Zeszyt 1/2020
PP nr 1 2020 okladka

Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
ARTYKUŁY/PAPERS

Błażej Gierczyk, Tomasz Ślusarczyk

MATERIAŁY DO POZNANIA MYKOBIOTY WIELKOPOLSKI

Contribution to the knowledge of the mycobiota of the Greater Poland

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 1 (2020): 3-83

Sławomir Pawlak

MOTYLE DZIENNE (LEPIDOPTERA: HESPERIOIDEA I PAPILIONOIDEA) OKOLIC WIERUSZOWA (NIZINA POŁUDNIOWOWIELKOPOLSKA)

Butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea i Papilionoidea) of Wieruszów surrounding (Southern Greater Poland Lowland)

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 1 (2020): 84-99

Jerzy Ptaszyk, Michał Bielewicz

POPULACJA LĘGOWA RYBOŁOWA PANDION HALIAETUS W ZACHODNIEJ CZĘŚCI POLSKI W LATACH 2011-2018

Osprey Pandion haliaetus breeding population in western Poland in years 2011-2018

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 1 (2020): 100-118

Agnieszka Laskowska-Ginszt, Marek Wołkowycki

PIERWSZE STWIERDZENIE GUEPINIA HELVELLOIDES  W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

First record of Guepinia helvelloides in the Białowieża Forest

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 1 (2020): 119-123