Orthoptera: Tettigoniidae) in Poland

Krzysztof Kolenda, Natalia Kuśmierek, Paweł Migdał, Adam Gruszczyński, Kamil Moliński, Maria Ogielska
Płazy stawu przy ul. Pautscha we Wrocławiu - stan, zagrożenia, ochrona
Amphibians of the pond near the Pautscha Street in Wrocław - state of population, threats, protection

Andrzej Jermaczek, Paweł Czechowski, Tomasz Krzyśków, Waldemar Bena, Patryk Chapiński, Kamila Grzesiak, Sławomir Rubacha
Inwentaryzacja wybranych gatunków ptaków lęgowych Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 Bory Dolnośląskie w roku 2014
Selected breeding bird species survey in the "Bory Dolnośląskie" Natura 2000 Special Protection Area in 2014

Iwona Gottfried, Tomasz Gottfried, Anna Bator
Schronienia wykorzystywane przez kolonie mopków zachodnich Barbastella barbastellus (Chiroptera) w okresie letnim w Polsce
Roost use by colonies of the Western Barbastelle Barbastella barbastellus (Chiroptera) during summer in Poland

 

Zeszyt 1/2017
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVIII Zeszyt 1
Piotr Kobierski, Roman Ryś
Rozmieszczenie wybranych taksonów roślin naczyniowych na obszarze powiatu żarskiego (Zachodnia Polska)
Distribution of selected taxa of vascular plants in Żary District (Western Poland)

Krzysztof Spałek
Żabiniec trawolistny Alisma gramineum Lej. w stawach hodowlanych południowo-zachodniej Polski - rozmieszczenie, warunki występowania
Alisma gramineum Lej. in the fishponds of south-western Poland - distribution, occurrence conditions

Krzysztof Spałek
Szuwar sitowia korzenioczepnego Scirpetum radicantis Hejný in Hejný et Husák 1978 w Słowińskim Parku Narodowym
Scirpetum radicantis Hejný in Hejný et Husák 1978 in the Słowiński National Park (N Poland)

Błażej Gierczyk, Tomasz Ślusarczyk, Andrzej Szczepkowski, Anna Kujawa
XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej
22st Exhibition of Fungi of the Białowieża Forest. Materials to the knowledge of mycobiota of the Białowieża Primeval Forest.

Paweł Buczyński, Małgorzata Kłonowska-Olejnik, Andrzej Łabędzki, Janusz Majecki
Materiały do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera) potoków i torfowisk Karkonoskiego Parku Narodowego
Materials to the knowledge of aquatic beetles (Coleoptera) of streams and peat bogs in the Karkonosze National Park

Marek Miłkowski
Przyczynek do poznania chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Parku Zdrojowego w Nałęczowie
Contribution to the knowledge of beetles (Insecta: Coleoptera) of the Health Resort Park in Nałęczów

Przemysław Stolarz, Jarosław Stolarz, Grzegorz Lesiński
Sezonowa zmienność pokarmu uszatki Asio otus w dolinie dolnej Pilicy
Seasonal changes in the diet of the Long-eared Owl Asio otus in the lower Pilica River valley

 

Zeszyt 4/2016
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVII Zeszyt 4
Andrzej Jermaczek
Ochrona rezerwatowa w Polsce - czy dokądś zmierzamy?
Nature protection in Polish reserves - are we heading somewhere?

Paweł Pawlaczyk
Czy potrzebne są rezerwaty wewnątrz innych, wielkoobszarowych form ochrony przyrody?
Do we need nature reserves inside the other, large protected areas?

Joanna Przybylska
Czy rezerwaty dostatecznie chronią świętokrzyską przyrodę?
Do nature reserves protect the wildlife of the Świętokrzyskie Voivodship sufficiently?

Joanna Przybylska
Czy rezerwaty dostatecznie chronią świętokrzyską przyrodę?
Do nature reserves protect the wildlife of the Świętokrzyskie Voivodship sufficiently?

Piotr Klub
Potrzeba ochrony rezerwatowej Puszczy Karpackiej w 15 nadleśnictwach południowowschodniej Polski
The need for nature reserve protection of the Carpathian Forest in the 15 forest districts of southeastern Poland

Sławomir Zieliński, Paweł Pawlaczyk
Rezerwat Jezioro Łubówko w Puszczy Drawskiej po 25 latach ochrony: martwe drewno, mikrosiedliska nadrzewne i przyczynek do poznania fauny chrząszczy saproksylicznych
"Jezioro Łubówko" Nature Reserve in the Drawa Forest after 25 years of protection: deadwood, tree microhabitats and contribution to the knowledge of saproxylic beetle fauna

Robert Stańko, Lesław Wołejko
Efekty aktywnej ochrony torfowisk alkalicznych w wybranych rezerwatach Polski północno-zachodniej
Effects of active management of alkaline fens in selected nature reserves of northwestern Poland

Dariusz Halabowski, Agnieszka Sowa, Agnieszka Błońska
Rozmieszczenie, walory i ochrona torfowisk województwa śląskiego
Distribution, values and protection of mires in the Silesian Voivodeship

Adam Snopek
Problemy funkcjonowania rezerwatu przyrody na kampusie akademickim: przykład rezerwatu Skarpa Ursynowska (Warszawa) i Foret de Dorigny (Écublens, Szwajcaria)
The problems of nature reserve on academic campus: Skarpa Ursynowska (Warsaw, Poland) and Foret de Dorigny (Écublens, Switzerland) case studies

Zbigniew Wilczek, Dariusz Halabowski
Projekt rezerwatu krajobrazowego "Bucznik" w Beskidzie Śląskim
The project of the "Bucznik" landscape reserve in the Silesian Beskids

Zbigniew Wilczek, Wojciech Zarzycki, Magdalena Zarzycka, Sebastian Chabowski
Znaczenie Rezerwatów przyrody w rozwoju ekoturystyki w Beskidzie Śląskim
The importance of nature reserves in the development of ecotourism in the Silesian Beskids

Paul Venuss
Rezerwaty przyrody w Niemczech
Nature reserves in Germany

 

Zeszyt 3/2016
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVII Zeszyt 3
Anna Kujawa, Błażej Gierczyk
Rejestr grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013
Register of protected and endangered fungi in Poland. Part IX. A list of species recorded in 2013

Grzegorz Dubiel
Wstępne dane na temat występowania owadomorkowców (Entomophthorales) w Beskidzie Śląskim
Preliminary data on the occurence of Entomophthorales in Beskid Śląski Mts.

Tomasz Krzyśków, Andrzej Jermaczek
Awifauna lęgowa Drawieńskiego Parku Narodowego w latach 2012-2014
Breeding avifauna of Drawieński National Park in the years 2012-2014

 

Zeszyt 2/2016
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVII Zeszyt 2
Eliza Grabowska
Flora rezerwatu "Skarpa Ursynowska" pod wpływem antropopresji
The flora of "Skarpa Ursynowska" nature reserve influenced by human impact

Rafał Ruta, Ryszard Orzechowski, Oleg Aleksandrowicz, Jerzy Borowski, Lech Buchholz, Karol Komosiński, Krzysztof Lubecki, Marek Przewoźny
Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego
Beetles (Insecta: Coleoptera) of Gryżyński Landscape Park

Sławomir Mielczarek
Motyle dzienne (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) okolic Konina (Wielkopolska)
Diurnal butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) in the area of Konin (Wielkopolska)

Robert Rozwałka, Ryszard Orzechowski, Tomasz Rutkowski
Występow aniegryziela zachodniego Atypus affinis Eichwald, 1830 (Araneae: Atypidae) w Polsce
Distribution of purseweb spider Atypus affinis Eichwald, 1830 (Araneae: Atypidae) in Poland

Joanna Przybylska, Andrzej Jermaczek
Liczne występowanie wałkówki trójzębnej Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774) wzdłuż linii kolejowej Oleśnica - Gniezno w Wielkopolsce
The abundant occurrence of the Three-toothed Bulin Snail Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774) along the Oleśnica - Gniezno railway in Wielkopolska

 

Zeszyt 1/2016
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVII Zeszyt 1
Piotr Kobierski, Roman Ryś
Rozmieszczenie gatunków namuliskowych z klasy Isoëto-Nanojuncetea na obszarze powiatu żarskiego
Distribution of silt species of the class Isoëto-Nanojuncetea in the district of Żary

Łukasz Bryl, Szymon Jusik, Ryszard Staniszewski, Krzysztof Achtenberg
Charakterystyka roślinności wodnej zbiornika Szumirad (woj. opolskie) w 2014 roku, ze szczególnym uwzględnieniem kotewki orzecha wodnego Trapa natans L. 1753
Characteristics of vegetation in water reservoir Szumirad (Opole province) in 2014, with particular emphasis on water caltrop Trapa natans L. 1753

Szymon Jusik, Marta Natalia Nowacka
Zmiany roślinności jeziora Mieliwo w latach 1971-2011
Changes in vegetation of Lake Mieliwo in the years 1971-2011

Lilianna Graczyk, Jan Mazurkiewicz, Róża Kruszyna, Wojciech Andrzejewski, Janusz Golski
Występowanie i stan populacji cierniczka Pungitius pungitius, Linnaeus 1758 w wybranych ciekach środkowo-zachodniej Polski
Distribution and status of the ninespine stickleback Pungitius pungitius, Linnaeus 1758 in selected watercourses in mid-western Poland

Paweł Czechowski, Andrzej Wąsicki, Sławomir Rubacha, Marcin Bocheński, Michał Leszczyński
Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w województwie lubuskim w latach 2010-2014
Rare species of birds observed in Lubuskie Province in the years 2010-2014

 

Zeszyt 4/2015
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVI Zeszyt 4
Andrzej Jermaczek
Planowanie ochrony przyrody - między iluzją a światem realnym
Planning nature conservation - between illusion and reality

Dorota Horabik, Andrzej Jermaczek, Robert Stańko
Doświadczenia Klubu Przyrodników w planowaniu i realizacji ochrony obszarów Natura 2000
Experiences of the Naturalist Club in planning and implementing conservation of Natura 2000 sites

Tomasz Figarski, Maciej Szczygielski
Zagrożenia w parkach narodowych - jak je zdefiniować w świetle celów ochrony parków?
Threats in Polish national parks - how to define them in the light of protection goals?

Marta Jermaczek-Sitak
Interpretacja i ocena stanu siedlisk - doświadczenia transgraniczne na przykładzie Dolnej Odry
Interpretation and assessment of habitats - cross-border experience in Lower Odra Valley

Robert Stańko, Lesław Wołejko, Filip Jarzombkowski, Magdalena Makles, Dorota Horabik
Ochrona torfowisk alkalicznych w Polsce
Protection of alkaline fens in Poland

Adam Kapler, Jerzy Puchalski
Niekonsekwentne nadawanie gatunkom rzadkim najwyższych kategorii zagrożenia: EX i EW jako przyczyna trudności w planowaniu ochrony ex situ i translokacji konserwatorskich roślin
Inconsequent use of the highest threat categories: EX and EW as the cause of difficulties in planning of ex situ conservation and assisted migration of rare plant species

Marcin Pakuła, Mariusz Twardowski
Budowa zbiorników kompensacyjnych i odłowy ryb w celu ochrony płazów na przykładzie 4 zbiorników przy autostradzie A2 w SOO Rynna Jezior Obrzańskich
Construction of compensating ponds and fish catches to protect amphibians on the example of 4 ponds by the A2 motorway at SAC Postglacial Channel of Obrzańskie Lakes

Kamil Kędra, Anna Gazda
Planowanie ochrony grzybów w oparciu o ich siedliska - Głos w dyskusji nad ochroną grzybów i propozycja metody oceny ich zagrożenia
Habitat-oriented fungal conservation planning
Zeszyt 3/2015
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVI Zeszyt 3
Paweł Pluciński, Piotr Chmielewski
Nowe stanowiska zarazy bladokwiatowej Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab. (Orobanchaceae) w województwach zachodniopomorskim i lubelskim
New localities of pale thistle broomrape Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab. (Orobanchaceae) in Zachodniopomorskie and Lubelskie provinces

Błażej Gierczyk, Anna Kujawa, Andrzej Szczepkowski, Tomasz Ślusarczyk, Maciej Kozak, Piotr Mleczko
XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej
21st Exhibition of Fungi of the Białowieża Forest. Materials to the knowledge of mycobiota of the Białowieża Primeval Forest

Andrzej Jermaczek
Występowanie ślimaków Gastropoda a zasoby rozkładającego się drewna, na przykładzie lasów liściastych Drawieńskiego Parku Narodowego
The occurrence of Gastropoda snails and deposits of coarse woody debris exemplified by the study of broadleaf forests in Drawieński National Park

Grzegorz Wojtaszyn, Rafał Ruta, Kamil Kryza, Artur Stanilewicz, Tomasz Rutkowski, Daniel Lisek
Nowo powołany rezerwat "Nietoperze w Starym Browarze" w Pile - historia i walory przyrodnicze
A newly established nature reserve "Bats in the Old Brewery" in Piła - history and natural values
Zeszyt 2/2015
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVI Zeszyt 2
Tomasz Ślusarczyk, Mirosław Gryc, Mirosław Wantoch-Rekowski
Nowe stanowiska grzybów z rodzaju zasłonak Cortinarius w Polsce
New locations of webcap fungi Cortinarius in Poland

Marek Miłkowski, Tomasz Mokrzycki, Rafał Ruta
Nowe stanowiska wachlarzykowatych (Coleoptera: Ripiphoridae) w Polsce
New localities of Ripiphoridae (Coleoptera) in Poland

Grzegorz Wojtaszyn, Tomasz Rutkowski, Iwona Gottfried, Tomasz Gottfried, Wojciech Stephan
Występowanie i ochrona nietoperzy w konstrukcjach drogowych i kolejowych w Polsce zachodniej
The occurrence and conservation of bats in road and railway structures in western Poland

Krzysztof Kolenda, Klaudia Kurczaba, Magdalena Kulesza
Zaśmiecanie środowiska jako śmiertelne zagrożenie dla drobnej fauny
Littering as a lethal threat to small animals
Zeszyt 1/2015
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVI Zeszyt 1
Piotr Kobierski, Roman Ryś
Nowe stanowiska Juncus tenageia w Borach Dolnośląskich
New localities of sand rush Juncus tenageia in Dolnośląskie Forest (SW Poland)

Błażej Gierczyk, Anna Kujawa, Andrzej Szczepkowski
XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej
The 20th Jubilee Exhibition of Fungi of Białowieża Forest. Study materials on mycobiota of Białowieża Primeval Forest

Grzegorz Dubiel
Występowanie grzyba Gibellula leiopus (Vuil. ex Maubl.) Mains w Beskidzie Śląskim
The occurrence of fungus Gibellula leiopus (Vuil. ex Maubl.) Mains in the Beskid Śląski Mts

Przemysław Żurawlew, Stanisław Czachorowski, Edyta Buczyńska
Chruściki (Trichoptera) okolic Pleszewa (Wielkopolska)
Caddisflies (Trichoptera) in the area of Pleszew (Wielkopolska)

Robert Rozwałka, Sylwia Łysiak
Rzadkie gatunki pająków Araneae rezerwatu Góry Pieprzowe
Rare spider species Araneae of the Góry Pieprzowe Reserve

Anna Kmiecik, Paweł Kmiecik
Nowa kolonia rozrodcza nocka łydkowłosego Myotis dasycneme w moście w Wigierskim Parku Narodowym
A new nursery colony of pond bats Myotis dasycneme in the bridge in the Wigierski National Park
Zeszyt 4/2014
Przegląd Przyrodniczy Tom XXV Zeszyt 4
Andrzej Jermaczek
Dzikość w czasach zarazy
Wilderness in the times of pestilence

Paweł Pawlaczyk
Ochrona dzikości (wilderness) - nowy paradygmat europejskiej ochrony przyrody?
Wilderness protection - a new paradigm in European nature conservation?

Marta Jermaczek-Sitak
Po co nam dzikość?
What do we need wilderness for?

Paweł Pawlaczyk
Czy ochrona naturalnych procesów w przekształconym krajobrazie ma sens? Doświadczenia z planowania i realizacji ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego
Does protection of natural processes in a transformed landscape make any sense? Experiences from planning and implementation of protection scheme in Drawa National Park

Tomasz Figarski, Łukasz Kajtoch
Wpływ wezbrań powodziowych oraz przekształceń hydrotechnicznych rzek na warunki występowania ptaków lęgowych podgórskich koryt rzecznych
The impact of severe floods and alterations of riverine ecosystems on the occurrence conditions of birds breeding in submontane river channels

Joanna Przybylska
Dzikość rzek - ocena naturalności Stobrawy w woj. opolskim i Bobrzy w woj. świętokrzyskim metodą River Habitat Survey
River wildness - assessment of naturalness of the rivers Stobrawa (Opolskie Province) and Bobrza (Świętokrzyskie Province) with the River Habitat Survey method

Andrzej Jermaczek
Obszary dzikości - warunek skutecznej ochrony antropofobnej fauny
Wilderness areas - a condition for effective conservation of anthropophobic fauna

Grzegorz Gabryś, Adrianna Kościelska, Elżbieta Roland
Roztocze (Acari) jako wskaźniki "dzikości" biocenotycznej
Mites (Acari) as indicators of "wildness" in biocoenoses

Barbara Kudławiec
Suchogłówka korowa Phleogena faginea (Fr.) Link jako potencjalny wskaźnik naturalnych procesów ekologicznych w ekosystemach leśnych
Fenugreek Stalkball Phleogena faginea (Fr.) Link as a potential index of natural ecological processes in forest ecosystems

Adam Bohdan
Znaczenie ochrony biernej dla zachowania porostów - reliktów lasów pochodzenia pierwotnego w Puszczy Białowieskiej
The importance of passive protection to preservation of lichens - relics of the primeval forests in the Białowieża Forest
Zeszyt 3/2014
Przegląd Przyrodniczy Tom XXV Zeszyt 3
Barbara Kudławiec, Łukasz Misiuna
Grzyby wielkoowocnikowe Macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich
Macromycetes of Wierzejska Mountain in Świętokrzyskie Mountains

Robert Rozwałka, Paweł Sienkiewicz
Pająki i kosarze (Arachnida: Araneae, Opiliones) rezerwatu przyrody "Słoneczne Wzgórza" w dolinie Odry
Spiders and harvestmen (Arachnida: Araneae, Opiliones) of the Słoneczne Wzgórza Nature Reserve in the Odra Valley

Robert Rozwałka, Tomasz Rutkowski, Ryszard Orzechowski
Nowe stanowiska ekspansywnego kosarza - Odiellus spinosus (Bosc, 1792) w Polsce
New localities of the invasive harvestmen species - Odiellus spinosus (Bosc, 1792) in Poland
Zeszyt 2/2014
Przegląd Przyrodniczy Tom XXV Zeszyt 2
Rafał Ruta, Wojciech Gruszka, Szymon Rogala, Katarzyna Żuk
Walory przyrodnicze Borów Kujańskich
Natural values of the Bory Kujańskie forest

Robert Rozwałka, Andrzej Zawal
Pająki i kosarze (Arachnida: Araneae, Opiliones) Rezerwatu Świdwie
Spiders and harvestmen (Arachnida: Araneae, Opiliones) of the Świdwie Nature Reserve

Rafał Ruta
Zabytkowy park w Kujanie koło Złotowa jako ostoja saproksylicznych chrząszczy (Insecta: Coleoptera)
An old park in Kujan near Złotów as a refuge of saproxylic beetles (Insecta: Coleoptera)

Agnieszka Ważna, Marek Maciantowicz, Paweł Guzik, Jan Cichocki, Krzysztof Nowakowski, Adrianna Kościelska, Grzegorz Gabryś
Występowanie łosia Alces alces w Województwie Lubuskim
The occurrence of the Eurasian elk Alces alces in Lubuskie Province
Zeszyt 1/2014
Przegląd Przyrodniczy Tom XXV Zeszyt 1
Błażej Gierczyk, Anna Kujawa, Andrzej Szczepkowski, Dariusz Karasiński
Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej
Materials to the knowledge of mycobiota of the Białowieża Primeval Forest

Grzegorz Dubiel
Obserwacje grzybów z rodzaju Harposporium – pasożytów saprofagicznych nicieni
Observations of Harposporium fungi – parasites of saprophagous nematodes

Robert Rozwałka, Katarzyna Renn, Paweł Sienkiewicz
Pająki Araneae i kosarze Opiliones Lednickiego Parku Krajobrazowego (I)
Spiders Araneae and harvestmen Opiliones of the Lednicki Landscape Park

Dariusz Konopko, Marcin Stanisław Wilga
Przyczynek do poznania chrząszczy coleoptera Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
A contribution to the staudy of coleoptera in Trójmiejski Landscape Park

Grzegorz Michalski, Dorota Anders
Odchylenia od typowej czteropromienistej symetrii ciała u meduz chełbi modrej Aurelia aurita
Deviations from typical tetraradial body symmetry in common jellyfish Aurelia aurita

Marcin Warchałowski, Monika Pietraszko, Jan Cichocki, Rafał Szkudlarek
Nowe stwierdzenia nocka orzęsionego Myotis emarginatus na obszarze Beskidów Zachodnich oraz Pogórza Zachodniobeskidzkiego
New observations of Geoffroy’s bat Myotis emarginatus in the Western Beskids and the West-Beskidian Foothils

 

Zeszyt 4/2013
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIV Zeszyt 4
CHRONIONE I RZADKIE ROŚLINY NACZYNIOWE W WYROBISKU PO EKSPLOATACJI PIASKU I ŻWIRU NA OBRZEŻACH MIASTA SUWAŁKI / Protected and rare vascular plants in a pit after exploitation of sand and gravel deposits on the outskirts of the town of Suwałki
- Artur Pliszko

REJESTR GATUNKÓW GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH W POLSCE. CZĘŚĆ VIII. WYKAZ GATUNKÓW PRZYJĘTYCH DO REJESTRU W ROKU 2012 / Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part VIII. A list of species recorded in 2012
- Anna Kujawa, Błażej Gierczyk

NOWE STANOWISKA GRZYBÓW Z RODZAJU ZASŁONAK (CORTINARIUS) W POLSCE / New locations of webcap fungi (Cortinarius) in Poland
- Tomasz Ślusarczyk

NOWE STANOWISKA MACRONYCHUS QUADRITUBERCULATUS PH. MÜLLER, 1806 (INSECTA: COLEOPTERA: ELMIDAE) W RZECE GWDZIE (ZACHODNIA POLSKA) / New localities of Macronychus quadrituberculatus Ph. Müller, 1806 (Insecta: Coleoptera: Elmidae) in the river Gwda (Western Poland)
- Rafał Ruta
Zeszyt 3/2013
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIV Zeszyt 3
Ochrona gatunkowa - potrzebna czy zbędna? - refleksje subiektywne. Species protection - necessary or not? Subjective reflections
- Andrzej Jermaczek

Propozycje zmian w ochronie gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych. A proposal for changes in species protection of macromycetes
- Anna Kujawa

Miary rzadkości i zagrożenia - zależność od skali, na przykładach gatunków grzybów. Scale-sensitive measures of rarity and extinction risk: a case study of fungal species
- Kamil Kędra

Chronione i zagrożone gatunki roślin lasów łęgowych i olszyn źródliskowych w regionie łódzkim. Protected and endangered plant species of riparian forests and Alder spring forests in the region of Lodz
- Paulina Grzelak, Arkadiusz Grzelak

Wysokogórska awifauna Polski: trendy, zagrożenia i możliwości ochrony - przegląd badań. Alpine avifauna of Poland: trends, threats and protection potential - a survey of research
- Kamila Grzesiak

Oddziaływanie linii elekt roenergetycznych na ornito faunę oraz meto dy jego oceny. The impact of power lines on the avifauna and the methods of its assessment
- Marcin Pakuła, Tomasz Knioła

Regionalna strategia ochrony rybołowa Pandion haliaetus w województwie lubuskim (Polska zachodnia). Regional strategy for protection of the Osprey Pandion haliaetus in Lubuskie Province (western Poland)
- Michał Bielewicz
Zeszyt 2/2013
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIV Zeszyt 2
Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part VII. A list of species recorded in 2011
- Anna Kujawa, Błażej Gierczyk

NOWE STANOWISKO ENTOLOMA CHYTROPHILUM W LASACH OLIWSKICH (TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY, POMORZE GDAŃSKIE). A new locality of Entoloma chytrophilum in Oliva Forests (Trójmiejski Landscape Park, Gdańsk Pomerania)
- Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski

Mąkla rozłożysta Evernia divaricata (L.) Ach. i inne zagrożone makroporosty epifityczne w dolinie górnej Bystrzycy Dusznickiej (Sudety Środkowe). Evernia divaricata (L.) Ach. and other threatened epiphytic macrolichens in the upper valley of Bystrzyca Dusznicka river (Central Sudetes Mts.)
- Michał Smoczyk

ZMIANY LICZEBNOŚCI KLĄSKAWKI SAXICOLA RUBICOLA W DOLINIE ODRY KOŁO ZIELONEJ GÓRY W LATACH 1996-2010. Changes in population size of the Stonechat Saxicola rubicola in the River Odra valley near Zielona Góra in the years 1996-2010
- Paweł Czechowski
Zeszyt 1/2013
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIV Zeszyt 1
Zmiany w krajobrazie dolin rzecznych Ziemi Lubuskiej w XX wieku i ich konsekwencje dla szaty roślinnej łąk i pastwisk (Changes in the landscape of river valleys in Ziemia Lubuska in 20th century and their consequences for diversity of grassland vegetation)
- Marta Jermaczek-Sitak

Murawy nakredowe nad jeziorami Załom i Dypa koło Człopy - historia badań, użytkowania i ochrony (Lake marl grasslands by Załom and Dypa lakes near Człopa - history of research, utilization and protection)
- Rafał Ruta

Nowe stanowisko Phellinus hippophaëicola H. Jahn (macromycetes) w Gdańsku (A new locality of Phellinus hippophaëicola H. Jahn (macromycetes) in Gdańsk)
- Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski
Zeszyt 4/2012
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIII Zeszyt 4
REJESTR GATUNKÓW GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH W POLSCE. CZĘŚĆ VI. WYKAZ GATUNKÓW PRZYJĘTYCH DO REJESTRU W ROKU 2010 - Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part VI. A list of species recorded in 2010
- Anna Kujawa, Błażej Gierczyk

PRZYCZYNEK DO POZNANIA MACROMYCETES REZERWATU PRZYRODY "CISOWA" W TRÓJMIEJSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM (POMORZE GDAŃSKIE) - A preliminary report of macromycetes in "Cisowa" nature reserve in Trójmiejski Landscape Park (Gdańskie Pomerania)
- Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski

NOWE STANOWISKA KOLCÓWKI JABŁONIOWEJ SARCODONTIA CROCEA I DWÓCH INNYCH, RZADKO NOTOWANYCH GATUNKÓW GRZYBÓW NADRZEWNYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA JABŁONIACH MALUS SP. W POLSCE - New localities of the apple tooth fungus Sarcodontia crocea and two other rarely recorded lignicolous fungi growing on apple trees MALUS SP. in Poland
- Grzegorz Neubauer, Andrzej Szczepkowski

PROSTOSKRZYDŁE (ORTHOPTERA) POWIATU PLESZEWSKIEGO (WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE) - The Orthopterans (Orthoptera) of Pleszewski District (Wielkopolskie Province)
- Przemysław Żurawlew, Seweryn Grobelny
Zeszyt 3/2012
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIII Zeszyt 3
CELE W OCHRONIE PRZYRODY "MIĘDZY KOMPROMISEM A KONFORMIZMEM – Objectives of nature conservation – between compromise and conformism
- Andrzej Jermaczek

WŁAŚCIWY STAN OCHRONY - CEL, CZY IDÉE FIXE? - Favourable Conservation Status – an objective or an idée fixe?
- Paweł Pawlaczyk

PERSPEKTYWY OCHRONY KRAJOBRAZU W POLSCE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH – The prospects for landscape conservation in Poland with special attention to landscape parks
- Mariusz Kistowski

GATUNEK, EKOSYSTEM, KRAJOBRAZ. DEFINIOWANIE CELÓW OCHRONY PRZYRODY NA RÓŻNYCH POZIOMACH ORGANIZACJI - PRZYKŁADY Z DOLIN RZECZNYCH - Species, ecosystem, landscape. Defining nature conservation objectives on various organizational levels – examples of river valleys
- Marta Jermaczek-Sitak

PERSPEKTYWY OSIĄGNIĘCIA CELÓW RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ W POLSCE - The perspectives of achieving the objectives of Water Framework Directive in Poland
- Paweł Pawlaczyk

RAMOWA DYREKTYWA WODNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM - STAN OBECNY I PERSPEKTYWY WDRAŻANIA - Water Framework Directive in Świętokrzyskie Province – current status and implementation perspectives
- Joanna Przybylska

CELE OBSZAROWEJ OCHRONY PRZYRODY W PUSZCZY BUKOWEJ KOŁO SZCZECINA I MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W UJĘCIU HISTORYCZNYM - The objectives of area conservation in Bukowa Forest near Szczecin and opportunities for their accomplishment in historical perspective
- Grażyna Domian

OCHRONA GRZYBÓW - CZAS NA REFORMY! KOLEJNY GŁOS W DYSKUSJI – Conservation of fungi – time for reforms! Another opinion
- Anna Kujawa

SPOSOBY MINIMALIZACJI KOLIZJI PTAKÓW Z POWIERZCHNIAMI PRZEZROCZYSTYMI - WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH A POLSKA PRAKTYKA - Methods of mitigating bird collisions with transparent panels – research findings and Polish practice
- Tomasz Knioła, Marcin Pakuła

BUDOWA DRÓG W POLSCE A OCHRONA NIETOPERZY - PRZYKŁADY DOBRYCH I ZŁYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ MONITORING PRZED- I POREALIZACYJNY - Road construction in Poland and protection of bats – examples of good and bad solutions and pre- and post- construction monitoring
- Grzegorz Gołębniak

CZYNNA OCHRONA ZBIOROWISK ROŚLINNYCH REZERWATU PRZYRODY „GÓRA GIPSOWA” NA OPOLSZCZYŹNIE – Active conservation of plant communities in the nature reserve ”Góra Gipsowa” in opolska land
- Wojciech Lewandowski
Zeszyt 2/2012
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIII Zeszyt 2
TRWAŁOŚĆ STANOWISK KROPLIKA ŻÓŁTEGO MIMULUS GUTTATUS I SZCZAWIU ALPEJSKIEGO RUMEX ALPINUS WE WSCHODNIEJ CZEŚCI KARKONOSZY W CIĄGU OSTATNICH 40 LAT - The persistence of the sites of the Common monkey-flower Mimulus guttatus and the Alpine dock Rumex alpinus in the eastern part of the Karkonosze Mountains in the last 40 years
- Magdalena Oprządek

LASY ROBINIOWE OSTOJA RZADKICH I ZAGROŻONYCH GRZYBÓW WIELKOOWOCNIKOWYCH - Robinia forests as a refuge for rare and threatened macrofungi
- Tomasz Ślusarczyk

AWIFAUNA WODNO-BŁOTNA STAWÓW WIELIKĄT - STAN AKTUALNY ORAZ ZMIANY LICZEBNOŚCI - Waterbirds of the Wielikat fishponds - current status and quantitative changes
- Dariusz Szyra

LICZEBNOŚC I ROZMIESZCZENIE WYSPECJALIZOWANYCH GATUNKÓW DZIĘCIOŁÓW W SOO NATURA 2000 "ŁEGI SŁUBICKIE" W ROKU 2011 - Population size and distribution of specialised species of Woodpecker in the SAC Natura 2000 "ŁEGI SŁUBICKIE" in the year 2011
- Natalia Dąbrowska

DROBNE SSAKI W POKARMIE TRZECH GATUNKÓW SÓW W DOLINIE DOLNEJ ODRY - Small mammals in the diet of three owl species in Lower Odra region (NW Poland)
- Michał Żmihorski, Jerzy Romanowski, Mateusz Borowiecki
Zeszyt 1/2012
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIII Zeszyt 1
WALORY PRZYRODNICZE TORFOWISK "PASTWA" W DOLINIE ŚRODKOWEJ PROSNY (Natural values of the "Pastwa" mires in the middle Prosna river valley)
- Sławomir Pawlak, Tomasz Wilżak

PONOWNE ODKRYCIE STORCZYKA TRÓJZĘBNEGO ORCHIS TRIDENTATA SCOP. W POLSCE (Rediscovery of the Tree-toothed Orchid Orchis tridentata in Poland)
- Paweł Pluciński

KUSTRZEBIANKI PEZICULA CARPINEA I PEZICULA ACERICOLA W LASACH OLIWSKICH (TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY) (Pezicula carpinea and Pezicula acericola in Oliva Forests (Trójmiejski Landscape Park))
- Marcin Stanisław Wilga

FLOCCULARIA RICKENII (BOHUS) WASSER EX BON W POLSCE (Floccularia rickenii (Bohus) Wasser ex Bon in Poland)
- Błażej Gierczyk, Krzysztof Kołodziejczyk, Jacek Nowicki

MOTYLE DZIENNE (LEPIDOPTERA: HESPERIOIDEA I PAPILIONOIDEA) OKOLIC PLESZEWA (WIELKOPOLSKA) (Daily butterfl ies (Lepidoptera: Hesperioidea i Papilionoidea) in the area of Pleszew (Wielkopolska))
- Przemysław Żurawlew

CHRZĄSZCZE WODNE (COLEOPTERA) Z RODZIN: NOTERIDAE, DYTISCIDAE I HYDROPHILIDAE PARKU KRAJOBRAZOWEGO BESKIDU ŚLĄSKIEGO (BESKID ZACHODNI) (Water Beetles (Coleoptera) from the Noteridae, Dytiscidae and Hydrophilidae families in the "Beskid Śląski" Landscape Park (Western Beskid Mts.))
- Czesław Greń, Marek Przewoźny
Zeszyt 4/2011
Przegląd Przyrodniczy Tom XXII Zeszyt 4
MATERIAŁY DO ZNAJOMOŚCI STORCZYKOWATYCH ORCHIDACEAE NADWARCIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO - Materials to the cognition of Orchidaceae in Nadwarciański Landscape Park
- Katarzyna Krupa, Adam Krupa

REJESTR GATUNKÓW GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH W POLSCE. CZĘŚĆ V. WYKAZ GATUNKÓW PRZYJĘTYCH DO REJESTRU W ROKU 2009 - Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part V. A list of species recorded in 2009
- Anna Kujawa, Błażej Gierczyk

WYNIKI JESIENNYCH LICZEŃ PTAKÓW WODNYCH NA JEZIORACH ZIEMI LUBUSKIEJ W LATACH 1986-2000 - The results of autumnal water bird counts on the lakes of Lubuska Land in the years 1986 - 2000
- Paweł Czechowski, Marcin Bocheński

BOCIAN BIAŁY CICONIA CICONIA W POWIECIE PLESZEWSKIM (WIELKOPOLSKA) - The White Stork Ciconia ciconia in the district of Pleszew (Wielkopolska)
- Przemysław Żurawlew
Zeszyt 3/2011
Przegląd Przyrodniczy Tom XXII Zeszyt 3
DYLEMATY STRATEGICZNEGO PLANOWANIA OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ŻUŁAW WIŚLANYCH W ŚWIETLE POTRZEB OCHRONY PRZYRODY I SPOŁECZEŃSTWA - The dillemas in flood control planning for Żuławy Wiślane in the light of the needs of nature conservation and the needs of society
- Mariusz Kistowski

PRZEKSZTAŁCENIA ROŚLINNOŚCI ŁĘGOWEJ W REZERWATACH PRZYRODY POLSKI ŚRODKOWEJ - Changes of the riparian vegetation in the nature reserves of Central Poland
- Arkadiusz Grzelak

FLORA ROŚLIN NACZYNIOWYCH ŚRÓDLEŚNYCH NISZ ŹRÓDLISKOWYCH W REGIONIE ŁÓDZKIM - The vascular plants of the forest spring niches in the region of Łódź
- Paulina Grzelak

OCHRONA I REGENERACJA EKOSYSTEMÓW MOKRADŁOWYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA STRZAŁOWO W PUSZCZY PISKIEJ - EFEKTY I KONTROWERSJE - Protection and regeneration of marshy ecosystems in Strzałowo forest Division in Pilska primeval forest - effects and controversies
- Andrzej Ryś

POLE GOLFOWE - ZAGROŻENIE DLA EKOSYSTEMÓW WODNYCH - Golf course - a threat to water ecosystems
- Grażyna Domian

CHARAKTER I STAN ZACHOWANIA ŁĄK SELERNICOWYCH CNIDION W ZACHODNIEJ POLSCE A WARUNKI WODNE - Character and preservation status of Cnidion meadows in Western Poland versus water conditions
- Marta Jermaczek-Sitak

KONCEPCJA RENATURYZACJI FRAGMENTU DOLINY LENIWEJ OBRY W RAMACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ AUTOSTRADY A2 - A concept for renaturisation of a section of the Obra Leniwa valley within the framework of nature compensation related to the construction of A2 motorway
- Andrzej Jermaczek

ZAGROŻENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W KONTEKŚCIE PLANOWANYCH PRAC MELIORACYJNYCH W 2010 R. - Threats to surface waters in Świętokrzyskie Province in the context of land melioration works planned in 2010.
- Joanna Przybylska, Roman Maniarski

WSKAŹNIKI BIOTYCZNE STOSOWANE W MONITORINGU WÓD OD CZASU IMPLEMENTACJI W POLSCE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ - Biotic indices used in Poland since the implementation of Water Framework Directive
- Piotr Panek
Zeszyt 2/2011
Przegląd Przyrodniczy Tom XXII Zeszyt 2
GRZYBY PODLEGAJĄCE OCHRONIE GATUNKOWEJ NA TERENIE NADLEŚNICTWA SARNAKI - Legally protected species of fungi in the Sarnaki Forest District (eastern Poland)
- Andrzej Szczepkowski, Piotr Sołowiński, Jacek Piętka

CHRZĄSZCZE (INSECTA: COLEOPTERA) REZERWATU PRZYRODY "CZARCI STAW" KOŁO ZŁOTOWA - Beetles (Insecta, Coleoptera) of the "Czarci Staw" Nature Reserve near Złotow
- Rafał Ruta, Andrzej Melke, Marek Przewoźny

PTAKI STANOWIĄCE PRZEDMIOTY OCHRONY W WIELKOPOLSKIEJ CZĘŚCI OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 "PUSZCZA NAD GWDĄ" I PROPOZYCJE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH - Protected birds in the Wielkopolska part of Nature 2000 Special Protection Area "Puszcza nad Gwdą" and proposals for conservation activities
- Andrzej Jermaczek, Patryk Chapiński, Maciej Duda, Jakub Glapan, Kamil Kryza, Wojciech Plata, Artur Stanilewicz

PTAKI BAGIEN LIPICKICH - The birds of the Lipickie Marshes
- Tomasz Wilżak
Zeszyt 1/2011
Przegląd Przyrodniczy Tom XXII Zeszyt 1
PRZYRODNICY I INŻYNIEROWIE, CZYLI OCENA JAKOŚCI WODY W POLSCE (Naturalists and engineers - water quality assessment in Poland)
- Piotr Panek

MOŻLIWOŚCI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ DŁAWISZA OKRĄGŁOLISTNEGO (CELASTRUS ORBICULATUS THUNB.) Z CENTRALNEGO ODCINKA MIĘDZYRZECKIEGO REJONU UMOCNIONEGO (The capabilities of Oriental Bittersweet (Celastrus orbiculatus Thunb.) in spreading out from the central segment of Międzyrzecz Fortified Zone)
- Andrzej Purcel

REJESTR GATUNKÓW GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH W POLSCE. CZĘŚĆ IV. WYKAZ GATUNKÓW PRZYJĘTYCH DO REJESTRU W ROKU 2008 (Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part IV. A list of species recorded in 2008)
- Anna Kujawa, Błażej Gierczyk

GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE REZERWATU PRZYRODY "ZAMKOWA GÓRA" W KASZUBSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM (POJEZIERZE KASZUBSKIE) (Macrofungi of "Zamkowa Góra" nature reserve in Kaszubski Landscape Park (Kaszubskie Lakeland))
- Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski

NOWE DANE O RZADKO SPOTYKANYCH MOTYLACH DZIENNYCH (LEPIDOPTERA: HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) WIELKOPOLSKI I ZIEMI WIELUŃSKIEJ (New data on rare daytime butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) in Wielkopolska and Wieluńska Land)
- Przemysław Żurawlew, Sławomir Mielczarek, Sławomir Pawlak, Jerzy Bartuzi

GAWRON CORVUS FRUGILEGUS NA ZIEMI JAROCIŃSKIEJ (WIELKOPOLSKA) - STAN PO 35 LATACH (The Rook Corvus frugilegus in Jarocin Land (Wielkopolska) - status after 35 years)
- Jacek Pietrowiak
Zeszyt 4/2010
Przegląd Przyrodniczy Tom XXI Zeszyt 4
STANOWISKA RZADKICH I ZAGROŻONYCH ROśLIN NACZYNIOWYCH POGRANICZA WYSOCZYZNY KALISKIEJ I RÓWNINY RYCHWALSKIEJ - Localities of Rare and Endangered Vascular Plants at the Borderland of Kaliska Plateau and Rychwalska Plain
- Przemysław Żurawlew, Danuta Żurawlew

NOWE STANOWISKA MACZUŻNIKA BOJOWEGO CORDYCEPS MILITARIS (L.) LINK W GDAŃSKU I JEGO OKOLICACH - New localities of Scarlet Caterpillar Club Cordyceps militaris (L.) Link in Gdańsk and its environs
- Marcin Stanisław Wilga

NOWE STANOWISKA PODGRZYBKA TĘGOSKÓROWEGO XEROCOMUS PARASITICUS (BULL.: FR.) QUÉL. W POLSCE - New localities of Xerocomus parasiticus (Bull.: Fr.) Quél in Poland
- Andrzej Szczepkowski, Adam Byk

GRZYB HOLWAYA MUCIDA (SCHULZER) KORF & ABAWI (ASCOMYCOTA) W REJONIE GDAŃSKA NA TLE JEGO ROZMIESZCZENIA W POLSCE - Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi (Ascomycota) in Gdańsk region against its distribution in Poland
- Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski, Włodzimierz Chojnacki

AWIFAUNA LĘGOWA REZERWATU KRĘCKI ŁĘG (WOJ. LUBUSKIE) I JEJ ZMIANY PO 27 LATACH OCHRONY ZACHOWAWCZEJ - The breeding avifauna of Kręcki Łęg nature reserve (Lubuskie Province) and its changes after 27 years of passive conservation
- Andrzej Jermaczek
Zeszyt 3/2010
Przegląd Przyrodniczy Tom XXI Zeszyt 3
EKSPANSJA DŁAWISZA OKRAGŁOLISTNEGO (CELASTRUS ORBICULATUS THUNB.) NA CENTRALNYM ODCINKU MIEDZYRZECKIEGO REJONU UMOCNIONEGO - The expansion of Oriental Bittersweet Celastrus orbiculatus in the central segment of Miedzyrzecz Fortified Zone
- Andrzej Purcel

NOWE STANOWISKA RZADKICH I CHRONIONYCH GATUNKÓW ROSLIN POD SWIEBODZINEM W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM I PROPOZYCJE OCHRONY - New localities of rare and protected plant species near Swiebodzin in Lubuskie province and proposals of conservation
- Mateusz Konrad Wójcik

CHRONIONE I ZAGROZONE GRZYBY POJEZIERZA KASZUBSKIEGO ORAZ PRZYLEGŁYCH OKOLIC - Protected and endangered species of fungi in Kaszubskie Lakeland (northern Poland) and its vicinity
- Grzegorz Kołodziejczak

SIATKOBLASZEK MACZUGOWATY GOMPHUS CLAVATUS (PERS.: FR.) S. F. GRAY - NOWY GATUNEK GRZYBA W REJONIE WEJHEROWA (POMORZE GDANSKIE) - Violet chanterelle Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) S. F. Gray - a new fungus species in Wejherowo region (Gdanskie Pomerania)
- Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski

RZADKIE GATUNKI PTAKÓW OBSERWOWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W LATACH 2005-2009 - Rare species of birds observed in Lubuskie Province in the years 2005-2009
- Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Grzegorz Jędro, Sławomir Rubacha, Andrzej Wąsicki

AWIFAUNA LEGOWA PRZEMECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W 2008 ROKU - Avifauna of the Przemecki Landscape Park in 2008
- Przemysław Wylegała, Andrzej Batycki, Adam Kasprzak
Zeszyt 2/2010
Przegląd Przyrodniczy Tom XXI Zeszyt 2
DLACZEGO BIERNA OCHRONA PRZYRODY NIE JEST W MODZIE? - Why isn't passive nature conservation trendy?
- Andrzej Jermaczek

OCHRONA BIERNA JAKO JEDNO Z NARZĘDZI OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 - Non-intervention management as one of Natura 2000conservation tools
- Paweł Pawlaczyk

PRZYRODA IDENTYCZNA Z NATURALNĄ. OD OCHRONY BIERNEJ DO EKOSYSTEMOTWÓRSTWA - Nature identical to natural. From passive conservation to creation of ecosystems
- Marta Jermaczek-Sitak

BIERNA OCHRONA KRAJOBRAZU JAKO PODSTAWA UTRZYMANIA KORZYSTNYCH WARUNKÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA - Passive landscape conservation as a basis to maintain advantageous living conditions for man
- Mariusz Kistowski

OCHRONA GRZYBÓW WIELKOOWOCNIKOWYCH W POLSCE – STAN AKTUALNY, PROBLEMY I WYZWANIA. GŁOS W DYSKUSJI - Conservation of macromycetes in Poland: status quo, problems and challenges. A voice in the discussion
- Anna Kujawa

BIERNA OCHRONA PRZYRODY A BIORÓŻNORODNOŚĆ NA PRZYKŁADZIE PUSZCZY BUKOWEJ KOŁO SZCZECINA - Passive nature conservation and biodiversity on the example of Puszcza Bukowa (Bukowa Forest) near Szczecin
- Grażyna Domian, Kamil Kędra

OCHRONA BIERNA ŹRÓDLISK W REZERWATACH PRZYRODY REGIONU ŁÓDZKIEGO - Passive protection of springs in the nature reserves of the region of Łódź
- Paulina Gielniak

KIERUNKI PRZEMIAN NIEUŻYTKOWANYCH ŁĄK POBAGIENNYCH NIŻOWEJ CZĘŚCI DOLNEGO ŚLĄSKA - Directions of transformation of abandoned post-marsh meadows in the lowland part of Dolny Śląsk (Lower Silesia)
- Magda Podlaska

KIEDY WARTO PROWADZIĆ CZYNNĄ, A KIEDY WYSTARCZY BIERNA OCHRONA PTAKÓW? - When is it worth to work with active and when just keep passive conservation of birds?
- Emilia Grzędzicka
Zeszyt 1/2010
Przegląd Przyrodniczy Tom XXI Zeszyt 1
PONOWNE ODKRYCIE KOŚLACZKA STOŻKOWATEGO ANACAMPTIS PIRAMIDALIS - GATUNKU STORCZYKA UZNANEGO ZA WYMARŁY W POLSCE - Rediscovery of pyramidal orchid Anacamptis piramidalis - a species of orchid recognized as extinct in Poland
- Paweł Pluciński

REJESTR GATUNKÓW GRZYBÓW CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH W POLSCE. CZĘŚĆ III. WYKAZ GATUNKÓW PRZYJĘTYCH DO REJESTRU W ROKU 2007 - Register of protected and endangered fungi species in Poland. Part III. A list of species recorded in 2007
- Anna Kujawa, Błażej Gierczyk

NOWE STANOWISKA SUCHOGŁÓWKI KOROWEJ PHLEOGENA FAGINEA (FR.: FR.) LINK W OKOLICY SAMBOROWA (TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY) - New localities of Phleogena faginea (Fr.: Fr Link) in the vicinity of Samborowo (Trójmiejski Landscape Park)
- Marcin Stanisław Wilga

NOWE STANOWISKA GNOJANKI RÓŻOWAWEJ BOLBITIUS COPROPHILUS (PECK) HONGO W POLSCE - New localities of Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo in Poland
- Barbara Kudławiec, Anna Kujawa, Tomasz Ślusarczyk, Błażej Gierczyk

ZAGĘSZCZENIE ORAZ CHARAKTERYSTYKA MIEJSC LĘGOWYCH DZIĘCIOŁA CZARNEGO DRYOCOPUS MARTIUS I SINIAKA COLUMBA OENAS W PARKU MUŻAKOWSKIM (WOJ. LUBUSKIE) W ROKU 2004 - Density and characteristics of breeding sites of Black Woodpecker Dryocopus martius and Stock Pigeon Columba oenas in Mużakowski Park (Lubuskie Province) in the year 2004
- Joanna Jeleń

PTAKI LĘGOWE REZERWATÓW BUCZYNA SZPROTAWSKA I ANNABRZESKIE WĄWOZY (WOJ. LUBUSKIE) - The breeding birds in nature reserves Buczyna Szprotawska and Annabrzeskie Wąwozy (Lubuskie Province)
- Andrzej Jermaczek
Zeszyt 3-4/2009
Przegląd Przyrodniczy Tom XX Zeszyt 3-4
OCHRONA PRZYRODY - MIĘDZY UTOPIĄ A PRAGMATYZMEM - Nature conservation - between utopia and pragmatism
- Andrzej Jermaczek

PROPOZYCJA WSKAŹNIKÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZYRODY W ŚWIETLE ANALIZY DOKUMENTÓW POLITYKI EKOLOGICZNEJ - A proposal for indicators of nature conservation efficiency in the light of an assessment of environmental policy documents
- Mariusz Kistowski, Anna Szczypińska, Katarzyna Michałowska

RESTYTUCJA ROŚLINNOŚCI TORFOWISKOWEJ PO PRZEMYSŁOWYM WYDOBYCIU TORFU - ZAŁOŻENIA, DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA I WYNIKI - Restoration of bog flora in former peat excavation areas: assumptions, previous experience and results
- Maria Herbichowa, Paulina Ćwiklińska, Agnieszka Sadowska

STAN ZACHOWANIA WYBRANYCH TORFOWISK NAKREDOWYCH POLSKI PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ - Conservation status of selected chalk-bed peatbogs in North-West Poland
- Piotr Waloch

WALORY FLORY NACZYNIOWEJ JEZIORA DOŁGIE WIELKIE (SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY) NA TLE JEJ HISTORYCZNYCH NOTOWAŃ - The values of vascular flora in Lake Dołgie Wielkie (Słowiński National Park) against historical ratings
- Jakub Grabowski, Emilia Kil, Adam P. Kubiak, Piotr Niedźwiedzki, Marta Turtoń, Izabela Zając

PERSPEKTYWY OCHRONY CENNYCH GATUNKÓW I SIEDLISK NA OBSZARZE NATURA 2000 "ŁĄKA W BĘCZKOWICACH" - The outlook for protection of precious species and habitats at Natura 2000 site 'Łąka w Bęczkowicach'
- Błazej Chmielecki, Anna Halladin-Dąbrowska, Piotr Niedźwiedzki, Natalia Ratajczyk

STAN ZACHOWANIA I SPOSOBY OCHRONY RZADKICH SKŁADNIKÓW FLORY GÓRZNIEŃSKO-LIDZBARSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO - Conservation status and protection methods of rare flora's elements of Górzno-Lidzbark Landscape Park
- Tomasz Załuski, Dorota Gawenda-Kempczyńska, Iwona Paszek, Iwona Łazowy-Szczepanowska
Zeszyt 1-2/2009
Przegląd Przyrodniczy Tom XX Zeszyt 1-2
NOWE STANOWISKA RZADKICH I ZAGROZONYCH ROŚLIN NACZYNIOWYCH NA POJEZIERZU ZACHODNIOSUWALSKIM - New localities of rare and endangered vascular plants in the Zachodniosuwalskie Lakeland
- Artur Pliszko

RZADKIE I ZAGROŻONE GATUNKI GRZYBÓW WIELKOOWOCNIKOWYCH ZNALEZIONE NA TERENIE OBSZARU CHRONIONEGO "OWCZARY" - Rare and protected species of large-fructification fungi found in 'Owczary' protected area
- Tomasz Ślusarczyk

NOTATKI MIKOLOGICZNE Z OKOLIC BIAŁOGÓRY (POMORZE GDAŃSKIE) - Mycological notes from the area of Białogóra (Gdańskie Pomerania)
- Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski

OBSERWACJE WYBRANYCH GATUNKÓW PROSTOSKRZYDŁYCH (ORTHOPTERA) W POLUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO - Observations of some Orthoptera species in south part of Lubuskie Province
- Ryszard Orzechowski

SZCZEŻUJA CHIŃSKA SINANODONTA WOODIANA (LEA, 1834) - JAK JĄ ROZPOZNAĆ? - Chinense pond mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) - how to recognize this new alien species?
- Maria Urbańska, Tadeusz Mizera

AWIFAUNA LĘGOWA PROJEKTOWANEGO REZERWATU "ZGIERZYNIECKIE UROCZYSKO" - STAN OBECNY I ZMIANY LICZEBNOŚCI - Breeding avifauna of the proposed reserve 'Zgierzynieckie Uroczysko' - current status and size changes
- Przemysław Wylęgała, Adrianna Bogdanowska

PTAKI LĘGOWE W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM OKOLIC ŁAGOWA (ZACHODNIA POLSKA, LUBUSKIE) ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM GRUNTÓW ODLOGOWANYCH - Breeding birds of farmland in the vicinity of Łagów (western Poland) with focus on abandoned land
- Ryszard Orzechowski, Danuta Jermaczek

ZIMOWANIE PTAKÓW W ZADRZEWIENIACH ŚRÓDPOLNYCH W ŁAGOWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM I OTULINIE (WOJ.. LUBUSKIE) W SEZONIE 2007-2008 - Wintering of birds in midfield tree stretches in Łagowski Landscape Park and its buffer zone (Lubskie Province) in the season 2007-2008
- Danuta Jermaczek, Ryszard Orzechowski

AWIFAUNA LĘGOWA KOMPLEKSU SIEDLISK KSEROTERMICZNYCH NA KRAWĘDZI DOLINY ODRY W OWCZARACH (WOJ.. LUBUSKIE) - Breeding avifauna of the xerothermic habitat complex on the verge of the River Odra valley in Owczary (province Lubuskie)
- Andrzej Jermaczek
Zeszyt 3-4/2008
Przegląd Przyrodniczy Tom XIX Zeszyt 3-4
ZMIANY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW NA OBRZEŻACH CENNYCH OBIEKTÓW PRZYRODNICZYCH A WKRACZANIE NIERODZIMYCH GATUNKÓW ROŚLIN - Changes of land use on the borders of valuable natural areas and expansion of alien plant species
- Wojciech Adamowski, Anna Bomanowska

NOWE STANOWISKA CHRONIONYCH, ZAGROŻONYCH I RZADKO SPOTYKANYCH GATUNKÓW ROŚLIN NACZYNIOWYCH W POLSCE - New localities of protected, endangered and rare vascular plants species in Poland
- Błażej Gierczyk, Jacek Soboń

ROŚLINNOŚĆ ŁAK I MURAW NA KRAWĘDZI DOLINY ODRY W OWCZARACH (GM. GÓRZYCA) - Meadow and grassland vegetation at the edge of the Odra River valley in Owczary (commune Górzyca)
- Marta Jermaczek-Sitak

CENNE ELEMENTY SZATY ROŚLINNEJ KOMPLEKSU ŁAK ZMIENNOWILGOTNYCH W DOLINIE ODRY POD NOWA SOLA - Valuable elements of vegetation cover in the complex of variable humidity meadows in the Odra river valley near Nowa Sól
- Marta Jermaczek-Sitak

NOTATKI MIKOLOGICZNE Z OKOLIC OSTRZYC (KASZUBSKI PARK KRAJOBRAZOWY) - Mycological notes from the area of Ostrzyce(Kaszubski Landscape Park)
- Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski

CZARKA AUSTRIACKA SARCOSCYPHA AUSTRIACA (O. BECK EX SACC.) BOUD. W REJONIE GDAŃSKA-OLIWY - NOWE STANOWISKA - New localities of Scarlet Cup Sarcoscypha austriaca (O. Beck Ex Sacc.) Boud. in the area of Gdansk-Oliwa
- Marcin Stanisław Wilga

ANTRAKOFILNE GATUNKI MACROMYCETES W LASACH OLIWSKICH (TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY) - Anthracophilous species of Macromycetes in the Oliwskie Forests (Trójmiejski Landscape Park)
- Marcin Stanisław Wilga

SIEDLISKA POCZWARÓWKI ZWĘŻONEJ VERTIGO (VERTILLA) ANGUSTIOR (GASTROPODA, PULMONATA: VERTIGINIDAE) NA TERENIE REGIONALNYCH DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W PILE I ZIELONEJ GÓRZE - Habitats of Vertigo (Vertilla) angustior (Gastropoda, Pulmonata: Vertiginidae) in area of Regional Directorate of the State Forests in Pila and Zielona Gora
- Zofia Książkiewicz

BIOLOGIA LĘGOWA WROCŁAWSKIEJ POPULACJI KOWALIKA SITTA EUROPAEA L. W UJĘCIU GRADIENTU URBANIZACJI ORAZ PORÓWNANIA Z TERENAMI NATURALNYMI - Breeding biology of Wrocław population of Nuthatch Sitta europaea L. against the gradient of urbanization and in comparison to natural areas
- Kamila Misztal