Zeszyt 3/2022
PP nr 3 2022 okladka

Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP

ARTYKUŁY/PAPERS

Tomasz Ślusarczyk

MATERIAŁY DO ZNAJOMOSCI MYKOBIOTY PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINA SŁUPI

Contribution to the knowledge of mycobiota of Słupia Valley Landscape Park

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 3 (2022): 3-29

Dariusz Konopko, Jan Krzysztof Kowalczyk

CHRZASZCZE (INSECTA: COLEOPTERA) ZADRZEWIEN SRÓDMIEJSKICH KAMIENNEJ GÓRY W GDYNI

Beetles (Insecta: Coleoptera) of downtown woodlots of Kamienna Góra in Gdynia

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 3 (2022): 30-43

Michał Jantarski

LICZEBNOSC KACZEK ANATINAE W OKRESIE LEGOWYM NA STAWACH RYBNYCH W POLSCE W LATACH 2019-€2021

Abundance of Anatinae ducks in the breeding seasons 2019-2021 on fish ponds in Poland

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 3 (2022): 44-60

Sławomir Pawlak

POPULACJA GAWRONA CORVUS FRUGILEGUS NA TERENIE WIERUSZOWA (WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE) W LATACH 1986-2020

Breeding population of the Rook Corvus frugilegus in Wieruszów (Łódz Province) in 1986-2020

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 3 (2022): 61-77

Andrzej Jermaczek

LICZEBNOSC, ROZMIESZCZENIE I WYBIÓRCZOSC SRODOWISKOWA LEGOWYCH POPULACJI DZIECIOŁÓW PICIDAE W ROLNICZO €LESNYM KRAJOBRAZIE POGRANICZA WIELKOPOLSKI I ZIEMI LUBUSKIEJ (ZACHODNIA POLSKA)

Abundance, distribution and habitat preferences of the breeding woodpecker Picidae populations in an agro-forested landscape of the Wielkopolska and Ziemia Lubuska borderland (western Poland)

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 3 (2022): 78-95
NOTATKI/NOTES

Nikola Góral, Piotr Mikołajczuk

NOWE STWIERDZENIE KAŁUZNIKA ZÓŁTONOGIEGO HYDROCHARA FLAVIPES (STEVEN) (COLEOPTERA: HYDROPHILIDAE) NA WYZYNIE LUBELSKIEJ

A new record of Hydrochara flavipes (Steven) (Coleoptera: Hydrophilidae) in Lublin Upland

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 3 (2022): 96-97

Justyna Kierat

OBROSTKA CIEMNONOGA DASYPODA ARGENTATA PANZER, 1809 W WARSZAWI

Silvery pantaloon bee Dasypoda argentata Panzer, 1809 in Warsaw

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 3 (2022): 98-101

Piotr Kłonowski

LEGI GAGOŁA BUCEPHALA CLANGULA W SIEDLISKACH ANTROPOGENICZNYCH NA TERENACH PODMIEJSKICH WŁOCŁAWKA W LATACH 2018-2022

Confirmed broods of goldeneye Bucephala clangula in anthropogenic habitats in suburban areas of Włocławek in 2018-2022

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 3 (2022): 102-107